Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα τs Hnεipou- 1δρυτήs Euθ. Izάλλαs-Έτos 940-Αρ. Φλλου 25015-Παρασκευή 19 Μαρτου 2021-0.60 e
ΑΟΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΒΙΒΛΙΟ
Νίκη με Ατρόμητο
για σφράγισμα Παραμονής
Στην Εθνική Ελπίδων
κλήθηκε ο Λιάσος
548 μέρες
με άλλο όνομα
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΣΕΛΙΔΑ 1
ΣΕΛΙΔΑ 9
Πήγε Περίπατο
η ομοφωνία
Στο τέλος του 2023 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες στα Οθωμανικά Λουτρά και
να είναι ξανά επισκέψιμα ως μνημείο , με την αποκατάσταση να έχει υψηλό βαθμό δυσκολίας
Eν μέοω διαστα υρούμενων nuρν
βρίσκεται ο δήμαρχος Ζίτσος Μιχάλης Πλιάκος σε σχέση με το ψήφομα nou εστάλη την Τρίτη για τις μονάδες βιορευστν στον Λύγγο και
την aυnόδεξην του δήμου Δωδ νης για χωpοθέτησή τους στη Βιο μηχανική Περιοχή.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΑΝΕΙΑ
ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
ΣΕΛΙΔΑ 4
Επιστημονική
φαντασίαν
Εντυπωσιάζει
ηεικόνα στο
Στα όρια ης επιστη μοικής φαντα
σίας ανογάγει η διοίκηση του Ο ΠΑΠΑ υς κατηγορίες Που της Προσάπτει ο Σύλλογος Εργαζομένων
ΟΤΑ Νομού ωανννων για διακωριομό των εργαζομένον οε λίστες εμβολασμού .
εσωτερικό , καθς
Παρά τη φθορά
του χρόνου και την
καταπόνηση από
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Ανοιχτά, αλλά χωρίς
μέτρα Προστασίας
άλλους Παράγοντες
διασζονται
τμήματα του
υπόκαυστου
Τη λήψη όμεοων μέτρων για την
ομαλή και ασφαλή λετουργία των
ειδικν σχολείων , με στόχο την
προστασία μαθητν , εκηαιδευτν
κα γονέων , hτούν φορείς και εκ naιδευτικοί onό την κυβέρνηση κα
το υnouργdo Παιδείος , ασκντος
napάλληλα έντονη κριτική )
μέχρι τρα κειριομούς τους.
συστήματος
θέρμανσης και οι
φεγγίδες στον θόλο
του θερμού χρου .
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 3
Φέρνει εξελίξεις
ηνοθευμένη φέτα
ΙΣΧΥΡΑ ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΛΥΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΕΠΑΒΙ
Δαστάσες αρχίζει να naiρνει μα
κατογγελία για τη διάθεση νοθευμένης φέτος σε σούπεp μάρκετ της
Γερμανίος με δημοσιεύματα μάλστα να αφωτογραφίζουν" τmv ετα
ρεία nou nροχpησε σε συτή την
επιζήμια για το ελληνικό προϊόν
ενέργεια
Σημάδια ύφεσης πλην Ιωαννίνων Δε δίνει
άλλη Πίστωση
χρόνου
Μειωμένος ήταν ο αp θμός των νέων κρου
σμάτων κορωνοίού στηvHnειpo το nρonyou .
μενο 24ωρο σε σχέση με αυτά nou ανακοινά θηκαν την Τετάρτη Συνολικά καταγράφηκαν
40 νόα κρούσματα , με την nepiφερειακή ενό τητα loaνίνον να έχει και Πάλι την αpνητική
nρωτιά με 27 νέα , Μονοψήφο αριθμό μολύνσεων napoυσίασαν οι υπόλοπες nερiφερaaκές ενότητες Οκτ κρούσματα επιβeβαιθη
καν στην Π.Ε Θεοπρωτας, τρία στην Π.Ε Αpτας και δύο στην Π.Ε. Πρέβεζας . Ισχυρά θετκά
σήματα στην είσοδο των εγκαταστάσεων του βολογικού καθαρισμού έδειξαν τα αnoτελέσματα των
αναλύσεων των ακαθάρτων υδάτων, που αντστοιχούν σε δείγματα nou ελήφθηoαν τις δύο ηρuτες
εβδομόδες του Μαρτίου.
ΣΕΛΙΔΑ 7
Με μικρή καθυστέρηση λόγω των δυσκολιν Πou rpo
καλούν η nανδημία και τα περιοριστικά μέτρα . θα δοθεί
αnό τη διοίκηση του ΚΕ.ΠΑ.Β. η aπάντηση στον δήμο
Ιωανντν σχετικά με τη συνεργοσία των δύο πλευρν
είτε για τmν ενδεκόμενη μεταφορά των υmmρεσιν του
δημαρχείου είτε για τmv ανανέωση της μεταξύ τους
συμφωνίας σχεικά με τη χρήon του κτρίου.
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
Μείωση τελν για
τις ευάλωτες ομάδες
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 5
Ειδήσεις,
σχόλια
ρεπορτάζ στο
ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΣΤΟΝ Η.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΝΟΕΤΗ ΠΑΛΙΟΙ ΦΙΛΟΙ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
(0 δικός μας Τάκης Μουσαφίρης)
ΣΕΛΙΔΕΣ 0-9