Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

10oC, 14:00

13oC, 20:00

13oC - Υγρασία 65%-91% - Άνεμοι: Α-ΝΑ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 06:44 - Δύση ηλίου: 18:51

€0.80

Áðü ôéò ãíþìåò óôç ãíþóç

Είναι η γνώση το προϊόν του πηλίκου με αριθμητή την ανάγκη και παρονομαστή
το συνειδητό φορέα της; Προκύπτει, δηλαδή, η γνώση ως αποτέλεσμα της συνειδητής επεξεργασίας μιας ανάγκης μας; Η απάντηση είναι αρνητική: η ποσότητα αυτή μάλλον αναφέρεται όχι στη γνώση, αλλά στη γνώμη. Σχεδόν όλοι μας συγχέουμε αυτά τα δύο. Κι όσο αντιπαραγωγική ήταν κάποτε η άγνοια, ακριβώς το ίδιο συμβαίνει σήμερα και με τις αντικρουόμενες γνώμες μας. Στο ηθικό επίπεδο, η γνώση δεν είναι δικαίωμα, αλλά υποχρέωση.
ΜΕ ΚΡΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΨΙΘΥΡΟΥΣ

• Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ • ΣΕΛΙΔΑ 3»

Σάββατο 20 Μαρτίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5320

ΤΟ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΤΗΤΗΡΙΟ COVID_19 ΕΦΙΣΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ

ÁõîÜíåôáé ç äéáóðïñÜ ôïõ éïý
101 Êåñêõñáßïé
íïóçëåýôçêáí,
10 äéáóùëçíþèçêáí

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το Παρατηρητήριο
του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας
για τη νόσο COVID-19, συνεχίζει την παρακολούθηση της εξέλιξης της επιδημίας σε τοπικό επίπεδο. Η σημερινή έκθεση αποσκοπεί σε επικαιροποίηση της
εικόνας, που παρουσιάστηκε με
την προηγούμενη έκθεση, που αναρτήθηκε στις 3/3/2021.
Με βάση τα στοιχεία που έχουν
συγκεντρωθεί, το Παρατηρητήριο έχει καταγράψει 456 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου
COVID-19, ανάμεσα στους μόνιμους κατοίκους της Κέρκυρας,
και 114 ανάμεσα σε επισκέπτες,
από την έναρξη της επιδημίας
μέχρι και την 28/2/2021.
ΣΕΛΙΔΑ

7»

ÓÞìåñá ôåóô
óôéò ÍõìöÝò
ëüãù
êñïõóìÜôùí

Από τη διαδήλωση των συνδικάτων, φοιτητικών συλλόγων κ.α. φορέων την Πέμπτη
στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, απέναντι στην κρατική καταστολή

ÎáíáêÜíïõí AstraZeneca ìåôÜ
ôï «êáëþò Ý÷åé» ôïõ ÅÌÁ »
6

ΚΕΡΚΥΡΑ. Δράση
drive through σήμερα από κλιμάκια
του ΕΟΔΥ στις
Νυμφές, μετά τα επιβεβαιωμένα
κρούσματα στην
περιοχή. Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι θα γίνουναπό
τις 10:00 το πρωί
έως τις 14:00 καθώς μέχρι στιγμής
έχουν καταγραφεί
τουλάχιστον τέσσερα κρούσματα
Covid-19.

Ðñïêçñý÷èçêå ç åðáíáäçìïðñÜôçóç ôïõ åñãïóôáóßïõ óôï Ôåìðëüíé 5»
Το μεσιτικό γραφείο
"ΠΡΟΤΑΣΗ"
Λόγω της ξαφνικής απώλειας της Δήμητρας Αργιανά, θα μείνει κλειστό για
λίγες μέρες και θα επαναλειτουργήσει σύντομα στον
ίδιο χώρο.
6949271495-6942797163
Σπ. Κοντομάρη 12

ÅðåôåéáêÞ óõíáõëßá ôçò ÐáëáéÜò
ãéá ôá 200 ÷ñüíéá áðü ôçí Ýíáñîç
ôçò ÅèíéêÞò Ðáëéããåíåóßáò 3»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα