Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
51 νεκροί
699 διασωληνωμένοι
3586 νέα κρούσματα
57 νέα χρούσματα
στην περιφέρεια ΑΜΘ
Αναλιτικα
- Τοτην ΠΕ Δράμας
17 στην ΠΕ Καβάας
17 στην ΠΕ Ξάνθης
15 στην ΠΕ Ββρον
1 στην ΠΕPοδάπης
ΚΑΘΗΜΕΡLNΗ.
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ nει Αρετήν και Τόλμην
η Eλευθερία
ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
Κείμενο του Προέδρου του Περιφερειακού
Συμβουηίου ΑνατοΠικής Μακεδονίας και Ορόκις
Xoήστου Παnθεοδρου
ΜΕ ΤΗ ΘΡΑΚΗ
των 200
χρόνων
λαξη , δίνοντας μαθήμα- άμεσα εξαρτμενης
τα πολυφωνίας και από
πλουραλιστικής οπτι- ΥΠΕΞ που σπούδασε
κής και καταδεικνύο- σε ελληνικό ΑEΙ την Ιa ντας ότι η γνση των τοιxn χύρη στην ποσ .
υσχυρισμν της άλλης στοση εισαγογής τον
πλευρς είναι πλούτος μουσουλμανοποίδον.
Τουρκικό rmv Ehhmwκή
Επανοσταση
του 1821
Γραμμένος , πρόεδρος ΕΠΟ:
"Άδικο αυτό
να αποφέρει, αφού τα εyγετικύ νόμο Παπαν.
επιχειρήματα της Ελλά - δροu, να μιλά για την
δos είναι κι βοιμα χ τουρχική συνείδηση
τον , αν και λύγω κατα ξητήματα που αναδεί-γωγής από την ορεινή
που υπέστη η Ξάνθη,
δεν κατάλαβα ποτέ
γιατί δεν πήγε
ΑΡΘΡΟ
ΤΟΥ ΔΙΚΗΤΟΡΟΥ
μειονότητας, ποια η
σχέση της με την Τουν
ΣΤΕΡΤΙΟΥ
στο CAS"
Ο απερχύμενος πρόεδφος της ΕΠΟ, Βογγέλης
ΠΑΛΑΟΓΛΟΥ
της με την ελληνική Μ. 5υν τα σημεία δo - δειξη της αλλοτρίοης
λόγου με την μειονότη- που μπορεί να επέλθει
Στις 15 Μαρτίον oίκηση, Εδωσε βήμα σε
Eίχε ενδιοφέρον να όταν aφεθεί ασύδοτη η
Αποστολές ένα μικρύ τοπ τηση της Προt . xnμε την μουουνλμα . τουρκική ποπαγάνδα
να Πρdεδφο του μειονο - που συντονίζεται από
ήταν ο όδικος όπως ανέ.
βυσμός της Σάνθης το
ψοντας την ενούνη της
που προσπάθησε να κομματος ΚΙΕ4 ό0 κι
λους Ελληηνες, ιδιουν0 - λόγον Επιστημόνων oτητu και την υydπ
της προς δύο σημαίες
προηγούμενης διοκη
σης της Θρακιότικης
μη κατόσταση που επi Mnονότητα .
την τουρχική και την
στη σελίδα 16)
Είναι αξι έπαινη η
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
νικού χάρτη, exi που η μπής να αναδείξει α
Ευφπη συναντάται με αιτήματα των δύο ου
την Ανατολή. Σκοπός σιαστιχν εxgραστν μενο 1ore του Συλ ουνμε χα τον μονουυλ. 1Α ΤΟ ΔΗΜΟΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
13 ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Η
ΕΠΑΙΤΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΕΑΝΘΗ
για ΟΛΟΥΣ
Η ΘΡΑΚΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ
ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Εεκινά
η υποβολή αιτήσεων
για το νέο
ολοκληρωμένο
πρόγραμμα
επαγγελματικής κατάρτισης
με πιστοποίηση ΟΑΕΔGoogle για 3.000 νέους ανέργους
ΣΕΛΙΛΑ 10)
Γράφει ο Στέλιος Αρσενίου ΕM

Τελευταία νέα από την εφημερίδα