Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Μαρτίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7713
Τιμή Φύλλου 0.50
Ενημέρωση
από τη Κινητή
Μονάδα Ψυχικής
Υγείας Ν. Γρεβενν
και Κοζάνης
Ενστάσεις
Συνέχεια στην 4
Δασταμάνη για το Εδαφικό Σχέδιο
Δυτικής Μαικεδονίας
7 2018 20/
Εταιρεία Yυχικής Υγείας
Κουνανίκής Αποκατάστοσης Ασθενυν
ΚΤο προτεινόμενο σχέδιο
δεν αποτελεί απάντηση για
Αναλυτικοί πίνακες
με τα ενεργά
κρούσματα κορωνοίού
στην Περιφέρεια
Δ. Μακεδονίας
& ανά Περιφερειακή
Ενότητα
τη δίκαιη μετάβαση
Συνέχεια στην 10
Χωρίς τεκμήρια διαβίωσης
aπd Boρεα o οι πληγέντες της πανδημίας |
Συνέχεια στην 17
Συνέχεια στην 11
ΕΦΥΡΑ 2:
Μετά τις 15 Απριλίου
οι αιτήσεις για ρύθμιση 50
επιχειρηματικν δανείων :
Enίσημos Συνεργάτηs MΕGA ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σας περιμένουμε,
Συνέχεια στην 13
Βαθμολογία UEFA:
Οριστικά
ΤΡΕΒΕΝΑ
στην 20n θέση
2nς Οκτωβρίου 151
η Ελλάδα
Συνέχεια στην 20