Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: 15 δισ. επενδύσεις υψηλής "τάσης"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΙΠΟΡΙΚΗ υιn
771234
567133
Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.478
15 δισ. επενδύσεις υψηλής τάσης)
Το πλάνο για δίκτυα φ.α. - ηλεκτρισμού, θερμικές μονάδες, αποθήκευση ενέργειας, ΑΠΕ, υδρογόνο, CO
Πράσινη Μετάβαση θα Πάνε 6,2 δισ. ευρ (ΠοΣτην αιχμή της Προσπάθειας για κάλυψη του έργα εστιασμένα σε δίκτυα φυσικού αερίου και
επενδυτικού ελλείμματος, Που αποτελεί ένα από ηλεκτρισμού, σε θερμικές μονάδες, σε υποδομές σοστό 38% του συνόλου των επιδοτήσεων) . Βe
τα βασικά ζητήματα Που καθηλνουV> την ελληνική οικονομία, είναι ο ενεργειακός κλάδος. Ενέργειας, αλλά και σε καινοτόμες υποδομές εργαλεία της Ε.Ε., φυσικά το ΠΔΕ, αλλά και ιδιωΠρόκειται ουσιαστικά για μια επιδιωκόμενη
κεπανάσταση), Που από το Πρόσημο Που θα
Πάρει θα διαμορφωθεί εν Πολλοίς το μέλλον αυτή κομβικός αρωγός είναι το Ταμείο Ανάκαμ νονται απαραίτητες για να αλλάξει σελίδα το Πα
όλης της οικονομίας. Μια Πρτη Προσέγγιση ψης, από όπουn Ελάδα αναμένεται να εισπράξει ραγωγικό μοντέλο αλλά και να αποκτήσει χαραγια τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις στην αγορά
ενέργειας ανεβάζει την αξία τους στα 15 δισ.
ευρ σε βάθος τουλάχιστον μίας 5ετίας . Κατά
το διάστημα αυτό αναμένεται να δρομολογηθούν σταθερές τιμές του 2018 ). Σε επενδύσεις για την
Σούπερ μάρκετ
Οι ανατιμήσεις στα ράφια
καλά κρατούν
αποθήκευσης ενέργειας, σε Ανανεσιμες Πηγές βαια, και το νέο ΕΣΠΑ ή άλλα χρηματοδοτικά
τικά κεφάλαια αναμένεται να συμΠληρσουν
το Παζλ των Πηγόν χρηματοδότησης Που κρί
Η τάση ανατιμήσεων φέρεται να διατηρείται στα
ράφια των αλυσίδων και τους Πρτους δύο μήνες
της φεινής χρονιάς, εν ταυτόχροναη αυξημένη
ζίτηση Περιορίζει σημαντικά την έκταση των Προωθητικν ενεργειν. Σύμφωνα με τα στοεία των
αναλυτν της αγοράς των σούπερ μάρκετ, το
2020 τα έσοδα των αλυσίδων εκτοξεύθηκαν
εξαιτίας των συνεπειν Που επέφεραν στην κατανάλωση η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα γα
την εξάπλωσή της, σελ 11
Που αφορούν το Πράσινο υδρογόνο και τη δε
σμευση και αποθήκευση CO. Στην Προσπάθεια
32 δισ. ευρ την περίοδο 2021-2026, εκ των οποί κτηριστικά αειφορίας. Να σημειωθεί ότι το στοίων 19,3 δισ. ευρ σε επιχορηγήσεις και 12,7
δισ. ευρ σε εξαιρετικά χαμηλότοκα δάνεια (σε Πολλά προβλήματα και αστερίσκους που Πρέπει
χημα της χρηματοδότησης είναι κδομικόν με
να ξεπεραστούν. σελ. 9
Βόρεια Ελλάδα
Οδικό χάρτη για το Πάσχα
καταρτίζουν οι ξενοδόχοι
Στο ζύγιο έλεγχος
και το ree float
των εισηγμένων
Πολύ μικρό ακαλάθp κρατούν για το Πάσχα οι
ξενοδόχοι της Βόρειας Ελλάδας, χαρακτηρζοντας
επίσης ως όρο επιβίωσής τους για τη φετινή
τουριστική σεζόν συνολικά την άμεση θεσμοθέτηση ενός σταθερού πλαισίου για τις οδικές
αφίξεις, με ανοιχτές όλες τις χερσαίες πύλες της
Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο του Προμαχνα,
όπως έγνε πέρυσ, και βέβαια τη σωστή κι
έγκαιρη στελέχωσή τους. σελ. 10
Εμπορευσιμότητα μετοχν
Οι Περισσότεροι επιχειρηματίες Που έχουν σήμερα τις εται
ρείες τους εισηγμένες στο Χρη
ματιστήριο , εν ταυτόχρονα Πο λοί εξ αυτν είναι και ιδρυτές ξήσουν το free float (εμπορευτων εισηγμένων εταιρειν, τις
ελέγχουν με Ποσοστά Που δεν
ξεπερνούν την καταστατική Πλειοψηφία (33%). Παλαιότερα μία
τέτοια εξέλιξη ξένιζε τόσο τα εγ
χρια όσο και τα διεθνή fiunds
και ήταν Πολλές αγορές σημείο μετοχν ης στο ευρύ επενδυαρνητικού σχολιασμού αφού τικό κοινό και σε θεσμικούς
υπήρχε η άποψη ότι ξεπουλούν επενδυτές για να μπορεί να κινεί
την εταιρεία και δεν ενδιαφέρον- αξιόλογους όγκους η μετοχή και
ται για το μέλλον της. Όμως, τα
τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ματιστηριακό ταμπλό. σελ. 13
αυτή η φιλοσοφία των επενδυτν
και όΠως δείχνει και η έρευνα
της N, στόχος των Περισσότε
ρων ειχειρηματιν είναι να αυ1323
σιμότητα) το επόμενο διάστημα
καινα μεταβιβάσουν αξιοσέβαστα Ποσοστά των εταιρειν τους
σε ξένα iunds. Το μείζον θέμα
για μία εισηγμένη εταιρεία είναι
να έχει μεγάλη διασπορά των
Μια "ανάσαν από το 1 δι .
ο τζρος της Μασούτης
Γιατί η ιστορία της ελληνικής οικονομίας επαναλαμβάνεται
Χρονιά-ορόσημο αναμένεται να είναι το 2021 για
τη Μασούτης, καθς η σταθερά ανοδική πορεία
των τελευταίων χρόνων και ο εκτιμμενος ρυθμός ανάπτυξξις για τη φετινή χρήση οδηγούν τη
μεγαλύτερη εταιρεία της Βόρειας Ελλάδας σε
επίπεδα τζρου που βρίσκονται μια ανάσα πρν
από τον μεγάλο στόχο του 1 δισ. ευρ. σελ . 13
"Ελευθερία ή θάνατος είναι η ξεκάθαρη φράση Που έμεινε στην ιστορία για την εξέγερση των
Ελλήνων ενάντια στους Οθωμανούς στις 25 Μαρτίου του 1821. Έκτοτε αρχίζει η νεότερη
ιστορία του ελληνικού κράτους που ανασυντάχθηκε από τις στάχτες του , αλλά και κλυδωνίστηκε συθέμελα από εμφύλιες έριδες, Πολιτικές μισαλλοδοξίες , κατασπατάληση δημοσίου
χρήματος, ξένες παρεμβάσεις και παγκόσμιους πολέμους . Δεν έλειψαν ωστόσο και κάποια
δυνατά διαλείμματα ευμάρειας που ανέδειξαν την ελληνική οικονομία στο ευρωπαϊκό γίγνεσθα. Αυτό ωστόσο που διαπιστνεται μέσα από τους τελευταίους δύο αινες είναι ότι η
ιστορία επαναλαμβάνεται με διαφορετικούς Πρωταγωνιστές δίδοντάς μας το καλύτερο μάθημα
για το τι πρέπει να κάνουμε εμείς σήμερα. σελ. 23
όχι να είναι Παγωμένη στο χρn
Δημόσιο
Στους 8.400 αυξήθηκαν
οι μεγαλοοφειλέτες
Περισσότερα από 855.000 φυσικά και νομικά
Πρόσωπα χρωστούν στις φοροεισπρακτικές
υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ΠΟσά μέχρι 50 ευρ. Στον
αντίποδα, 8.400 χρωστάνε το Ποσό των 86,6
δισ. ευρ. σελ.5
(Ψαλίδιν
στις Προσδοκίες
για ανάπτυξη
Πσυγκράτησε
την Πτση
στις Πωλήσεις
λιανικής
Στο 2,7% για το 2021
Ιανουάριος
NΕΕΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΔ 3,3 ΔΙΣ.
ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙΗ ALPHA ΒANK
σελ.7
σελ. 16
Συγκρατημένον ρυθμό ανάπτυξης, της τάξεως
του 2,7% , βλέπει για τη φετινή χρονιά το Γραφείο
Προϋπολογισμού της Βουλής, εν εκτιμά ότι το πρτο
τρίμηνο η ύφεση θα ξεπεράσει το 7% και ότι η επ
στροφή σε θετικό Πρόσημο μεταβολής του ΑΕΠ θα
Οι Πωλήσεις των καταστημά
των τροφίμων-ηλεκτρονικν
υπολογιστν, καθς και η αύξηση του e εμπορίου συγκράτη
σαν την πτση του τζίρου λιαVCovid-19
Κρίση
Βασίλειος Ψάλτης
Διευθύνων σύμβουλος
της Alpha Bank
Στηρίξαμε
την οικονομία
με νέα δάνεια
Παραμένει
επλθει από το β' φήμηνο της φετινής χρονιάς. Η καεγκλωβισμένη κiς τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με
noικονομία
της Τουρκίας
Σπάνε όλα
τα ρεκόρ
κρούσματα,
διασωληνσεις
τανάλωση εκτιμάται Πως θα επανέλθει σε αυξητική
τροχιά από το β' εξάμηνο της φετινής χρονιάς, χωρίς
όμως να καταστεί εφικτό να ανακτηθεί το επίπεδο
του 2019 μέσα στο τρέχον έτος . σελ. 5
την ΕΛΣΤΑT, ο κύκλος εργασιν
για τις επιχειρήσεις τήρησης διΠλογραφικν βιβλίων μειθηκε
5,7% σε σχέση με Πέρυσι. σελ.4
ΓΑ ΧΑ. 831,86 (-002%) V
DOW JONES 3242315 -0940%)V
FE 100 6699,19 (-04%) Δ
DAX 30 1466202 (003%)
CAC 40 59453 -039%) V
ΧΡΥΣΟΣ 1.726,69 V
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 621 ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,185 y

Τελευταία νέα από την εφημερίδα