Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Αρνητικά τα rapid test
στην κεντρική πλατεία
Σπάρτης > σελ. 7
Νέο Πακέτο στήριξης
στους Πελοποννήσιους
επιχειρηματίες σελ.8
για τις επετειακές
εκδηλσεις του 1821 > σελ 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 23 Μορτίου 2021 | Ετος 25| Αριθμός 6083 | Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ. 2731081253 Faxi 2731081250 . [email protected] . www.lakonikos.gr
Π. Ανδρεάκος: Να διορθωθεί η αδικία του 1937v
Διχάζει το αίτημα
για ενιαία Μάνη
Χωρίς Παρελάσεις
ο εορτασμός
της 25ης Μαρτίου
Δοξολογία και
κατάθεση στεφάνων
στη ΣΠάρτη
Σε λίγες ημέρες ο Εληνισμός θα εορτάσει την επέτειο
της εθνικής παλιγγενεσίας της
25ης Μαρτίου 1821 , η onoia
συμπίπτει με την συμπλή ρωση των 200 ετν από την
Εnανάσταση του 1821, Με
απόφαση του υποuργού
Εσωτερικν Μάκη Βορίδη
ορίζεται ότι οι φετινές εκδηλσεις , λόγω των μέτρων για
την αντιμετηιση του κορωνοίού , Περιλαμβάνουν τέλεση
δοξολογιν οι onoίες θα γί .
νουν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
εν οι καταθέσεις στεφάνων
θα ηραγματοηοnθούν με neριορισμένο αριθμό ατόμων
για λόγους δημόσιας υγείας
Συγκεκριμένα, στην Πόλη της
Σπάρτης θα ηραγματοηοιηθεί
- Γενικός και τ
μαιοστολισμός δημοσίων , δη
μοτικν,
καταστημάτων , καταστημάτων Νομικν Προσηων
Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και κατοικιν αnό τις
8.00 το Πρωί της 23ης Μαρ .
τίου μέχρι και τη δύση του
ηλίου της 25ης Μαρτίου.
- Φωτγγηση όλων των κατοστημάτων του δημοσίου,
των ΟΤΑ των ΝΠΔΔ και των
Τραπεζν , κατά τις Βροδινές
ρες της 24ης και 25ης Μαpνάστασης στην Αρεόπολη , την Κaποδίστριας και ο Πετρόμπεης κεκτημένα της με τη νέα τάξη
Μουρομικάλης Προέρχονταν aπό Πραγμάτων nου Πάλευε να εn Βληθεί Οι αναπόφευκτες αυτές
Και οι δύο είχαν αφιερσει-ο συγκρούσεις κρίνονται στη συκαθένας με τον τρόπο του - τη νείδηση των λαν και των εθνν
γεωγραφική ζωή τους στην Ελλάδα. Και οι δύο από την ιστορική εξέλιξη. Και η
έκταση της Μάνης, να τεθούν υπό πίστευαν όι ενεργούν εν δικαίω ιστορική εξέλιξη δικαίωσε τον
τημά του στην Πρόεδρο της Δη - μια ενιαία δημοτική διοίκηση, Προσωποποίησαν τη φονική Καποδίστρια. Η σύγκρουση αυτή
μοκρατίας , κατά τη διάρκεια της εξηγντας τους λόγους του αιτή- σύγκρουση της Παλιάς τάξης Πέραν των Μαυρομικαλαίων
επετειακής ομιλίας του για τον ματός του , Χαρακτηριστικά , ο δή - Πραγμάτων, nou Προσπαθούσε έβλαψε καίρια και τη Μάνη
συνέχεια σελ9
Αντιδράσεις ξεσήκωσε τις τελευταίες ημέρες η Πρόταση του Τετάρτη 17 Μαρτίου.
Δημάρχου Ανατολικής Μάνης,
Πέτρου Ανδρεάκου , Περί διοι - επιθυμία οι δύο δήμοι -Ανατολ
κητικής επανένωσης της κής και Δυτικής Μάνης , nou
Μάνης Μάλιστα, ο κ . Ανδρεάκος αnoτελούν τη
δε δίστασε να μεταφέρει το αίΟκ Ανδρεάκος εξέφρασε την
δύο διαφορετικούς κόσμους
εορτασμό της έναρξης της Εnaμαρχος ανέφερε : -0 Ιωάννης όσο μπορούσε να διατηρήσει τα
Για την επέτειο των 200 ετν από την Επανάσταση
ήμερος σηΟδοιπορικό ιστορίας
στη αλεωφόρον του 1821
ιδιωτικν
Μια Πρωτότυπn έκθεση φωτογραφίας στο κέντρο της Σπάρτης
Στιγμιότυπα από εμβλημοτι κούς ιστορικούς σταθμούς και
μορφές της Ελληνικής Εnανά στασης φιγουράρουν στο κέντρο της Σπάρτης στο ηλαίσιο
των επετειακν εκδηλσεων
Βάλλοντος του Δ ΣΠάρτης αnoδέχτηκε ομόφωνα την ηρόταση
του Σηορτιάτη ταλαντούχου
φωτογράφου κ . Ηλία Περγαντή
για την υλοποίηση έκθεσης
φωτογραφίας με θέμα το 1821
nou ανaπτύσσεται καθ ' όλο το
μήκος της κεντρικής Λεωφό ρου Κ Παλοιολόγου .
για τη συμπλήρωση 200 ετν
από την Ελληνική Εnανάσταση
του 1821. Το ΔΣ του Νομικού
Προσηου Πολιτισμού & Περ - Την Πέμπτη 25/3 τέλεση δοξολογίας στον Μητροπολιτικό
Ναό Ευογγελισμού της θεοτόκου.
- Κατάθεση στεφάνων στο κε νοτάφιο του Λεωνίδα .
συνέχεια σελ 8
91lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Το πρτο χελιδόνι
του Βασίλη Βλαχάκου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα