Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Απολογισμός
πεπραγμένων
ΠΕ Γρεβενν
Για τα
βαλάνια,
ο λόγος
ελληνική
καρδιά
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΛΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Παρασευή 1 9.5. 20 21
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΟΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
1821.
Χείρ ΘΕΟΦΙΛΟΥ.
Στούρos Χρ . Καραγκούνns M.D.
Μοιευτήραs - Χειρουργos Γυναικολόγοs
Διαβάζουμε
Πρύτυnο Κέντρο Μaunκns Γυναικολαγίας
G Υnoβoηθούμενης Αναταραγωγήs
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
18 χρόνια
ΧΡΟΝΙΚΑ
Ενημερωνόμα στε
lατρού Ν. Καρναβά 1 4os όροφος
(Εμπορικό Ελιμείο)
TK: 51 100 Γρεβενά
ΕΓΚΥΡΑ
Τηλ.: 24625 02144
Εnείyοντα 6944 285795
. εpεύνσn & Αντμτισ moovμότητος - Υoponooύμε Αonopoωp
ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ