Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected] dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 202 1
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27751
Ο Λαβρόφ στην
Κίνα με μάσκα
που γράφει
αγ@μ...
καραντίναν
Κατ' αρχήν θετική
Η έκθεση ΜΠορέλ για Τουρκία
πλευρά σαφς
τη δυνατότητα
λήψης μέτρων,
κυρσεων
βάρος της Τουρ
κίας εάν διολιπάλι
Με μπόλικη δόση χιούμορ και μη θέ
λοντας να χαλάσει το χατίρι δημοσιογράφων στην Κίνα, ο υπουργός Εξωτερικν της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ , φόρε
σε μια μάσκα κατά της COVιD-19 που αναγράφει πάνω της  ,
δηλαδή <γαμ... καραντίναν!
Το συγκεκρι μένο υλικό είναι από την επίσκεψη του επικεφαλής της ρωσικής δι πλωματίας στην κομητεία Guilin, στο
πλαίσιο της μετάβασής του
σθήσει
στην απαράδε
χτη παραβατική
της συμπεριφο
ράν , κατέληξε.
Διπλωματικές πηγές: Θε.
τική και ισορροπημένη η έκθεση Μπορέ
Θετική και ιστην Κίνα.
Ο Ρσος ΥΠΕΞ συναντή.
σορροπημένη
κρίνεται
Der Spiegel:
Ηλιος, θάλασσα
και χωρίς Covid
τα ελλnνικά νησιά
ελληνική
πλευρά η έκθεση του Υπατου
Εκπροσπου,
Ζοζέπ Μπορέλ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρχία , καθς περιλαμβάνει ικανοποιητικά στοιχεία , αν και υπάρχουν και ορισμένες ελλείψεις, αναφέρουν διπλωματικές πηγές.
Οπος σημε ινουν οι ίδιες πηγές, στα
θετικά στοιχεία συγκαταλέγεται καταρχήν το γεγονός ότι η έκθεση, όπως είχε
ζητήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του περασμένου Δεκεμβρίου κατόπιν παρέμβασης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη , περιέ<Κατ' αρχήν θετικήν χαρακτήρισε
την έκθεση του Υπατου Εκπρόσωπου, Zoζέπ Μπορέλ, για την Τουρκία ο υπουργός
Εξωτερικν, Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικν Υποθέσεων στις Βρυξέλλες , καθς, όπως τόνισε,
απροσλαμβάνει σωστά την Τουρκία ος
πρόβλημα που αφορά το σύνολο της Ευρπης και υπογραμμίζει επίσης τα προ
βλήματα, τα οποία η τουρκική συμπεριφορά δημιου ργεί για την Ευρωπαϊκή Ενωση .
Βεβαίως όμως , πρόσθεσε χαρακτηριστι
κά ο υπουργός Εξωτερικν, <υπάρχουν
και ελλείψεις όπως παραδείγματος χάριν
το casus belli, οι αναφορές σε τουρχικς
παραβατικότητες , όπως ο τρόπος διατύπωσης για τα Βαρσια ή ευθείες παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου για τη Θα λασσα, της UNCLO . Η Ευρπη προσλαμβάνει την Τουρκία ως πρόβλημα και
προτείνει τη διπλή ατζέντα .
.Θετικά μέτρα μεν αλλά από την άλλη
<Ηλιος, θάλασσα και χωρίς Covid> εί.
ναι ο τίτλος δημοσιεύματος του περιοδι
κού Der Spiegel σχετικά με τα μικρά ελληνικά νησιά, στα οποία είτε ολοκληρθηκε είτε ολοκληρνεται σύντομα ο εμ βολιασμός του συνόλου του ενήλικου
πληθυσμού .
Στο επίκεντρο του αφιερματος η Αστυ
πάλαια
<Υπέροχη φύ ση, γαλανά νερά, ασβε
στωμένα σπίτια , άψογη κουζίνα και η πε.
ρίφημη φιλοξενία: υπάρχουν
πολλοί χαλοί λόγοι για να ε
Νεότερες οδηγίες για την ορθή χρήση της μάσκας
Φτάσαμε στην κορύφωση
της Πανδημίας;
Ποιά η χρα με το μεγαλύτερο Ποσο στό ανοσίας;
Κάνε-Μια-Ευχή
Επιχαιροποιημένες συστάσεις αναΕλλάδος: Οσο
υπάρχουν παιδιά
Που έχουν ανάγκη
οι ευχές θα
εκπληρνονται
καθημερινά
φορικά με τη χρήση της μάσκας στο
πλαίσιο της πανδημίας COD-19 και το
είδος της μάσκας που μπορεί να χρησι
μοποιεί το ευρύ χοινό δίνει με εγκύκλιό
του το υπουργείο Υγείας.
Πλήθος επιστη μονικν δεδομένων, που
έχουν δημο σιευθεί τους τελευταίους μή
νες, δείχνουν ότι η χρήση μάσκας στην
κοινότητα είναι μια αποτελεσματική μη
φαρμακευτική παρέμβαση για τη μείωση
της εξάπλωσης της λοίμωξης COVID- 19.
Κρίσιμης σημασίας για την αποτελεσμα
τικότητα της μάσκας είναι η σωστή εφαρμογή της , έτσι στε να μην υπάρχουν κατά
το δυνατόν κενά μεταξύ προσπου και
μάσκας, καθς οι μάσκες παρέχουν τη μέγιστη προστασία όταν εφαρμόζονται σε
στενή επαφή με το δέρμα.
Η ελαχιστοποίηση των κενν μεταξύ
προσπου και μάσκας, επι τυγχάνεται:
Καθς ο αριθμός των κρουσμάτων μειν εται παγκοσμίως και οι προσπάθειες μαζι
κού εμβολιασμού είναι σε εξέλιξη, προκύπτει το ερτημα αν έχει κορυφωθεί η πανδημία
COVID-19;
Σε πρόσφατη δημοσίευση στο περιοδικό nature διερευνάται αν έχουμε φτάσει την κορύφωση στην πανδημία της COVID- 19 ανά την υφήλιο . Η βιβλιογραφία ανασκοπείται από τους Καθηγητές της Ιατρικής του ΕΚΠΑ Δημήτριο Παρασκευή (Αναπληρωτής Καθηγη
τής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατοικής ) και Θάνο Δημόπουλο (Πρύτανης ΕΚΠΑ).
Παρότι τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά, η πιθαν ότητα διαφυγής των μεταλλαγμένων
στελεχν από την προύπάρχουσα ανοσία προκαλεί βάσιμες ανησυχίες . Επι
πλέον σε αρκετές περιοχές η ανοσία του πληθυσμού και η εμβολιαστική κά- 5
Από την πρτη στιγμή που μια οικο
γένεια θα αποτανθεί στο Make-A-Wish
Ελλάδος , τα παιδιά που παλεύουν εμπιστεύονται την Ψυχή τους και το όνειρό
τους για την πραγματοποίησή του.
Το Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος εκπληρνει τις ευχές των παιδιν δίνοντας τους
την απαραίτητη δύναμη να
συνεχίσουν να παλεύουν ΣΕΛ 3
Mdimoprasion.gι
ΣΕΛΛΑ 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα