Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΦΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθιημερνή Εφμερίδα ms Hπείρου- δρυτήs Eυθ. Τzάλλαs Έτos 940-Ap. Φίλλου 25016-Σάββατο 20-Κυριακή 21 Μαρτίου 2021-0.60 ε
κ. ΒΡΑΚΑΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
θέλει νίκη στην ηρεμιέρα
των Πλέι άουτ
Είναι αδύνατο να γίνουν
Πρωταθλήματα
Τέσσερις εκδηλσεις για
την Επανάσταση του 1821
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 9
Επιστρέφει
τα περί εξαπάτησης
Την επιθυμία της περιφέρειας Ηπείρου να εκχωρήσει όλες τις αρμοδιότητες για τα απορρίμματα
στον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεν Αποβλήτων εξέφρασε ο Αλ . Καχριμάνης
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΑΠΕΜΠΛΟΚΗΣ
λίτευσης η δημοτική αρχή Ztσος
κγα tς μανόδες βιορευστν στον
Δυδνης της BΙΠE ως κοτελληλό
τρου χρου εγκα τστο σης
ΣΕΛΙΔΑ 4.
Πέντε Παλέτες
στη θεσσαλία
ων και κατοίκων της περοχής στιν
npuτοβουλά του δήμου Ιωαννιτν
και του ΟΚΠΑΠΑ Υυ η συγκέντρω Σκληρή κρτική
από Λαϊκή
ΣΕΛΙΔΑ 6
Συσπείρωσην
και Ορίζοντες
Ηπείρουν στους
χειρισμούς της
Περιφερειακής
αρχής σε βάθος
χρόνου , με τον
περιφερειάρχη να
υπεραμύνεται των
ενεργειν του
Αμελούν
τη στοματική υγιεινή
ΚαΒόλου ενθαρρυντκό δεν είναι τα
των ευρωηotων nολnν στο
Οέοντιατρικαύ Συλλάγου Δημήτρης
Κήττας με σφορμή τrν Πογκόσμια
Ημέρο Στομοτικής Υγείας.
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 3
Δύο αποχαιρετισμοί
ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
στον Κ . Κατσαδήμα
ΣΕΛΙΔΑ 16
αΓΙΑΝΝΕΝΑ. ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
Βγαίνουμε από το σπίτι ,
αλλά σε ανοιχτούς χρους
.ΣΠιτάκια
ανακύκλωσης..
αγνοούνται
Τρίτη άποψη
Δ. ΣΙΔΕΡΗΣ
Γάνης Βηλαράς
ΣΕΛΙΔΑ 0
Προστασίος και Δυχείρσης Κρίσεων Νίκος Χαρ αλάς Με arό εσήγησn ης εnnpartς εn
Αναnoτελεαματικό τητα σταν ταμiα της aνακύκλωσης xρενεί
στη δημοτική αpχή η rapάτοξη Γόνενα Πολτες γα τν Ανοφoπήs με οφορμή το γεγονός ότι δενυπdρκει κομω Πρό0δος
ΣΠ. ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Eως τις 5 τα ηpul (avτi anό τις 7 το anόγευμα ) εν από σίμερα ανείγουν αι υπαθριαι αρχοισλογικοί χροι και α ndpα, και σnό τη Δευτέρα εnανιλετουργούνυ κομμωρα και α κέ
Η Κεντρική Πλατεία
και τα άλυτα ( )
προβλήματά της
μηθεύεται μέcω των φαpμακεtev της γεnανς του χuρίς aνηυγpάφη on , αλλή eα μιοpεί
να δενεργείμόνος του , ονακοίνω οε οτφnoιργός napό τωηρωθηοιργ Ακης Σκρτος
ΣΕΛΙΔΑ 5
μος Κωονιτν μαζί με όλλους τέσσερ ς δήμους ης χρος.
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 16
ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜEΝΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΕΥΘ ΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ
ΣΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Πάνω από 370 εκατ. ευρ τα μέτρα στήριξης στην Ήπειρο
ΣΕΛΙΔΑ 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα