Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ ι
ΤΡΙΤΗ
CRETΕ
HOMES
ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
ΜΕΛΕTΗ . ΠΟΛΗΣΗ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
www.crete-homes.com
www.peponis.gr
Τ: 2841028004
ΑΠΟ ΤΟ 1990
Έτος ιδρύσεως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής MΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής ΠΟΠΗ ΗΛ . ΚΟΣΥΡΗ
19.029
Σελίδα 5
Μαπρόβα-ο ίδιος ο ΑΟΑΝ
Σελίδα 25
Μεγάλες προσδοκίες για προβολή του τόπου
αιό τονέδσήριαλ της ΕΡΤ Έχει ακόμη αφυγμοη ΑΕΝεολης
Σελίδα 26
. Διαβεβαισεις
για την ποιότητα
του νερού μας
Απέκτησαν ανοσία
όσοι εμβολιάστηκαν
Σελίδο 3
Αρνητικά όλα
τα γρήγορα τεστ
Τι έδειξαν τα τεστ αντισωμάτων στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
Ρεπορτά :
είναι κυμαινόμενος ο aείναι κατά Πολύ υψηλό - έργο τους και εμπιστο στην Ιεράπετρα
MΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ Ρiυμος των αντισωματων τερα , Είναι χαρακτήρι - σύνη στους πολίτες.
Αυτό noυ στην πρα τα Υειονομικός που εμβολι - βολιασθέντες που έχουν ματικότητα συμβαίνει
αυτή την ρα είναι πως
Νοσοκομείο Αγίου Νικο - θαρο πως όλοι κινούνται μούς που φτάνουν τις όσοι κάνουν τεστ αντιλάου, στο Κέντρο Υγείας σε 6ρια nou ξεπερνούν μερικές χιλιάδες στον πί - σωμάτων , μετά το εμβόλιο, γνωρίζουν την αnoρματα του ΕΚΑΒ των Πληροφορίες αναφέρουν ντισωμάτων . Γίνονται a - τελεσματικότητα του εμ
βολίου και το γεγονός
Η εικόνα που έχει δια - μεσα στις 50-100 μο- 5 ή και 7.000 εν κατα - πως έχουν αντισματα.
nou καταγράφει κάθε υ
στικό πως υπάρχουν εμΣελίδα 9
Ολοκληρθηκαν
τεστ αντισωμάτων στο άσθηκε , αλλά είναι ξεκά- επιτύχει να έχουν αρι . Κρούσμα σε πλοίο
του Πολεμικού μας
Τζερμιάδων και στα πλη - κατά nολύ την βάση Οι νακα αξιολόγησης των aπαραπάνω περιοχν
πως η βάση είναι ανά - ναφορές δηλαδή για 3, 4
μορφωθεί μαρτυρεί Πως νάδες για να θεωρηθεί γράφεται και το εντυπω.
το εμβόλιο της Pizor με
κάποιος ότι έχει αντισ - σιακό νούμερο του αριθ - τημα όμως: -για πόσο με
το οποίο εμβολιάστηκαν ματα, αφού έχει εμβολι-μού των 40.000 σε νοση- γάλο χρονικό διάστημα.
συμβαίνει αυτό, δεν
μοιάζει να μπορεί ν α Προφανς , τα παρα - παντηθεί στην παρούσα
Ναυτικού
οι υγειονομικοί έχει δη - αστεί και έχει παρέλθει λεύτρια πou είχε κάνει το
μιουργήσει αντισματα και το αnaτoύμενο χρο- εμβόλιο.
στο σύνολο των 250 πε ρίπου εμβολιασθέντων.
Σύμφωνα με δημοσι . λιάστηκαν σε τοπικό εστο Κυριαμάδι
νικό διάστημα.
Στα άτομα που εμβο-πάνω νούμερα δεν απo - περίοδο .
Σελίδα 1
Δημοσιογραφικά ρω .
ογραφικές πληροφορίες, πίnεδο τα νούμερα αυτά ρακτηριστικά ή δεν προ - τήσαμε ακόμα και τους
σφέρουν άλλες βεβαιότη- ανθρπους που διακι τες, διότι είναι η πρτη νούν τα τεστ αντισωμά
περίοδος εφαρμογής ο- των και γνωρίζουν πολύ
τυπνουν ποιοτικά χαυγειονομικός που διαχεί . εν έχουν την βέλτιστη
ρίστηκε το θέμα των a ντισωμάτων , κανείς δεν
ενημέρωση για τις εξελίξεις Κανείς δεν μπορεί
Τετραήμερο προσφορν! οpστνπροσα
Από Δευτέρα 22
εως πέμπτη 25 Μαρτίου
Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
συγκυρία να βεβαισει να βεβαισει τον χρόνο
Πως όποιος κατέγραψε διάρκειας , δεδομένου ότι
40.000 ή όποιος κατέ - είναι μια εντελς νέα δι γραψε 2000 ή 500 έχουν αδικασία . Την ίδια άποψη
μεγαλύτερη ανοσία τρα έχουν και οι παράγοντες
ή μεγαλύτερη διάρκεια της υγείας
ανοσίας στο μέλλον . Δεν
υπάρχει κανένας να μας
Μέχρι τρα οι μελέτες
σε υγειονομικούς ανά τον
σε ιατρικά περιοδικά δεί .
χνουν πως η διάρκεα
προστασίας φτάνει μέχρι
Από την πλευρά του τους έξι μήνες Ωστόσο ,
ο συντονιστής covid-19 δεν είναι δεδομένο πως
Δρ. Νίκος Μουδατσάκης είναι ακριβς και για ό.
θεωρεί θετικό nς εξε - λους δεδομένο πως θα έλίχθηκε η όλη διαδικασία χουν εξάμηνη ανοσία.
Εφόσον υπάρξει επα.
θετικό ότι επιτυγχάνεται νάληψη σε εύλογο χροανοσία στους υγειονο - νικό διάστημα των τεστ
μικούς , Στοιχείο που δ . αντισωμάτων , μόνο τότε
θα μπορούμε να ξέρουμε
τοπεπoίθηση σε όλους Ποιο είναι το αποτέλεσμα
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελίδα 28
μεινει.
Θετικό
και σημεινει πως είναι
Τερόστια γκάμο καθημερινά φpέσκων ψοριν onό το καίκια μος
δηως και τερόστια γκάμα κατεψυγμένων θολοσσινν ηροϊόντων
oπως κοκκινόψορο , βοκαλόο , Υλσσα και noλά όλλα .
νει και μεγαλύτερη αυγια να επιτελέσουν το

Τελευταία νέα από την εφημερίδα