Πρωτοσέλιδο Ο Πολίτης:Recognized text:
πολίτΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19
ΜΑΡΤΙΟΥ
2021 Ι Νο149 ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 2018 Ε ΤΟΣ
4ο 1 ΤΙΜΗ 1,506
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΣΥΜΦΩΝΟ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ:
ΝΕΑ ΑΡΧΗ Ή . . .
ΓΚΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΝΗΣΙΩΝ;
ΣΕΛ10-12
u POLITISCHIOS PODCAST
ΑΝΔ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
<01 ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ
ΛΩΒΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΧΙΟΥ>
ΣΕΛ14-17
ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ
ΔΙΧΑΖΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ
ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΔΑΠΑΝΗΡΟ
ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΣΤΗ
ΧΑΡΤΩΝ
ΣΤΟ ΝΗΣΙ
ΒΟΛΙΣΣΟ
ΣΕΛ.8
ΣΕΛ13