Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τελικά, είμαστε ένα "Ανάδελφον Έθνος", που έλεγε και ο Σαρτζετάκης!
Η ΑΛΗΟΙΝΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΥΠ, CIA, 17Ν
& "ΠΡΑΚΤΡΑΣ
ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑΣ"
ΤΡΙΤΗ
23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 5399 (11999)
ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ
ΣΕΛΙΔΕΣ 14-15
97711091057127!!
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΛΑΦΟΣ 3
ΠΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΚΡΩΣΕΙΣ
& ΑΝΗΘΙΚΟΤΕΡΩΝΥΜΟ
Οπ. Στυλιανός Καρπαθίου, Θεολόγος Ψυχίατρος και Δρ. Βιοηθικής Πανεπιστημίου
Αθηνν, αποδομεί πλήρως την "ευλογία" της Εκκλησίας της Ελλάδος στα εμβόλια
των εταιριν Astra Zeneca, Moderna και Pizer, που χρησιμοποίησαν κύπαρα από θανατωθέντα έμβρυα
ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ
- 0. φιλάνθρωπος ιδιοκτήτης της Μicτosoft κι Πολλν φαρμακευτικν εταρειν, Μπλ Γκέτς, είκε Προβλέψει την
πανδημία" Πριν από πέντε χρόνια- Τρα δηλνει δεν θα επανέλθουμε Ποτέ σε μα κανονικότητα, έται όπως ήμασταν Πριν
Το μέλλον βα είνα ζοφερό με λεπρονικούς "φρτες μεταξύ των ανθρπων, τσπάκια, ανεργία και ένανέο φονικό 1 !
6"ΜΑΥΡΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ
ΠΑΤΗ ΖΩΗ ΜΕΠΑ
ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΤΟ
ΣΕΛΙΔΕΣ 8-9
COVID-19
VACCINE