Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
CRETE
ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
ΜΕΛΕΤΗ-ΠΩΛΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Έτος ιδρύσεως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
www.crete-homes.com
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής ΜΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
www.peponis.gr
Τ: 28410 28004
19.028
Σελίδα 3
Σελίδες 24-25
Μεnαράπονα για τη διατησία.
Ανριστο θα γινει τονέομουσείο ΑγΝΙΚολάδυ 00Φ1ήπτήθηκε από τον Ιωνικό
. Προσλήψεις για την ενίσχυση
της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας
Λειτουργία ΤΟΜY
Ανακαίνιση των τεσσάρων
Νοσοκομείων του Ν. Λασιθίου
και στην Ιεράπετρα
Σελίδα 9
4,5 εκατ, από πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης
- Ποιγνιοθεροπείο (playthsrapy)
Ψυκολογική Υποστήριξη Ποιδιν ,
Πρόκειται για το έργο μογής στις δομές Υγείας σίες Πoυ θα τα αναβαθμί
Ρεπορτάζ :
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ nou αφορά -Δράσεις Ενερ - στρατηγικν nou λειτουρ - σουν σημαντικά
γειοκής Αναβάθμισης Υπο- yούν στη λογική της μεί Το έργο περλαμβάνει
-ΣυμΒουλευτική Γονέων
, Ψυκοεκnoίδευση Ποιδιν
Εγχρίθηκε την Παρα- δομν και εξοικονόμηση ε - ωσης των εxπομπν των αντικατάσταση κουφωμάσκευή από το ΥΠοuργείο νέργειας με τη χρήση ΑΠΕ αερίων του θερμοκηπίου , των τα περισσότερα των
Υγείας και μπαίνει στο
στάδιο υλοποίησης το με Νεαπoλεως Διαλυνάκειο- , ακού anoτuπματος , της σύγχρονες ενεργειακές
νάλο και εξαιρετικά σημα . όπως nεριγράφεται το nρούθησης της έξυπνης προδιαγραφές με αοτeντικό έργο της αναβάθμσης των Νοσοκομείων του
Λασιθίου
Είναι το σημαντικότερο δρασεις αυτές anoTunu - και της μείωσης του λει - ενεργειακής λειτουργίας
έργο αναβάθμίσης των νο - νονται στο Τεχνικό Δελτίο τουργικού τους κόστους .
οκομείων θα υλοποηθεί του έργου στο πλαίσιο της
την επόμενη διετία, με ένα Πρόσκλησης του Επιχειρη - επτευχθούν με παρεμβά - και υγρομόνωση στις στέέργο nou θα κοστίσει 45 σιακού Προγράμματος Υ - σεις που θα αλλάξουν τις γες των κτιρίων καθς και
εκ ευρ και θα αποτελέ - ποδομν Μεταφορν , Πe - δυνατότητες και την λει - θερμομονσεις στους το .
σει την πιο ουσιαστική a - ριβάλλον και Αειφόρος του τουργικότητα των κτρίων χους , Χρήση των ανανε νακαίνιση εξωτερικν και ΕΣΠΑ 2014-2020 .
εσωτερικν χρων των
τεσσάρων νοσοκομείων.
. Πριμη Πορέμβοση
στο ΓΝ Λασιθίου- ΓΝΚΥ της μείωσης του ενεργει - οποίων δεν πληρούν τις
,ομόδες Anoτέλεσμοτικού Γονέο
, Ομόδεs Δημιουργικού , Εκποιδευτικού
& θεροηευικού Ποιχνιδιού
- Ομόδεs Προσχολικής Προσορμογής
Preschool laygroups)
έργο και η απόφαση του διαχείρισης της ενέργειας λεσμα
ΥΠoυργείου και των Υπη - της ενσωμάτωσης ανανε - πρόβλημα κατανάλωσης ε ρεσιν του και όπως οι
υπάρχει σοβαρό
σιμων πηγν ενέργειας νέργειας και αποδοτικής
Παράλληλα το έργο προΌλα τα παραπάνω θα βλέπει και θερμομόνωση
Κουκουρόκη Χορό
BS Pochyehology and Teciniqνs /
Μέλοs Plytherapy Internabonl /
σιμων πηγν ενέργειας
Το έργο υπηρετεί την ευρ στα νοσοκομεία του στις στέγες με τον ήλιο
Η ΣΥΜΕΧΕΙΑ Στη σελδα 10
αφού θα διατεθούν 4,5 εκ.
Υενικότερη πολιτική εφαρ- νομού για να γίνουν εργα ioTΛΕΟΝΤΙΜΕΣ ΣΟΚ !!
Τετραήμερο προσφορν
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
Από Δευτέρα 22
Εως πέμπτη 25 Μαρτίου
Μέχρι εξαντλήσευς των αποθεμάτων
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
SUPER ECONOMΥ ΕΒΔΟΜΑΔΑ!!
ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΑΚΕΦΑΛΟΣ ΚΤΨ
2.99c/ΚΙΛΟ
3,09/ ΚΙΛΟ
ΓΛΩΣΣΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΤΨ ΙNTERFROST3,89E/ ΚΙΛΟ
4,896/ ΚΙΛ0
6,10/ΚΙΛΟ
5,99ε /ΚΙΛ0
ΠΑΚΑΣΙΟΥΣ ΚΤΨ ΙΝTERFROST
ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ 500-700 ΓΡΚΤΨ
ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΤΨ
ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΠΑΣΤΟΣ ΝΟΡΒΗΠΑΣ
ΔΩΡΟ ΕΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΚΡΑΣΙ 1,5LT
25,986
ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΤΗ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ
ΑΠΟ 8:00 ΠM ΕΩΣ 20:00 Μ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
ΠΑΝΑ ΔΕΤΕ ΠΕΡΙΣΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΙΦΟΡΕΣ
ΚΑΝΤE MΑΣLIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤο FACEBOOK
www.facebook.com/ Onωρoaωλείο Μυλωνάκης
.ΦΡέσκ φPρτα και λαχανικά
Πληση λιανική-χονδρική Διανομή κατ ' οίκον
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51-ArιΟΣ ΝΙΚΟΛΛΟΣ. ΤΗΛ. 28410 2171 1
6945-Θ00.103
28411-01.80ο
Τφόστια γκόμαα καθημερινά φρέσκων Ψαριν onό το καίκια μες
όηως και τερόστια γκόμα κατεψυγμένων θολοσινν Προϊόντων
όηας κοκκινόψορο , βοκαλάο , γλσοα και nολλά άλλα .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα