Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
ΧΡΟΝΟΣ:48ος
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλοακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Αποφασίσθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο
η συμμετοχή του Δήμου και της ΔΕΥΑΜ στην
Ενεργειακή Κοινότητα της Περιφέρειας
Κακοποίηση
της παράδοσης
Όταν τα παιδία
...παίζει!!
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Δεν πέρασε και πάλι η πρόταση της Δημοτικής Αρχής
......ελίδα8
Ιραγματοποιήθηκαν στις 12/3/2021 πάρκοστην περιοχή της Κατοχής όπως μοτικού Συμβουλίου, αυτό που προέχει
1 |δύο έκτακτες συνεδριάσεις του
0000000000
Επικίνδυνη
διασταύρωση
θέλει και πρότεινε η Δημοτική Αρχή ή είναι η ρύθμιση των οφειλν της ΔΕΥ
αν θα πρέπει να ενταχθεί (η ΔΕΥΑΜ) ΑΜ στους δύο παρόχους ηλεκτρικού θέματα υγείας
Δημοτικού Συμβουλίου.
Η μία με θέμα την δημιουργία ενερ- στην ενεργειακή κοινότητα της Πε - ρεύματος (ΔΕΗ και Voltera) αφού αυτό
γειακής κοινότητας της ΔΕΥΑΜ στις ριφέρειας σύμφωνα με την πρόταση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση είτε
Οινιάδες σύμφωνα με
πρόταση της Δημοτικής
Αρχής και η δεύτερη με
θέμα την συμμετοχή
τόσο της ΔΕΥΑΜ όσο
και του Δήμου στην
ενεργειακή κοινότητα
της Περιφέρειας σύμ
φωνα με πρόταση των
δημοτικν παρατάξεων
της αντιπολίτευσης
και των ανεξάρτητων
δημοτικν συμβούλων.
Στην μαραθνια συνεδρίαση διάρκειας Επικράτησε και υπερψηφίσθηκε η
5 περίπου ωρν ακούστηκαν από όλες πρόταση της αντιπολίτευσης την πρότεινε η Δημοτική Αρχή είναι μακριά
τις πλευρές απόψεις και επιχειρήματα οποία καλείται τρα να εφαρμόσει η από το ήδη κορεσμένο δίκτυο της ΔΕκαι υπήρξε έντονη αντιπαράθεση κυ- Δημοτική Αρχή.
ρίως για το αν θα πρέπει η ΔΕΥΑM να
δημιουργήσει το δικότης φωτοβολταϊκό ελέχθησαν κατά την διάρκεια του Δη- 10 χλιόμετρα
Σκιδης πανδημία
Διαβαζω.
για την δημιουργία ανεξάρτητης ενεργειακής
κοινότητας, είτε για την
συμμετοχή της στην
ενεργειακή κοινότητα
της Περιφέρειας που
θα γίνει στην περιοχή
πόλντερ.
Επιπρόσθετα πρέπει
να τονισθεί ότι η κατασκευή Φ/Β πάρκου στην
περιοχή της Κατοχής
θα επιβάρυνε πάρα πολύ το κόστος
του έργου, γιατί το αγροτεμάχιο που
Γράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
90000000606000000000000000000000000000000
H ομορφιά
και το αίσχος
'..Σελίδα 3
Κάντε και λίγη
οικονομία
σύσσωμης της αντιπολίτευσης
........είδα 4
.Σελίδα 4
900 0000000(
00000000000 00 0 *
0000000000000000000000
0000000ι
ΔΗΕ και μακριά από το δίκτυο υψηλής
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με όσα τάσης σε απόσταση που υπερβαίνει τα
Οι απολίτιστοι
τα γκρέμισαν!!
Τιθα μπορούσε
να γίνει!!
Συνέχεια σελίδα 6
Πολιτιστικές δράσεις για τις οποίες υποβλήθηκαν προτάσεις
χρηματοδότησης από τον Δήμο Π. Μεσολογγίου
αντλούν έμπνευση από τον αγνα
Εxodus. Μια επετειακή πολυθεματική για την ελευθερία και τα ανθρπινα
Το Πνευματικό Κέντρο , η Κοινω- υπέβαλε τις παρακάτω προτάσεις
φελής Επιχείρηση , αλλά και το
Κέντρο Χαρακτικής Βάσως Κατράκη δράση που θα διασχίσει την πόλη και δικαιματα και μεταμορφνουν τν
ανταποκρίθηκαν με
πέντε τεκμηριωμένες
προτάσεις σε σχετι
κές προσκλήσεις του
Υπουργείου Πολιτισμού για πολιτιστικές
δράσεις. Εστιάζονται
στους εορτασμούς
των 200 ετν από την
Ελληνική Επανάσταση
σε ότι αφορά το Πνευματικό Κέντρο και την
Κοινωφελή εν το
Μουσείο Κατράκη επιδικει την μετεξέλιξή του σε ένα σύγχρονο πολιτιστικό όπου και θα δοθεί πολυμεσική μουσική δεσμούς, συνεισφέρει στην αισθητική
κύτταρο που θα μπορέσει να αξιοποιή- παράσταση με την χρήση σύγχρονων βελτίωση του δημόσιου χρου και
σει την εμβέλεια και τα μοναδικά έργα τεχνολογιν που θα εντυπωσιάσουν. ενισχύει το αίσθημα του συνανή κειν
της αείμνηστης χαράκτριας.
Πιοσυγκεκριμένα το Πνευματικό Κέντρο Ευαισθητοποιημένοι καλλιτέχνες πόλης. Δύο καλλιτέχνες, από την
..Σελίδα 3
δημόσιο χρο σε τόπο
φιλοξενίας ενός καινοτόμου
φεστιβάλ ηλεκτρονικής
μουσικής και ψηφιακν
εικαστικν τεχνν . Όλοι
αυτοί θα φιλοξενηθούν στο
εμβληματικό φυσικό τοπίο
της λιμνοθάλασσας
Η Κοινωφελής προτείνει
τα παρακάτω:
Ο Τοίχος της Ελευθερίας
Έναμνημειδες πρωτότυπο
συμμετοχικό έργο τέχνης
.'.......είδα 5
Ούτε 50 μ.
*00000000000ΦΦ1
πεζοδρόμιο
Ολοκληρθηκε
με επιτυχία και
μεγάλη συμμετοχή
η διαδικασία
κατάθεσης προτάσεων
Ονοματοθεσίας
θα καταλήξει στον Κήπο των Ηρων που ενδυναμνει τους κοινωνικούς
Εφιαλτικό το σενάριο
για τις επιπτσεις της
κλιματικής αλλαγής
στην λιμνοθάλασσα
Μεσολογγίου τα
επόμενα 50 χρόνια
Διεθνές Φεστιβάλ Λιμνοθάλασσας. και την υπερηφάνεια των κατοίκων της
τ..Σελίδα 6
Συνέχεια σελίδα 6
ΠΕΡ-ΠΕΛΑΔΩΝ ΚΑΙ
Αγαπητοίαναγνστες, σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε στέγην
ΠΕΛ-ΑΣΤΩΝΟΛΟΓΟΣ
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
Του Νικήτα Χρ. Φιλιππόπουλου
www.mxronika. gr
Του Αθ. Σπυρόπουλου
.....είδα 5
000 00000 0000 0 00 0000 0 0000000000000000000000(
60000000000000000000600000000ο000000000000002ΕΛιδα 4
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΚΩΔ. 2007
Hellenic Post