Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 19.03.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6748
Χρήση των χωδικν-διαπιστευτηρίων του Taxisnet
Ψιμικί από σήμερημα απήρος γα ατικιτάσταση διπλάματος ήησης
Σταϊκούρας:
biνdγ μδιατιςττα
Το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφνεται στα 47
δισ. ευρ (στοιχεία Δεκεμβρίου) και έχει μειωθεί κατά 30% μέσα σε ένα
έτος, τόνισε ο υπουργός Οικονομικν Χρ. Σταϊκούρας, μιλντας στο
Ζεσταίνει τις τσέπες
Ελλάκτωρ και ΑΒΑΕ με
135 εκατ. η Αττική Οδός
NPL Summit 2021.
Ο υπουργός, περιγράφοντας τις δράσεις για τη συγκράτηση δημιουργίας
νέων κόκκινων> δανείων, τόνισε ότι από τα μέσα Μαρτίου 2020-περίοδο έναρξης της υγειονομικής κρίσης-έως τα τέλη Ιανουαρίου 2021, δόθηκε η δυνατότητα αναστολής πληρωμής δόσεων δανείων σε 406.362
δάνεια
συνολικού ύψους 28,4 δισ. ευρ.
Επίσης, 415.225 μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά , καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια , συνολικού ύψους 22 δισ.
ευρ , Qυθμίστηκαν διμερς και επιτυχς μεταξύ τραπεζν,
εταιρειν διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και
πιστσεις, και οφειλετν , από τον Ιούλιο 2019 έως τα τέλη
Ιανουαρίου 2021.Είνει , βέβαια , αλήθεια ότι ένα ποσοστό
αυτν ξανακοκκινίζειν. Εντούτοις , με βάση τα έως τρα
στοιχεία των τραπεζν η συμπεριφορά των πιστούχων
αποδίδει στους μετόχους της,
μέσω μερίσματος και επιστο
οφής κεφαλαίου, μέσα σε
μερικούς μήνες η Αττική
Οδός, παρά τα μειωμένα
έσοδα λόγω πανδημίας
Η εταιρεία έκλεισε το 9μηνο
Ιανουαρίου
2020 με κύκλο εργασιν 116,4
εκατ. ευρ, μειχτά κέρδη 48,7
εκατ. ευρ , ΕΒΙ TDA 83,7
εκατ. ευρ και κέρδη προ
φόρων 51,8 εκατ. ευρ . Ταυτόχρονα, εξόφλησε τον Ιούνιο
του 2020 την τελευταία δόση
δανείου προς την ΕΤΕT
ύψους 13, 13
μηδενίζοντας τον δανεισμό.
Σεπτεμβρίου
Μεταξύ 10-15 Μαίου το φετινό
φόροτμ τυν Δείqν
εκατ. ευρ .
Στις 10 Μαρτίου, με απόφαση
της έκτακτης γενικής συνέ λευσης, απορασίστηκε μείω
ση του μετοχικού της χεφαλαίου κατά 82,82 εκατ . ευρ ,
με ισόποση επιστροφή στους
μετόχους . Με βάση τους
όρους της σύμβασης παραχρησης, η επιστροφή διε
νεργείται μέσω δανειακής
σύμβασης . Δηλαδή, η Αττική
Οδός δανείζει 8282 εκατ.
ευρ στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ και
την ΑΒΑΕ, που αποτελούν
τους μετόχους της
Υπενθυμίζεται ότι για τη
χρήση 2019 διανεμήθηκε με
Ανεβάζει τον πήχη
για τη μετοχή η Εurox
Νέα, υψηλότερη τιμή-είναι σε καλή θέση για
στόχο για τη μετοχή της
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, στα
2,8 από 2, ευρ δίνει η οικονομίας.
Euroxx σε έκθεσή της
στην οποία διατηρεί τη
σύσταση οverweight.
να επωφεληθεί απο μια
ισχυρή ανάκαμψη της
Η ετήσια εκδήλωση του Οικονομικού Φόρουμ τον
Δελφν θα λάβει χρα στο Ζάππειο Μέγαρο , με υβριδική μορφή , και θα διαρκέσει από τη Δευτέρα έως
και το Σάββατο , 10-15 Mαΐοu, 2021. Το Φόρουμ θα
πραγματοποιηθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή φυσική
παρουσία ομλητν , χορηγν και συνέδρων που θα
επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήμες της περιόδου,
εν για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης θα τηρηθούν
απαρεγγλίτως όλα τα αναγκαία μέτρα υγειονομικής
προφίλαξης για την Πανδημία.
Το περιθριο ανόδου
για τη μετοχή , με βάση
την τιμή-στόχο, εκτιμάχρηματιστηριακή
σημεινει ότι τα αποτεΗ
ται στο 410 εν στα
αρνητικά συμπεριλαμ
λέσματα 2020 εμφάν- βάνει τη χαμηλή εμπορ
περιορισμένη ευσιμότητα και ελεύθε διασπορά
προμερίσματος/με ρίσματος
το μεικτό ποσό των 92,6 εκατ.
ευρ . Τα έσοδα της χρήσης
από την εκμετάλλευση του
αυτοχινητόδρομου έφθασαν
τα 192,7 εκατ. ευρ.
επίπτωση από την πανδημία εν η εισηγμένη τίτλου.
Created by Universal Document Converter