Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογραφος
τον τόΠο το
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
"ΠΡΑΣΙΝΕΣ" ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΑΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ
Ο ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΕΠ
φροσε την nenoienon o - της ελληικής κυβέρνη . σμό του μέλλοντος στον
τι ο δυο συμφωνες θt. onc καθς ορuζουμε να κόσμο μετά την noνδητουνε τις βόος στε to εστιάζουμε στην tnoxn μία εine o nρωθυnou .
2021 να είνα μια ακόμα μετά την navδnμία
καλύτερη xpον , κα, .
κτίμησε ότυ οι συγεκρι , ttho της novδημίας , βάλει το σκέδιό της για
μένες συμφωνίες ου , καθς αυξάνεται ο ρυο το Ταμείο Ανάκαμψης
σιαστικό anotunovoυν μός των εμβολιοομων , και έχει λoβει nono θετi .
τη σύμηλευoη tης Ευ- θεωρ ότι τρα είναι κές αboλογήσεις anό
νός και οημείωσε ότυ η
κo0ς είνoι ορατό το χρα μας εχει ηδn uno .
nενδύσεων με τις κε , ντtvουμε την nροono
ντρκές nροτεραότητες θειά μος για τον σαδια
τα μέτρα στήριξης εργαζομένων
| επιχειρήσεων και εn. επαννελματιν
Που έχουν ληφθεί για την Περιφέρεια Ηnείρου
Esnspvouv τα 370 εκ Ευρ το μέτρα nou aφoο
| ρούν τη στήριξη εργοζομένων , επιχειρήσεων και
ελεύθερων εnoγγελμ τν και έχουν λnφθεί για
την nερψέρεια Ηnείpοu , σύμφωνα με τον Υnoup .
νό Οικονομικν Χρ . Σταίϊκούρα , σε τnλεδιάσκεψη
με εκπροσnouς της Περιφέρειας , των Δήμων
της Hnsipoυ και nopayωγκούς φορείς, και βου λευτές της ΝΔ.
ύο συμβάσεις , την Πέμπτη, σε ειδική ψης , anό τον ανanpό .
χρηματοδοτη- κολούθησαν ο nρωθυ - για την ΕΛnoδα Κρίσυον
σουν npάσινες, noupγός Κυριάκος Μn - Κέτελ Τόμσεν και τον
ηρωτοβουλΜες της κυ τοοτάκης και ο Πρόε- nρόεδρο του Ταμείου
βερνησης με κεφάλαια 6ρος της ΕΤEn . Βepνερ Παρακαταθηκν κα Δο νείων , Δημήτpη Σταμά.
ύψους 875 εκατομμυρί . Χόνιερ.
ων ευρ σnό την Ευρω- tn .
οι δύο συμβάσεις υ .
Κατό τον χαιρετισμο
σεων , υπογράφη καν διάρκεια τηAεδιόσκε - του ο κ Mπτοοτάκης εξέ .
το ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ
Τέλος
στα σενάρια εκλογν . .
Τέλος στα σενάρια εκλογν δίντι
ο Πρωθυπουργός Κυρικος ΜητοΗ κακοδιοίκηση εnαναστάτησαν για Αρκαδίου , δρα της
τουρκικής διοίκη , 2181886 . θορυβη - κής εmτρomής και ε
Χανιά , να ητήσει a - στρατού Μουστοφά eς .
nό τον Σουλτάνο, naοά να καταστείλει
στις 145/1800, την . την εξτροη. ο t.
κανοιοίηση μιας λευταίος , αφού προ - διο, oε στρατη γική
Η Μονή βρίσκεΕΚΔΟΓΕΣ
aτημάτων Πχειρήσεις στην . ή Ψηλορείτης και ο
τους , οι Κρητικοί , ριοχή των Χανίων , nέχει 23 χλμ . ano to
τάκης, σύμφωνα με πληροφορίες α .
πό στενούς του ουνεργατες