Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοογράφος
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ 1821
ΗΤΑΝ ΕΟΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΑΡΕΙΑΚΟ
ολλo, nou κατε . θματα , βλάπτουν την
δαφίζουν την naτpίδα όσοι συνθn . ους , τους νέους . με αήnό τατεινά εhστpa , nνεύματος , nou θεμt .
νους , τους συνταδού . χουν npuκo unόβαθpο του αρχoίου εληηνκou
1 Η θες εν ονόματι ξεις κάτω αno την καλu . κρατήoυν το ΜΟΝΟ δια - Eοδες συγκυρίες . nx στοεία onuς n συνe.
μας νεφελδους ανα - nτpa μιος μονόηnευρης χρονικό
θεωρητικής ιστορίας ,
συμπέρασμα Μεοnόνm κα 2onoγγο . xεια της γnσσος , n o
Έτο στην Πρν anό μερ
ερεύνης , επιχειρντας nou npoκύπτει ano τν
να δσουν στα γεγονό. Εnανόστοση του 1821 κά xρόνια εθνκά anοpό . eμα και οι nopoδόσεκ
τα του ηpελ0όντος ερ - Τinοτε δεν καταργείτα ό .
ρσουν και το μεγο .
Λειδες γεγονός της E - μηνείες nou npooapμό- 00 σdnο και αν είνe, χρ - στον ΣΧA , με την επιμε - eνκό στοιείο είναι ανύ navοστόσεως του 1821
Έγραφε σχετικά ο
Κων νος Τοάτοος : Yno-ξεις του nopovτος
ομντας ή σnuvoντος
μεγάλα npόουna ή εξa ναoίνωση του nr tne ΚΕ ανοθεωρητν οι εnoa . μόλις τον 190 οινα εν είνα ψεληtio .
ρετικά γεγονότα , δεν α
noμuθonoιούμε
"21.Το napαμορφνου - καnεί nους τους εργα .
με Αnounντας είτε ζόμενους . μισθωτους
δεκτη σειρό το 1821, Στους ανοθευρητές το .
ζοντα στις αμφισβητή - PIE ΤΗΝ ΤΑΙΚΗ ΠΑΛΗ.
ο ουμες noixές εnδι - Taκoς nomov ο aγνος θηm κ . Βεpέμη , η ε - 6ησκευτκό οτμετan
ονικη ουνείδηση των En - ετα σε κλίμα ανοχής κα
Στις ηεργροφές των Anνων δημιουργήθηκε το κονωικό οικονομικό
του 18211
Σε. μια μακροσκελή a .
το επσημονεται' Το ΚΚΕ
Ύστερα από συστηματική Προβολή
Η Ηπειρος έχει καταστεί Προορισμός
υψηλού ενδιαφέροντος
Τι ανέφερε για το θέμα ο Στρ . Ιωάννου
Η Ηειρος , ως anotεσμα συστηματικής nροpoλής
Ο Νιχαλης Λουκας aνομηματα είτε κατορ και ουτοonooxonouμε
----ΕΑΛΩ Ο Δημος....
να αντληpbouν το π ηpaματκό συμβαν
στο κφερνείο Εeυθερίου Βενneυ 1
νας nροopιομός υφnno ενδιοφέροντος ια όno κα n .
ριoodτερους εnoκέπτες ano nonnes xpεc εν το an | σας ψευδονομεκλατούpος γηα την ανάπτυξη
Η "Παρέμβαση Για Τα Ζα"
Καιη άγνο0α του ΣΥΡΙΖΑ
Για παράνομες πρισυλογές αδέσποτων ων, την απαράδεκτη κατάσταση
στο Καταφύγιο και τη συστηματική παραβίαση του Νόμου
Ο ΣΥΡΙΖΑ
Μήνυση κατό του Δήμου Πρe.
α την τηλεκ.
ματείο Toρέμβοση no τα Ζo
τη χρήση λογιομικού της
συγκεκριμέ.
νης εταρείας ( ο.ο . Clsco) , και ως
Κυβέρνηση αγόραζε άδειες και προΤόντα τηλεδιασκέψεων της ουγκ.
κριμένης εταιpείας , σημεινει οε a .
νακοίνωσή του το υnουργείο Πα
δείας.
οδέσnoτων ζων noυ έγναν τον
Κατοφυγίου στο Νεονρι Πρέβε
στοσή το και τη συστηματιο
nαpapioση του Νομου όσον ο.
φορά συνολικά τη διακείριoη
των οδέοηoτων ζων