Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

23

ΜΑΡΤΙΟΥ
2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5687

Στην «αγκαλιά»
του ουρανού
για πάντα...

ΣΤΙΣ 12 µ. ΤΟ ΣΤΕΡΝΟ
ΑΝΤΙΟ ΣΤΟ ΑΓΓΕΛΟΥ∆Ι
ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΡΟΥΛΑΣ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ

ΣΕΛ. 7

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΤΑΜΟ

Με αµέτρητα
«γιατί» και
πόνο ψυχής

∆ραστήριος
και µάχιµος

«ΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΗ Η ΑΙΤΙΑ
ΘΑΝΑΤΟΥ», ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΙΑΤΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ
ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΣΕΛ. 7

ΤΑ ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ

«Πέρασε» µε
45 ψήφους
η πρόταση
ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΠΟΥΡΑ, ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ,
ΦΑΡΜΑΚΗ κ.α.

Στον «αέρα»
το λιανεµπόριο

ΣΕΛ. 3

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Τι θα γίνει
µε τα
self tests

∆ΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ:
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ, ΟΣΟ ΑΡΓΟΤΕΡΑ, ΤΟΣΟ...

Σ
ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 9

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗ
Η ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η Αχαΐα
στο «µάτι»
του
κορωνοϊού

ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ 70-74

ΑΣΦΥΞΙΑ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ,
16 ΘΕΤΙΚΑ ΣΕ 1.240
RAPID TEST

Πάνω από
1,4 εκατ. οι
εµβολιασµοί

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 4

ΥΨΗΛΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΣΕ ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΑΙΓΙΟ

ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ

Τι νερό
πίνουµε;

Ιδού οι 20
πρώτοι…

ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 14