Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τρίτη
Οικονομική
Μαρτίου
(Κιδημερινή οικονομική ειδική ερμρίδ Διακηρύβευν-Δημοηρασιν
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7321
Τιμή : 1.000c
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ- Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Η παράλλnλη
απασχόληση
φέρνει ένα
ακόμη αράτσω
εν μέσω
Πανδημίαs
ΓΕΦΥΡΑ 2: Πs το κράτ0s
δίνει για δόσειs δανείων έωs
50.000 ευρ τον μήνα
Στην τελική ευθεία
μπαίνει η ενεργοο ηση του νέου rpoγράμματος Γέφυρα 2,
μέσω του οποίου θα
επδοτηθεί από το Κράτος η εξόφληση δόσεων επχειρηματικν
δανείων: Τις επόμενες
ημέρες έρχεται στη
Βουλή η σχετική νομοθετική ρύθμιση που θα
ανοίξει τον δρόμο για
θα πρέπει να ξεκινή- την υποβολή αιτήσεων
των ενδιαφερομένων
μπορούν να διεκδικήσουν επδότηση της
δόσης των δανείων
τους noυ θα φτάνει
έως και 90% για 8 ολόκληρους μήνες . Μάιο
υπολογίζεται να "πληρσει- το Κράτος τις
πρτες δόσεις , αλλά
για τα δάνεια πou είναι
εξυτηρετούμενα . Τα
μη εξυτηρετούμενα
θα πρέπει
πρτα να ρυθμιστούν
με την τράπεζα και κααπό τα μέσα Αrριλίου. τόπν να ξεκινήσει η
καταβολή της επιδότησης, όπως έγινε και με
το πρόγραμμα Γeφυρα- για τα στεγα
παραμένει
ακόμα το αν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
θα μπορούν να ενταχ
θούν και τα δάνεια πυ
έχουν καταγγελθεί.
Ποιους αφορά η επι
Το μέτρο αφορά χι
λιάδες ασφαλισμένους,
ταυτόχρονα μισθωτοί
και ελεύθεροι επαγ.
γελματίες
Αντιμέτωποι με άλλο
ένα χαράτσι , που
είναι
δάνεια ,
σουν να πληρνουν
άμεσα, και μάλιστα εν
μέσω πανδημίας ,
συνέχεια στην 11
σε μεσαίες, μικρές ,
πολύ μικρές και ατομι κές επιχειρήσεις , συμ
περιλαμβανομένων και
των ελεύθερων επιχει ρηματιν- επιτηδευμα - υποχρεσεις .
τιν , που έχουν
αποδεδειγμένα πληγεί το Δημόσιο
από την πανδημία και
πληρούν
μένα οικονομικά και
περιουσιακά κριτήρια.
Απευθύνεται τόσο σε
επχειρήσεις
έχουν εξυπτηρετούμε.
Από εκεί και πέρα υπολογίζεται πως οι πρτες εκταμιεύσεις θα
γίνουν τον Μάιο .
Μέσω του rpογράμ .
Πότε έρχονται ματος Γέφυρα 2 θα χονες οφειλές όσο και σε
επχειρήσεις που δεν
μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανει
στικά δάνεια
σημείο
Τι ποσά θα εισφέρει
επιστρεπτέα 7
και επιδότηση
επιχειρηματι
κν δανείων
ρηγούνται ποσά που
θα αγγίζουν ακόμη και
τις 50.000 ευρ τον
μήνα για να καλυΦθούν
ύψους δόσεις δανείων. Χυλιάδες επιχει - δότηση δόσης
ρήσεις ,
Εια τους δικαιούχους ,
η συνεισφορά του Δημοσίου διαμορφνεται
ως εξής:
Έξυτηρετούμενα δά νεια: Στο 90% της μη
συνέχεια στην 10
συγκεκριαντίστοιχου
λοιπόν,
Το Γέφυρα 2 αφορά
Πανδημία
στο Ασφαλιστικό:
Μετά τα ελλείμματα
και τιs καθυστερήσει
στουs ιδιτες και
Θέμα ημερν είναι
πλέον η ΚΥΑ για την
έναρξη του 7ου κύκλου της επιστρεπτέας
μέχρι το τέλος του
μήνα θα κατατεθεί
στην Βουλή ο νόμος
το πρόγραμμα γέφυρα
1 για την επιδότηση
δόσεων επχειρηματικν δανείων.
οι συντάξειs
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9