Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Στον... αυτόματο οι δηλώσεις ενοικίων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜ1PΙΚΗ Μα a
771234
567157
Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.474
Τι θα αλλάξει στο μοντέλο
της αυτοκίνησης στην Ελλάδα
Το μοντέλο της αυτοκίνησης στην Ελλάδα,
με νέες τεχνολογικές εφαρμογές και καινοτομίες
Που αναμένεται να υλοποιηθούν τόσο από τον
ιδιωτικό τομέα όσο και από το Δημόσιο, επιδικει
να αλλάξει το υπουργείο Υποδομν και Μεταφορν . Ήδη εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων ,
αλλά και ο ΟΑΣΑ, Προετοιμάζονται έτσι στε
όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες να παρέχουν
υπηρεσίες όπως είναι ο διαμοιρασμός οχημάτων
( car sharing) και η μεταφορά με οχήματα κατά
Παραγγελία (car on demand), εν Προωθούν το
συνεπιβατισμό οχημάτων (car pooling). σελ. 10
όματο
οι δηλσεις ενοικίων
Στον αυτ
Προσυμπλιηρωμένα τα φορολογητέα ποσά από τα μισθματα, στα έντυπα Ε1 και Ε2
Την αυτόματη Προσυμπλήρωση των Ποσν μογή του ΤΑXISnet για την υποβολή των δηλσεων σθωμάτων ακίνητης Περιουσίας, αλλά και στο
των εισπραχθέντων ενοικίων στα έντυπα Ε1 των φορολογίας εισοδήματος φυσικν Προσπων βασικό έντυπο Ε1, της δήλωσης φορολογίας ειδηλσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικν θα διασυνδεθούν. Στόχος είναι τα στοιχεία για σοδήματος φυσικν Προσπων . Με τον τρόπο
ΠροσΠων και στα συνοδευτικά έντυπα E2 των
αναλυτικν καταστάσεων μισθωμάτων, τα οποία Πληρωθεί στις δηλσεις Πληροφοριακν στοιθα υποβάλουν φέτος Πάνω από 1.000.000 ιδιο - χείων μίσθωσης ακινήτων, καθς και τα στοιχεία
κτήτες εκμισθούμενων ακινήτων , Προωθεί η
ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με την αρμόδια αρχή, οι e-εφαρ
μογές του ΤΑXISnet για την υποβολή δηλσεων
Πληροφοριακν στοιχείων μίσθωσης ακινήτων Προσυμπληρωθούν σε αντίστοιχους κωδικούς φετινν φορολογικν δηλσεων στε να φοροκαι την υποβολή δηλσεων COVID και ne εφαρ
Θεσσαλονίκη
τα συμφωVn θέντα ενοίκια Που έχουν ήδη συμ
αυτό τα στοιχεία για τα Ποσά των ενοικίων Που
Πραγματικά εισπράχθηκαν από τους ιδιοκτήτες
κατά τη διάρκεια του 2020 θα εμφανίζονται Προ
για τα εισπραχθέντα και μη εισΠραχθέντα Ποσά συμπληρωμένα στους Πίνακες και στους κωδικούς
των φορολογητέων εισοδημάτων από ακίνητα
Που Περιλαμβάνονται στα έντυπα E2 και E1 των
Χωρίς ψηφιακή βιτρίνα
6 στις 10 εΠικειρήσεις
Δεν έχει αντληφθεί τη δυναμική και την εμβέλεια των διαδικτυακν πωλήσεων η Πλειοψηφία
των επιχειρήσεων λιανεμπορίου της Θεσσαλονκης, σύμφωνα με τα Πορίσματα έρευνας του
ΕΒΕΘ, με το60% των επιχειρήσεων του δείγματος να δηλνει ότι δεν διαθέτει e-shop. σελ .6
ενοικίων που Προκύπτουν από τις δηλσεις CO
VID του 2020 να μεταφερθούν αυτόματα και να
στο έντυπο E2, της αναλυτικής κατάστασης μι- λογηθούν κανονικά. σελ. 3
Πριμ 2 δισ.για μείωση
μη μισθολογικού κόστους
με νέα χρηματοδότηση
Νέα χρηματοδότηση 875 εκατ. ευρ , Που θα
διοχετευθεί για την επιτάχυνση της εθνικής
υλοποίησης του προγράμματος ενεργειακής
απόδοσης <Ηλέκτραν και του προγράμματος
βισιμων αστικν επενδύσεων <Αντνης
Τρίτσης, έλαβε η Ελλάδα από την ΕΤΕ.
Οι σχετικές συμφωνίες υπεγράφησαν χθες
από τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της
τράπεζας , σύμφωνα με τον οποίο η συγκεκρ μένη χρηματοδότηση θα μοκλεύσει επενδύσεις
3 δισ. ευρ. σελ.9
Κυβερνητική χρηματοδότηση για το 2022
Με περισσότερα από 2 δισ. σιονομικό κόστος για τη μείωση
ευρ Προγραμματίζει η κυβέρ
Vηση να χρηματοδοτήσειν τη
μείωση του μη μισθολογικού υπολογίζεται ότι θα προσεγγίσει
κόστους και το 2022. Στόχος είναι να μειωθεί περαιτέρω ο συν
τελεστής υπολογισμού των
ασφαλιστικν εισφορν-από αλληλεγγύης. Η διασφάλιση της
3 μονάδες που είναι η μείωση ρήτρας διαφυγής και για το 2022
για ολόκληρο το 2021 σε 3,5
μονάδες για το 2022-και ταυτόχρονα να διατηρηθεί Παγω
μένη) η εισφορά αλληλεγγύης έστω κι αν αυτά εξακολου θήκαι για την επόμενη χρονιά για
όλους τους απασχολούμενους ρακτήρα (δηλαδή συγκεκριμένη
στον ιδιωτικό τομέα. Το δημο - ημερομηνία λήξεως ) . σελ. 5
των ασφαλιστικν εισφορν
κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες
το 1 δισ. ευρ, εν Περί τα 800900 εκατ. ευρ κοστίζεν η ετή
σια απαλλαγή από την εισφορά
Μεγαλύτερες διαστάσεις
λαμβάνει το σκάνδαλο Greensil
επιτρέπει στην κυβέρνηση να
σχεδιάζει μέτρα ελάφρυνσης
και για την επόμενη χρονιά,
Πολλαπλές διαστάσεις λαμβάνει το σκάνδαλο της
Greensill Capital, καθς σε έναν πυκνό ιστό συναλλαγν εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα διαφορετικοί
Παίκτες από τον ιαπωνικό επενδυτικό κολοσσό
Softbank μέχρι την Gredit Suisse και τον νδικής
καταγωγής βιομήχανο Σαντζβ Γκούπτα. σελ. 17
Επιτάχυνση των αγορν ομολόγων από την ΕΚΤ
Οι αγορές ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) μέσω του Προγράμματος
έκτακτης ανάγκης (PEPP) για την αντιμετπιση των επιπτσεων της Πανδημίας θα συνεx
στούν με ταχύτερο ρυθμό και τα αποτελέσματα θα γίνουν σύντομα ορατά , δήλωσε χθες η
Πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ σελ 2
σουν να έχουν Προσωρινό χαΤα funds άλωσαν
Συμφωνίες
6+3,5 δισ.
ενμέσω
Πανδημίας
την αγορα
τροφίμων
Ενδιαφέρον
για δύο
Πύργους
στο Ελληνικό
FUIROPEAΝ
ΜEDICINS
AGENOΥ
2020-2021
19 deals άλλαξαν τον κλάδο
σελ.4
Επέλαση επενδυτικν κεφαλαίων παρατηρείται στις
εταιρείες του κλάδου τροφίμων και Ποτν, Που τα τελευταία χρόνια φαίνεται να μαγνητίζεν 1σχυρά funds
τα οποία ενδυναμνουν τα χαρτοφυλάκιά τους απο
κτντας ιοχυρά εγχρια σήματα, μέσα από συνολικά
19 deals. H συνεχς αυξανόμενη Παγκόσμια κατα
ναλωτική τάση για υγιεινή διατροφή ενισχύθηκε περαιτέρωμε το ξέσπασμα της Πανδημίας, εξέλιξη Που
Πυροδοτείνέο γύρο ενδιαφέροντος των funds για στο
χευμένες κινήσεις με ισχυρές αποδόσεις. σελ . 13
Τα 3,5 δισ. ευρ αναμένεται,
σύμφωνα με την PwC, να ξε
Περάσει το 2021 αξία των
deals των ελληνικν επιχειΣε θέση μάχης βρίσκεται η
Άβαξ , έπειτα και από την ανα
διάρθρωσn της δομής της. Η δι
της Άβαξ χθες αποκάλυψε ότι συμμετέχει στον διαγωνισμό Που αφορά συνεργασία
με τη Lamda Development για
τους δύο Πρτους Πύργους Που
θα κατασκευαστούν στο Ελλn
"Ναι> με αστερίσκο από τον ΕΜΑ
στο εμβόλιο της AstraZeneca
Πόσο . χρέωσε
ο ΕΦΚΑ
οίκηση
ρήσεων, βάσει των συμφωνιν
Που έχουν ήδη κλείσει και
των σχετικν ανακοινσεων,
Jumbo
ΣΤΑ 14,70 ΕΥΡΩ
ΤΟ PLACEΜENT ΓΙΑ Τ0 3,86%
ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
tην ΠαραλΛηΛη τους δύο Πρτους πύργους που
εν Πέρυσι, εν μέσω Πανδη
μίας, έφτασαν τα 6 δισ. ευρ.
σελ. 16
απασχόληση
Vικό σελ .12

Τελευταία νέα από την εφημερίδα