Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 24.03.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7571
29 χρόνια
ΠΑΝΙΑΛΗΝΙΑ τρεχουσν συναλλαγν τον Ιανουάριο
Στα 436 εκαΤ. Το έλλειμμα
Βορείου Ελλάδος
ΤΟ Ελειμμα του ισοζυγίου αγαθν μειθηκε , καθς οι εξαγωγές μειθη καν Λιγότερο
Στα 436 εκατ, Το έλλειμμα
n Τρεχουσν συναλλαγν τον Ιανουάρισ
Τον Ιανουάριο του 2021, Το ισοζύγιο Τρεχουσν συναλ
λαγν κατέγραψε έλλειμμα 436 εκατ. ευρ, μειωμένο κατά
854 εκατ. ευρ σε σχέση με τν ίδιο μήνα του 2020, λόγω
της βελτίωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων, εκτός του ισοζυγίου υπηρεσιν.Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της
Ελλάδος , το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθν μειθηκε, καθς οι
ΠεΖ ΔΤΗ
εξαγωγές μειθηκαν
λιγότερο (13,4% σε
Τρέχουσες τιμές και
3,8% σε σταθερές ) από
Τις εισαγωγές (-16,7%
σε τρέχουσες Τιμές και 12.6%σε σταθερές ) . Οι
μεταβολές αυτές αντανακλούν κυρίως Τις
μεταβολές των εξαγωγν και εισαγωγν
καυσίμων.
Ε0Φ: Προσοή σε υτό το Προϊόν για την αρτηριακή Πίεση
Την Προσοχή στο κοινό για ένα συγκεκρ μένο Προϊόν Που διαφημίζεται και διακ- μακευτικού προϊόντος , διαφημίζεται με
νείται μέσω διαδικτύου εφιστά ο Εθνικός θεραπευτικές ενδείξεις . Εφιστάται η ΠροΟργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).
Ο ΕΟΦ με επίσημη ανακοίνωσή του , επισημαίνει ότι <μέσω του διαδικτύου, διαφ-Παραπάνω προϊόν , να μην το χρησιμοποημίζεται και
Το Cardiline, χωρίς να διαθέτει άδεια φαρσοχή
περίπτωση Που έρθει στη κατοχή τους το
καταναλωτν στε
διακινείται
το Προϊόν ήσουν και να ενημερσουν άμεσα τον
Cardiline.
Παμπταση στο όριο
του κορωνοϊού συναλλαγν
Ένωση Τρα- τες Πληρωμν κοίνωσης Της (COVID-19), καρτν χωρίς
ΤΟΥ 50 SUΟ0 VΙα Πεζων ενημε- χωρίς τη χρήση ΕET, οι Τράπε- στη δημόσια τη χρήση ΡIN
Ελληνική λαγν με κάρ- 2020
Ανα2η
συναλλασσότους PIΝ στο ύψος ζες μέλη της, υγεία και τη
των 50 ευρ εφαρμόζοντας συναλλακτική 50 ευρ , έως
ότΙ έως την 30η έμπρακτα τη καθημερινότ-την Τετάρτη,
στο υψος Των
Εως Τις 26 Μαρτίου
μενους
Παρατείνεται η Ιουνίου 2021
ισχύουσα
αύξηση
ορίου των ανέ- της από 21 περιορισμό των
παφων συναλ-Δεκεμβρίου κεπιπτσεων tactless)
δέσμευση διαρ- ητα, θα διατ30
κούς συνδρο-ηρήσουν
συνέχεια μής Τους στον όριο των ανέΠαφων (conΙουνίου
2021.
Created by Universal Document Converter