Πρωτοσέλιδο Οικονομική:







Recognized text:
Σάββατο
Οικονομική
Μαρτίου
(Κιδημερινή οικονομική ειδική ερμρίδ Διακηρύβευν-Δημοηρασιν
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7319
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
ΓΕΦΥΡΑ 2:
Μετά τιs 15 Απριλίου
οι αιτήσειs για ρύθμιση
επιχειρηματικν δανείων
Φορολογικές
δηλσειs:
Αλλαγές
στα έντυ πα
Ε1 και Ε2 για
τα ενοίκια
γράμματος Γέφυρα και
στις επιχειρήσεις .
Στόχος της κυβέρνη
σης είναι οι rρτες
Ενα βήμα πριν δοθεί
το απράσινο φως- βρίσκεται η κυβέρνηση
προκειμένου να ενεργοποιηθεί η πλατ - κρατικές επδοτήσεις
φόρμα
υποδεχθεί τις αιτήσεις
των επιχειρήσεων για
ένταξη τους στο πρόγραμμα Γέφυρα 2 προκειμένου
ρυθμίσουν τα δάνεια
τους.
Μόλις ολοκληρωθούν μήνες με την συνεικαι οι τελευταίες λεπτομέρειες στη διαπραγμάτευση
βρίσκεται σε εξέλιξη
με τους Θεσμούς , το
νομοσχέδιο θα έρθει
τις επόμενες εβδομάδες προς ψήφιση στη
Βουλή.
Με αυτό θα ορίζονται τρίμηνο , στο 80% για
τα κριτήρια για την
επέκταση του πφοΈτοιμα και προσυμπληρωμένα θα είναι
τα ενοίκια στις δηλ.
σεις Ε1 και Ε2 που
υποβάλλονται για τις
φορολογικές δηλσεις.
Σε μια δύσκολη εξίσωση εξελίσσονται οι
φορολογικές δηλσεις 2021, εν μέχρι
συνέχεια στην 11
να καταβληθούν τον
Μάι .
Οι επιχειρήσεις ανά λογα με το αν έχουν
εξυτηρετούμενα
ακόκκιναν δάνεια θα
δικαιούνται επιδότηση
του δανείου τους για 8
σφορά του Δημοσίου
να φτάνει έως και το
Ειδικότερα τα ποσο στά επδότησης διαμορφνονται για α
εξυτηρετούμενα δά
νεια στο 90% της μηνι
αίας δόσης για το 10
επιδότησηςκαι τα
αντατα rοσά είναι τα
εξής:
-Για ατο μική επχείπους 2 μήνες και για τ
μη εξυτηρετούμενα
δάνεια στο 80% της
μηνιαίας δόσης για το
1ο τρίμηνο , στο 70%
για το 2ο τρίμηνο και
στο 60% για τους υπόλοιπους 2 μήνες .
Τα κριτήρια για την
ένταξη στο πρόγραμμα
e- εφαρμογή
για όσουs
δεν Πήραν
απozημισειs
ενοικίων
ή ελεύθερο
επαγγελματία χωρίς
προσωπικό,
κύκλο εργασιν έως
42.000 ευρ, καταθέ
ετήσιο
το 20 τρίμηνο και στο
70% για τους υπόλοι συνέχεια στην 10
Με ηλεκτρονικά
βιβλία 140.000
επιχειρήσεις
Τη δυνατότητα να μάθουν και να διορθσουν τα λάθη που τους
οδήγησαν στον απoκλεισμό από τις αποζζη.
μισεις
κουρεμένα ενοίκια της
περιόδου Μαρτίου-Δε.
κεμβρίου θα έχουν οι
ιδιοκτήτες ακινήτων ,
μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογή nou
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9