Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Γ αwoτ όμως
μέχρι θανότου Υ
ΠΡΩΙΝΗ
Παρασκευή
Μαρτίου
Αριθ. φύλλου 6218
Τιμή φύλ.: 0,50 C
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
η Πτολεμαϊδα 5 μετατρέπεται
σε συνδυασμό
φυσικού αερίου-υδρογόνου
Σελίδα 11
ΔΕΔΑ : Προχωρούν
τα δίκτυα φυσικού αερίου
στη Δυτική Μακεδονία
Κομισιόν.
Ψηφιακό
Σελίδα 15,
Εμβολιασμός: Ανοίγει
η πλατφόρμα
για ευπαθείς ομάδες και
άτομα 70-74 και 65-69 ετν
Η Εnτροηή θα δημιουργήσει
μια nύλη για να διασφαλίσει
ότι όλα τα Πιστοηοιητικά μηορούν
να επαληθευτούν
σε ολόκλnpη tnv EΕ
Σελίδα 12
Σελίδα 9 ,
Εθνική Ελλάδας:
Τα τέσσερα ακανόνια
του Φαν Σιπ με τα 66 γκολ
ΕΕTAA παιδικοί
σταθμοί ΕΣΠΑ:
Αυξάνονται
οι δικαιούχοι,
15.000 περισσό.
Σελίδα 24
τερα παιδιά θα
μπουν
τον Σεπτέμβριο
Σαν να μοιράζεις κόλυβα
σε γάμο .
ουος θεωρ napdλoγους και ενδεχομενυς οσ
| περιοοότερους ενδοιοσμούς nou κατά καιρούς εκφρέζονται
Ι κός και μη κονωνίες για τα Aιολικά και τα oωτοβολταά npxa .
Oεωρ nς οι ανεμογενητριες nx δεν anotελούν οοβapή αισθη|ή υnoβάθμιση του περιβάλοντος και η διασηορά τους στην επo
τεια anoτελεί μια δικοότερη κατανομή του οοζυγίου κόστους /
uνέχεια στη σελίδα 4
Αυξάνονται κατά 10%, δηλαδή
| κατά 15.000 , τα naιδιά nou ea
| μπουν φέτος στους noiδικού
θμούς μέσω του rpoγράμμα| τος της ΕΕΤAΑ για τους naιδe
| κους σταθμούς ΕΣΠΑ ούμφωνα
| με τον σχεδιοσμό του υπoup
γείου Εργασίας και Κονωνικν
Σελίδα 7
Διαβάστε μας και στο Κοzanipress.gr
ΚΟΖΑΝΙ
PRESS
ΚΑΔΙΚΟΣ Θ AΑ