Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ
Ο Δημοσιογράφος
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΑΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΠΙΛΟΤΟ ΚΑl .
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕ "ΧΕΙΜΕΡΙΑ ΝΑΡΚΗ!
τον αυτόμα , λιστα αnoφεύγει να στοο κάποια στιγμή ο
Πλότο δοει aντήoεις ο Δήμορχος θα κληεί να
: φαίνεται να καίρια εpωτήματα κάνει τον anολογιομό
έχει βάλει η της κονής γνμης
Μελέτες
τά ζητήματα του Δή- να εξυπηρετεί έaς να Σεδιοσμό
μου Πρέβεζας και μά, βαθμό την απpoξiα , ω.
Με απόφαση του Πρωθυπουργού
συστήνεται επιτροπή
Για τη σύνταξη
Εθνικής Στρατηγικής
για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+
Βήματα αnοσυμπίεσης
Χωρίς επιδημιολονική επιβάρυνση
Ετοιμάζεται να λάβει η Κυβέρνηση
182202
της EυOPΙΑ ΜΕDA GROUP να ουμ
noxpnoεκ στην thpηon tων pοοκν μετφων για την!
| 2921
ΤΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ
Zητά να σταματήσει
να νομοθετεί η Βουλή
ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Ο κ. Τσίπρας κρίνεται γι' αυτά
1oυ λtει και για to ύφος του . Αλλά
αυτά είναι yνωστά . Ένα χρόνο μετά
στκό γεγονός της Enovo
Ενanoμεrατες στην no - cEx για napoδoση uno . ματηνa oupματα ant .
την έναρξη της Πανδημίας , μένει ο
τα την πno κρίσιμη στιγμη.
| ο Μιχάλης ουκάς