Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
θ' αγwηστ όμως
μέχρι θανότου
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Μαρτίου
Αριθ. φύλλου 6219
Τιμή φύλ.: 0,50 c
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Κίνδυνος μπλακ άουτ
από πρόωρη απόσυρση
λιγνιτικν μονάδων
"Φρένο- στο πρόγραμμα σταδιακής απόσυρσης των λιγνιτικν μονάδων
της ΔΕΗ έως το 2023 βάζει ο ΑΔΜΗΕ
Σελίδα 12
Τοποθέτηση του Δημάρχου
Γρεβενν και Προέδρου της ΠΕΔ
Δυτικής Μακεδονίας Γ. Δασταμάνη
στο Περιφερειακό Συμβούλιο
για το Εδαφικό Σχέδιο
Πληνέντες Παηνδημίας
Χωρίς
Σελίδα 14
Τεκμήρια διαβίωσης
ΦΤι εξετάζετα
για Ts ηλεκτρονικές
Μετατρέπεται και επισήμως
αποδείξεις
Σελίδα 13
σε ΑΟΤΑ
Βαθμολογία UEFA:
Οριστικά στην 20η θέση
η Ελλάδα
Σελίδα 7
Αναλυτικοί
πίνακες
με τα ενεργά
κρούσματα κορωνοίού
στην Περιφέ
ρεια Δ . Μακεδονίας
& ανά Περιφε
ρειακή Ενότητα
Σελίδα 24
Ποιος θα μείνει
με τον "μουτ ζούρη" .
Διάγουμε μια rεpίοδο pαγδaίων οικονομικν , τεχνολογκν και ω|ρως ολτιομκν ξελίξεων . Αν οκεφτεί κάτοιος πως nρv έναν ανα
ο μιοός σχεδόν ηληθυομός στον ανεπτπυγμένο κόσμοδεν είχε δικαίμα
|Ψήpου και σήμερα ο νόμος τωωpeί όποιον κακομεταχειριστεί ακόμη
| και ένα ζ δηλαδή μιλάμε και καλς γα δκαέματα ων) η αno .
ιστοση nou έχουμε διανύσει είναι τερδστια και αυτό έχει oυμβeί σε
Νουνέχεια στη σελίδa 4
Σελίδα 1
Διαβάστε μας και στο Κοζanipre88.gr
PRESS