Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 23.03.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6750
Eνισχύσεις στο πλαίσιο της δης φάσης της επιστρεπτέας προχαταβολής
Εδάτοητήμια σε απλήρατους ιδιοχήτες Wήτων στέλχτα η ΑΜΑΕ
Θ. Χαραμής (Ερρίκος Ντυνάν):
Την άρα της εθνικής μίγης απαιτείτα ουν
τηράτεντη όλων
Για πρτη φορά στα χρονικά ένα ιδιωτικό νοσοκομείο , το "Έρρίκος
Ντυνάν , εφημερεύει με όλες τις ειδικότητές του για nonστατικά , μέσα στο πλαίσιο εφημεριν του Εθνικού Συστήματος
Υγείας.Από 10 Μαρτίου, περισσότερα από 850 περιστατικά του ΕΣΥ
αντιμετωπίστη καν στις πρτες εφημερίες του Έρρίκος Nυυνάν", εν οι
νοσηλείες ξεπέρασαν τις 280, όπως γνωστοποιεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόε
δρος και διευθύνων σύμβουλος του ιδιωτικού θεραπευτηρίου Θέμος | Ελλάδος (ΣΒΕ), ανακοιννει
Χαραμής.
Παράταση στις αιτήσεις
για επιδοτούμενο
πρόγραμμα
τηλεκατάρτισης
covid
περιΟ Σύνδεσμος Βιομηχανιν
Παράλληλα , επισημαίνει ότι την ρα της εθνικής μάχης ο
διαχωρισμός μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αδικεί
πρωτίστως την ιατρική κοινότητα , εν τονίζει ότι κη συστράτευση πρέπει να είναι γενική και η συνδρομή καθενός αποτελεσματική και όχι προσχηματικήν Η σύμπλευση του
"Ερρίκος Ντυνάν " με το ΕΣΥ δημιουργεί νέα δεδομένα και
τι συνεπάγεται για το νοσοκομείο;
Πρόκειται σαφς για πρωτόγνωρο εγχείρημα, αλλά η κατάσταση που βινουμε όλοι , σε όλο τον κόσμο , απαιτεί
πρωτόγνωρες κινήσεις.
σήμερα την παράταση υποβολής αιτήσε ων για συμμετοχή
εργαζομένων σε επιδοτούμενο
πρόγραμμα τηλεκατάρτισης
έως τις 5 Απριλίου 2021.
Συγκεκριμένα ο ΣΒΕ καλεί
εργαζομένους σε όλους τους
κλάδους της ιδιωτικής οικονομίας να υποβάλλουν αίτηση
σε ΕΠΔΟΤΟΥΜΕΝΟ πρόγοαμμα
τηλεκατάρτισης
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Ελλάδα.
Ο ΣΒΕ, έχει αναλάβει ως δικαι
ούχος από το Υπουργείο Ανά πτυξης την υλοποίηση της
Πράξης Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνσεων και δεξιοτή
των εργαζομένων στον κλάδο
της μεταποίησης του
υμινίου . Η Ποάξη συγχοηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων> (ΠΛΕ) στα πλαίσια
του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία . (Υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων , Ειδική Γραμ
ματεία Διαχείρισης Προγραμ
μάτων ΕTΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ,
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
ΕΠΑVΕΚ ).
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν
εκπαιδευτικό επίδομα , το οποίο
διαμορφνεται σε E5 ανά ρα
κατάρτισης , συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων χρατήσε ων
και ασφαλιστικν εισφορν.
HΥ φλοδοξεί να επιτύχει αρνητικό
αποτύπωμα άνθρακα για το 2021
ΑλοΑνοίγει σήμερα η πλατφόρμα εμβολιασμού
για τις ευπαθείς ομάδες και συγκεκριμένα,
όπως τόνισε ο υπουργός Ψηφακής Διακ
υβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης στον
τηλεοπτικό σταθμό ΑΝT1 <σήμερα ανοίγουν
τα νοσήματα A, τα πολύ υψηλού κινδύνου.
Αφορά 243.000 άτομα κι είναι μια πολύ
περίπλοκη κατηγοριοποίηση. Πρέπει να
μπούνε όλοι στην πλατφόρμα emνolio .gov.gr,
όπου υπάρχουν τα νοσήματα που είναι
πολλά .
Η ΕΥπαγκοσμίως, παρουσίασε τα επτά
ανακοίνωσε ότι φιλο-βασικά στοιχεία του
δοξεί να επιτύχει αρν- σχεδιασμού της για την
ητικό αποτύπωμα άνθ- επίτευξη
ρακα μέσα στο 2021, αποτυπματος άνθρα
θέτοντας ως στόχους
την ουσιαστική μείωση
των απόλυτων εκπομ
αρνητικού
κα το 2021, τη μείωση
των συνολικν εκπομ
πν άνθρακα κατά
40% , καθς και την
μηδενικής
μεγαλύτερων καθαρής κατανάλωσης
ποσοτήτων άνθρακα άνθρακα (net-zero) το
πν άνθρακα και την
αφαίρεση ή αντιστάθ-επίτευξη
από αυτές που εκπέμ- 2025.
πει. Στο πλαίσιο αυτό,
Created by Universal Document Converter