Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΦΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα τms Hπείρου - 1δρυis Euθ. Εzάλλas- Έτos 940- Αρ. Φύλλου 25015-Ιεάρτη 24 Μαρτίου 2021-0,60 e
ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Το βλέμμα σε 0ΦΗ
και Ολυμπιακό
Αναμνήσεις με
Ολορέτες και Βέσπες
Χοροί και τραγούδια για
την Εθνική Παλιγγενεσία
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΣΕΛΙΔΑ 9
Εκρηξην
με 49 νέα κρούσματα
Στα 5,2 εκατ ευρ έφτασε ο προϋπολογισμός της Παρέμβασης στην κεντρική Πλατεία, με τον δήμο
Ιωανντν να αποφασίζει την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Αντ. Τρίτσης
ΑΛΛΑΕ
ΚΙ ΑΚΡΙΒΥΝΕ
Τα 50 άγγιξαν χθες τα νέα κρούομα
τα κορωνοίού στην περιφερειακή
ενότητα Ιωαννίνων, γεγονός nou
anοτunuνει τη
του ιού στην κοινότητα, αλλά και το
ότι τα μέτρα δεν αnoδίδουν.
ΣΕΛΙΔΑ 3
Βλέπουν
υποβάθμιση
Τη συνέκιση της λειτουργίας και n ροχής των ummpeoν nou nρόoeραν μέχρι σήμερα το Κέντρο Ψυι .
κής Υγείας και το Κέντρο Προεπαγ γελματικής Κατόρτισης του νοσ κομείου Χατζηκστα , διακδικούν
οι εργαζόμενοι του νοοηλευτικού
ιδρύματος .
Ο δήμος αξιοποίησε
τα σχέδια που είχαν
ΣΕΛΙΔΑ 3
βραβευθεί μετά τον
Πανελλήνιο διαγωνισμό
ωστόσο, στο πλαίσιο
της νέας Προσέγγισης
εμπλουτίζεται το
Πράσινο και το στοιχείο
του νερού , ενοποιείται ο
χρος της Πλατείας με
το Πάρκο Κ. Μπέγκα
και δημιουργούνται οι
Προϋποθέσεις για μία
μελλοντική ενοποίηση
όλων των χρων του
κέντρου.
Ερτηση για τα
κομμέναν έργα
Ερτηση ηρος τον υπουργό Υnoδομν και Μεταφορν Κωστα Καρa μανλή, για τα μεγάλα οδικά έργα , τα
οποία φέρεται να είχαν προταθεί για
ένταξη στο Τα μείο Ανόκαμψης και
τελικά anoρρίφθrκav aπό την Κο-.
μοιόν , κατέθεσαν 54 βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμακία .
ΣΕΛΙΔΑ 4
Νέες πτήσεις
στο Ακτιο
Τη ραγδαία σύξηoη του ενδιοφέρο ντος για την nεριοxή και της Ηπεί .
ρου oηματο δοτούν οι πτήσεις από
νέους Προοριαμούς noυ έχουν ήδη
ανακοινωθεί για το οεροδρόμο
Πρέβεζος-Ακτίο .
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ 6
αΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΜΠορούμε καλύτερα
το μήνυμα
Τρίτη άποψη Αξιοποίηση
στα κελεύθερα κτίρια
M. ΕΛΙΣΑΦ
Ηθεσμικά διχασμένη
αρχή της πλειοψηφίας
και η φθορά
της δημοκρατίας
Σετροη αξοnoίnσης μπαίνει το κυριο της Μονάδας Παδικής Προστοσίας Κόντσος του Κ ντρου Κοινωνικής Πρόνοιος Περφέρεας Hneiρou (KΚΠΠΗ) μέρος του οnoioυ μετατρέπετα
σε Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης με στόχο να φλοξενήσa είτε naιδιά. όπως και άλλες δομές.
του Κέντρου, είτε άτομα με αναnpiες Η κατεύθυνση συνάδε αφενός με την Εθνκή Στρστηγική Anoiδρυματοnoίnon του υπουργείου Εργοσίας και Κονωνικν Ynoθέocων στο οnoio
ανίκει το ΚΚΠΠΗ , αλλά και με τη ούμβαση noυ έχει υnoγραφεί onό ν ηρonyoύμενη oin
ση με τον Διεθn Οργonoμό Μετανάστευας, η onoia ωστόοο δεν έχει υλοnnθεί
Σε μία εντελως διαφορετική τροχά από αυτή nou είχε επιλέξει να
Πopευτεί προεκλογικά , αλλά και το nρτο διάστημα μετά τις εκλο γές κινεταιο επικεφολής της Παράταξης Ορίζοντες Ηπεροu
Σπύρος Ριζόηουλος , αφήνοντας σε δεύτερη μαίρα την αντιnoλ
τευτική κρτική και επιλέγοντας να έχει ο ίδιος nρωταγωνιστικό
ρόλο στς εξελίξεις
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 3
αΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ Πon ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΦΕΤΑΣ, ΔΗΛΩΝΕΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΟΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗD M. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
Προ των ευθυνν τους γαλακτοβιομηχανίες και παραγωγοί
ΣΕΛΙΔΑ 7