Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

24

ΜΑΡΤΙΟΥ
2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5688

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

∆ΙΗΜΕΡΟ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
ΜΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΤΩΝ ΑΥΡΙΑΝΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

25 Μαρτίου 2021:
Ελλάδα, ετών 200!

Συνεργασίες:
Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας
π. Νικόλαος Σκιαδαρέσης
Άγγελος Μπαρµπούνης
∆ηµήτρης Κοµποχόλης
Νένα Κοµνηνάκη

n ΒΟΡΙ∆ΗΣ KAI Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΛΑΥΡΑ, ΤΑΓΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
n Α. ΦΙΛΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΕ ΚΑΙ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 130 ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Υψηλές
παρουσίες
στην Αθήνα
n ΘΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ, Ο ΚΑΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ,
Ο ΡΩΣΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Μ. ΜΙΣΟΥΣΤΙΝ,
Η ΥΠ.ΕΞ. ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ, Φ. ΠΑΡΛΙ ΚΑΙ Ο ΚΥΠΡΙΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ, Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ

ΓΝΩΣΤΟΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΗΣ ΘΑ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕΙ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ: Στ’ αχνάρια του Π.Π. Γερµανού

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ

220 ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ, ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΣΕ ΜΕΘ ΚΑΙ ΜΑΦ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Το Υπουργείο
θα αποφασίσει
ΣΕΛ. 2

«Βουλιάζουν»
τα νοσοκοµεία της Αχαΐας

161 ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ,
ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΥΨΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ,
ΤΙ Ε∆ΕΙΞΑΝ RAPID
TEST ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΑ

ΗΧΗΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΑ «ΣΚΑΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΟΝ Η. ΚΟΥΛΗ

Ισχυρός
«παίκτης» στα
τεχνικά έργα
ΣΕΛ. 40

ΝΠ
Ο ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΓ
ΗΧΗΡΗ ∆ΙΑΨΕΥΣΗ ΑΠΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΟ

«Ουδέποτε
ανέστειλε της»
λειτουργία τη

ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΜΗΝΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗ

«Πονοκέφαλος» οι Ροµά
για τον «Άγιο Ανδρέα»

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΝΤΑ∆ΑΚΗ
ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Τοµεάρχης
της Ν.∆. ο
Νάσος Κτενάς
ΣΕΛ. 40

ΣΕΛ. 3, 5
ΠΟΙΟΙ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ

Οι «41» της Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ
ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 5

ΣΥΝΤΡΙΒΗ, Ο∆ΥΝΗ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΓΕΛΟΥ∆Ι,
ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΤΗΝ Α∆ΕΛΦΟΥΛΑ ΤΟΥ

Συγκλονιστικό το «αντίο»
n Ο ΘΡΗΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΛΑΣ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ,
ΠΟΥ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ ΤΟ ΜΟΙΡΑΙΟ

Λόγω της αργίας της Εθνικής Επετείου, η «ΓΝΩΜΗ» δεν θα κυκλοφορήσει αύριο Πέµπτη. Μαζί σας πάλι την Παρασκευή 26
Μαρτίου µε όλες τις ειδήσεις του διηµέρου.