Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Κατεπείγον αίτημα για τοποθέτηση σηματοδότη στη Βουλή
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5940 Τρίτη 23.03.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Σταϊκούρας:
10 ασθενοφόρ
31η Δεκεμβρίου 2021
ΟΑΕΔ:
>>> ελ.
>>> ελ
Παρατείνεται το μεομένο καθεστς ΦΠΑ
σε ευαίσθηταν αγαθά και υπηρεσίες
Στο 1.147.791 οι εγγεγραμμένοι
άνεργοι τον Φεβρουάριο
στο ΕΚΑΒ από
τις δωρεές για
covid 19
Aίητα: Παρατείνεται
ΚΤο Υπουργείο Οικονομικν , με νομοθετική πρωτοβουλία, δρομολογεί τις διαδι
κασίες , στε οι δωρεές,
συνολικού ύψους 500.300
ευρ, που κατέθεσαν , από
τον περασμένο Απρίλιο
πολίτες και επιχειρήσεις
στον Ειδικό Λογαριασμό
Αποπληρωμής
Acπανν για την αντιμετπι
ση του COVID-19, να αξιοποιηθούν για την προμήθεια
10 ασθενοφόρων , δήλωσε ο
υπουργός Οικονομικν κ.
Χρήστος Σταίκούρας.
Εκτάκτων
Οπως είπε ο υπουργός , τα
ασθενοφόρα θα αγοραστούν
από το Υπουργείο Οικονομικν , σύμφωνα με τις τεχνι
κές προδιαγραφές που θα
μας διαβιβάσει το ΕΚΑΒ , και
θα παραδοθούν από τον
Υπουργό Οικονομικν στον
Υπουργό Υγείας , για την
εξυπηρέτηση των αυξημένων,
εξαιτίας τηςπανδημίας,
αναγκν του ΕΚΑΒσε ολόκληρη την Ελλάδα
Σκέρτσος:
Πρέτει να μάθουμε να ζούμε
με πολλά χρούσματα
Δεν θα υπάρχει προφανς
αμοιβή για τη διάθεση των
δωρεάν τεστ κορωνοϊού
από τα pαρμακεία, τόνισε
ο υφυπουργός παρά τω
ποωθυπουργ Αχης Σκέρ-δομές και να υπάρξει επι τσος, μιλντας στην τηλε- βεβαίωση της θετικής
όραση του ΣΚΑΙ. Ό πως διάγνωσης. Στόχος, όπως
είπε, θα ήταν και αστείο
να ζητείται αμοιβή για ένα μαζική διάγνωση
δωρεάν τεστ, που απλά
παίρνουν από το ράφι και
το δίνουν στους πολίτες.
Εξήγησε ωστόσο ότι θα
των self-tests εξήγησε ότι
θα πρέπει να δηλνονται
προκευμένου ο πολίτης να
οδηγείται σε επιβεβαιωτικό
Σε χαθεμία από τις επτά
Υγειονομικές Περιφέρειες
(ΥΠΕ) της χρας θα διατεθεί ένα ασθενοφόρο , εν οι
τρεις μεγαλύτερες ΥΠΕ
Ατικής, Θεσσαλίας & Στερ
εάς Ελλάδος και Μακεδονίας-θα λάβουν από δύο
ασθενοφόρα η καθεμία .Με
την πρωτοβουλία ευτή , το
Υπουργείο
αποδειχνύει ότι , παράλληλα | υπάρχει ένα συμβολικό στόχος είναι η αρχή να
με τη στήριξη νοικοχυριν
και επιχειρήσεων μέσα από
ένα ευρύ πλέγμα μέτρων ,
διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα και κοινωνική
ευαισθησία κάθε πόρο για
την προστασία της δημόσιας
υγείας και τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής.
σε δημόσιες
Νομοθετικές ρυθμίσεις πολεοδομικού χαρακτήρα προβλέπουν 2 τροπολογίες του Υπουργείου Περιβάλοντος και Ενέργειας , που κατατέθηκαν
στο σχέδιο νό μου του Υπουργείου Οικονομικν Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου-Σύστασης Δικαιματος Ετιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού -Αγίου Κοσμά και ρύθμιση συναφν θεμάτων " Η πρτη τροπολογία αφορά σε ρυθμίσεις που αντιμετωπίζουν ζιτή
ματα επείγου σας φύσης λόγω των συνθηκν που έχουν διαμορφωθεί από
την πανδημία του κορωνοϊού και η δεύτερη αφορά στην αντιμετπιση
είπε, είναι να υπάρχει
χρουσμάτων
καθς από εδ και πέρα
θα ζούμε με τα πολλά
χρούσματα . Εξήγη σε ότι
θετικν
Οικονομικν
αντίτιμο προκαθορισμέ-γίνει με το λιανεμπόριο
ύψους ,
κάποιος πολίτης θα καταβάλλει στους φαρμακοποι
ούς, εάν θέλει βοήθεια ή στηριότητες θα ανοίξουν
εκπαίδευση για το πς θα
διενεργήσει το τεστ.
Τα θετικά αποτελέσματα ασκευή.
του θέματος των επιινδύνως μοδιότητας με το Υπουργείο
ετοιμόρροτων κτιρίων με τη
σύσταση Ειδικής Επιτροπής Ειδικότερα, με τις 2 τροποΕπικινδύνως Ετοιμόρροπων λογίες, μεταξύ άλλων,προβλέ( Ε.ΕΠ.EΤ.>), ζήτημα συναρΠολιτισμού και Αθλητισμού.
και τη ΓΛυκείου , αλλά
πως δεν είναι αχκόμη γνωστό αν οι δύο αυτές δρανου
οποίο
πεται:
ταυτόχρονα και όλα αυτά
θα εξεταστούν την ΠαρΤΕΛ.
Created by Universal Document Converter