Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Γιώργος
Κασαπίδης:
Δεν υπάρχει
ανησυχία για
προγραμματισμένα
έργα φυσικού
αερίου στην
Περιφέρεια

180 ενεργά κρούσματα
στο δήμο Κοζάνης, 142 στο
δήμο Εορδαίας - Στο 262 η Π.Ε.
Κοζάνης με όριο το 150

σελ ~ 7

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7430

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποδέχτηκε
τα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης
σελ ~ 2

Έτος ίδρυσης

σελ ~ 3

1990

Παραιτήθηκε
ο Πέτρος
Αθανασιάδης
από την παράταξη
του Κυριάκου
Μιχαηλίδη

σελ ~ 4

Χρήστος Ελευθερίου
για το Μάνα Νερού:
Οι νομικοί μας
έχουν ξεκινήσει
ένα μαραθώνιο

σελ ~ 5

«Είναι αβάσιμες
οι πληροφορίες ότι
κόπηκε ο αγωγός
για την επέκταση
του δικτύου φυσικού
αερίου στη Δυτική
Μακεδονία από το
Ταμείο Ανάκαμψης και
θα μπει στο νέο ΕΣΠΑ»

σελ ~ 4

Η απάντηση του
Πρωινού Λόγου στις
Δασικές Υπηρεσίες
της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου
Δυτικής Μακεδονίας

σελ ~ 3

σελ ~ 5

Η ΠΕΔ Δυτικής
Μακεδονίας ετοιμάζει το
δικό της εδαφικό σχέδιο
δίκαιης μετάβασης - «Δεν
προκύπτει ένα συγκροτημένο
μοντέλο ανάπτυξης της
Δυτικής Μακεδονίας»