Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
fanatolh
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Έτος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλυ
Ιδρυτής ΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
19.027
ΕΣελίδα 5
Απότο Καστέλλι Φουρνής ξεκινούν τα γυρίσματα
Σελίδες 24-25
Τέσσερις ποδοσφαιριστές
ΜIRαπέκτησε ο ΑΟΑΝ
Χαμηλότερες αντικειμενικές
. Διευρύνονται
οι υπηρεσίες απεξάρτησης
Πολυδύναμο Κέντρο
Αγ. Νικολάου
Η πρόταση του εκτιμητή και του Δήμου Αγ, Νικολάου
από το ΚEΘΕΑ Αριάδνη
Σελίδα 4
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
. Κυκλοφορεί ξανά κορωνοϊός
στην περιοχή
του Αγ. Νικολάου
Το μήνυμα από την ανάλυση
του ικού φορτίου
στα λύματα
Για την επάμενη Τρίτη
ορίστηκε νέα συνεδρί .
αση της επτροπής πou
συγκρότησε το Δημοτικό
Συμβούλιο Αγίου Νικολάου
προκειμένου να εισηγηθεί
στο όργανο πρόταση για
την αναπροσαρμογή προς
τα κάτω των αντικεμεν
κν αξιν των ακινήτων
στην περιφέρεια του Δήμου Αγίου Νικολάου , ύ.
στερα από την εξωφρενική
αίξηση την οποία επέβαλε
το Υπουργείο Οικονομι κν , το 2018 Υπενθυμίζομε
ότι το 2018 το υπουργείο oi Λou E m διοργ nonuένoς εκτιμητής του καλές . ζνες ( πaραλιαείχε προχωρήσει σε ανα θερηση των αντικεμεν Nύβοο του 2018 για να
κν αξιν ακνήτων , με τη στολεί μήνυμα . στο υ μεγαλύτερη αύξηση στις
τιμές ζνης πανελλαδικά Πουργείο και την κυβέρ - ξν στο Δήμο Αγίου Νικο - διαίτερο ενδιαφέοον και
να επιβάλλεται στον Ανο νησn για το άστοχο της λάου. Η επιτροπή συγκρο οι δικαιοπραξίες Υης είναι
Μκόλαο , φτάνοντας στο aποφασης χωρίς nάντως τείται από τους δημοτι λίγες , η μείωση να κινηθεί
54% και σε κάποες nE θεί καμιά διορθωτική , Μαρίνο . Νίκο Χαλκιαδάκη
ριττσεις , ακόμη υψηλότερα!
ο αυξήσεις αυτές , ε πέφεραν κατ αρχήν φορολογική επιβάρυνση των
ιδιοκτητν ακινήτων , . .
πηρεάζοντας παράλληλα
αρνητικά , ένα ευρύ φάσμα
συναλλαγν στο χρο γελθείσας πρόθεσης της ΑΝΑΤΟΛΗ ότι ο ορκωτός ε τρεις αγοραπωλησίες nou
των ακινήτων και κατ ε σημερινής κυβέρνησης για κτιμητής προτείνει μείωση ενδεχομένως εμφάνισαν
nέxταση τη δυναμική ανά - αναθερηση των αντικειπτυξης , noυ σε σημαντικό μενικν αξιν ακινήτων , την επιτροπή είναι να υ.
ποσοστό αντιπροσωπύει συνήλθε χθες σε πρτη πάρξει οριζόντια μείωση νται προς τα πάνω , γενικά
η αξιonoίήση γης Γ' αυτό συνεδρίαση η επιτpoπή σε όλες τις αντικεμενικές
και έστω με κάποια καθυστέρηση. εκδηλθηκε τήσει το ογκδες πόρι - χος rροτείνει μείωση των
αντίδραση από πλευράς σμα ποu συνέταξε πιστο- αντικειμενικν αξιν στις
Σελίδα 26
ιστος
Στγμότυnο aπό τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις αντκεμενκές
στην κεντρική πλατεία Αγίου Νκολάου το 2018
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
νωση συλλαλητηρίου , το Υπουργείου Οικονομικν κές ) 20% και στις περιοχές
για τον επαναπροσδιοp σμό των αντικεμενικν aτης ενδοχρας του Δήμο ,
όπου δεν εκδηλνεται
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
| SUPER TΡIΗΜΕΡΟ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ!
ΝΕΡΟ ΖΑΡΟΣ 6 x 15LT
00CA COLA 6x 30ml
ΒΑΚΑΛAΟΣ ΑΚΕΦΑΛΟΣ Κ.ΤΨ.
ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΤΕΜΝΟ Ε ΑΛΜΗ FLOKOS 3,49E/ΤEM
ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ 500-700 ΓΡΚΤΨ 489|ΚΙΛΟ
ΒAΚΑAΟΣ ΠΑΣΤΟΣ ΝΟΡΒΗΙΑΣ 599/KΛΟ
129/ΣΥΣΚ
249E/ΣΥΣΚ
2998/ΚΙΛΟ
μέχρι σήμερα να εκδηλω - κούς συμβούλους , Γιάννη στο 50%-60%
Στόχος μας είναι να δι Γιργο Καφφετζάκη και αμορφωθούν ρεαλιστικές
τιμές nou να δσουν κ νητρο για να αγοράσει ο
κόσμος ακίνητα και να ξα ναζωντανέψουν τα χωριά.
ο Δήμαρχος Αντνης nου εγκαταλείπονται όλο
και περισσότερο . Με δυο
κίνηση.
Μαρία Γάλλου
Ενόψει της
προαναγγελθείσας
αναθερησης
των τιμν
Ενόψει της προαναγ - Ζερβός δήλωσε χθες στην
Ο εκτιμητής
πρότεινε μείωση
ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΙ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ
ΑΠΟ 8:00 ΠΜ ΕΩΣ 20:00M
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΙΦΟΡΕΣ
ΚΑΝΤΕΜΑΣ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤο ACEBOOK tosk
και η nρότασή του πpος σχετικά υψηλές τμές δεν
μπορεί να συμπαρασύροwww.facebook.com /Onωponuλείο Μυλωνάκης
οι εξίες των ακινήτων στα
Φρέσκα φρούτα και λαχανικά
Πληση λιανική. χονδρική
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51- ArιοΣ ΝιΚΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ. 284102171
του Δήμου για να συη , αξίες, Είδικότερα ο δήμαρ -χωριά . τόνισε ο κ . Ζερβός
Ο Αντιδήμαρχος ΟικοΔιανομή κατ' οίκον
Η ΣΥΜΕΧΕΙΑ: Στη στλίδα 10
Μαρία Ν . Αφορδακού
. Κλινική & aισθητική δερματολογία
. Δερματοχειρουργική
. Χαρτογράφηση σηίλων
. Υαλουρονικό
- Μεσοθεραπεία ενέσιμη
- Μεσοθεραnεία αυτόλογου ορού PRP
ΔΕΡΜΑΤΟΟΓΟΣ- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟrΟΣ
Λασθένους & Κ . Αλεξομανλη 2
72100 Αγιος Νικόλαος Κρήτη
T 2841 024085 Κ 6946 534253
DER Α Δέετοι κατόπιν ραντβού
Μπότοξ
Peeling

Τελευταία νέα από την εφημερίδα