Πρωτοσέλιδο kedenews:Recognized text:
12

Προβλέψεις για ταµείο

ΣΕΛ. 14-15

ΣΕΛ. 10

772732

732108

ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

Μόνιµες
προσλήψεις στο ΑΣΕΠ

9

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΕΤΟΣ: 2ο ΤΙΜΗ: 1€
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 21

EΒ∆ΟΜΑ ∆ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ Α

Βάσει του νοµοσχεδίου
ο εργοδότης
υποχρεούται
να σέβεται
το ωράριο εργασίας
και την ιδιωτική ζωή
του τηλεργαζόµενου

Ο µέσος όρος
των ωρών
εβδοµαδιαίας
εργασίας,
για ένα έτος,
παραµένει
στις 40 ώρες

ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΕ ΩΡΑΡΙΟ, Α∆ΕΙΕΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΛ. 6-7

ΣΥΝΤΑΞΙΑΚΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Το «προφίλ»
των νέων επικουρικών

ΣΕΛ. 13

ΣΕΛ. 12

ΡΥΘΜΙΣΗ-ΑΝΑΣΑ
ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ
ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΑΚΑ

Οδικός χάρτης για την
προκαταβολή σύνταξης

ΣΕΛ. 8-9