Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Παναγιώτης
Δημόπουλος:
«Το ποσοστό
ανταπόκρισης
στο βαρόμετρο
γνώμης είναι
πολύ υψηλό»
- Δεν έχει ακόμα
παρουσιαστεί
στο δημοτικό
συμβούλιο
Κοζάνης

Κλειστά τα ΕΛΤΑ επί
της οδού Ιπποκράτους
για μια βδομάδα λόγω
κρουσμάτων

σελ ~ 2

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7433

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Δεκάδες Ι.Κ.Ε. στα Γρεβενά
επιχειρούν με Φ/Β πάρκα στο
δήμο Κοζάνης - Επιχειρηματικός
παράδεισος η Κυρακαλή Γρεβενών;
σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 2

Η Πανδώρα
θα παιανίσει
διαδικτυακά το
εμβατήριο
«25η Μαρτίου»
μαζί με 100
φιλαρμονικές
της χώρας

σελ ~ 2

30 παλικάρια της
Κοζάνης στον πόλεμο
της Μικράς Ασίας - Ένα
έγγραφο-ντοκουμέντο
από το αρχείο του
Νίκου Λιάνα

σελ ~ 13

Η Γενική Διεύθυνση
Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής
Πολιτικής της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης απαντά στον
Π.Λ. σχετικά με την
περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων ΑΠΕ

σελ ~ 14

σελ ~ 7

Κάτοικοι της
Καλαμιάς για τα 2
φωτοβολταϊκά πάρκα
620 στρεμμάτων:
Η απομυθοποίηση
του πράσινου
αφηγήματος