Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected] dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27748
Κομισιόν: Ερχεται
το Ψηφιακό
πράσινο
Μαξιλάριν 30 δισ. ευρ από
το 30ετές ομόλογο
ΠιστοΠοιητικό
εμβολιασμού
επιδόσεις στην περιοχή , σύμ
φωνα με τους δείκτες της
Τη δημιουργία ενός ψηφιακού πράσινου πι
Bloomberg Barclays.
στοποιητικού για τη διευκόλυνση της ασφαλούς
ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ κατά τη
διάρκεια της πανδημίας COVID .
19 προτείνει η Κομισιόν,
<Η Ελλάδα έχει σήμερα ένα <μαξίλάρι ασφαλείας> 30
δισ. ευρ , που σημαίνει ότι
δεν έχει άμεση ανάγκη να αντλήσει βραχυ πρόθεσμα χe
φάλαια . Ωστόσο, η χυβέρνηση
θέλει να ενισχύσει τα διαθέσυμά της , καθς ο οικονομικός
αντίκτυπος της πανδημίας εί .
ναι μεγαλύτερος του αναμενόμενουν , αναφέρει
ΣΕΛΛΑ 2
Υψηλού ρίσκου η
έρευνα για τις
φαρμακευτικές
Bloomberg.
0ι επιδόσεις των φαρμακευτικν εταιρειν
στο χρηματιστήριο συνδέονται απευθείας με τις
ανακοινσεις τους για τα εμβόλια ή τις θεραπείες
για την Covid -19 ή στην πραγματικ ότητα τα
πράγματα είναι πιο πολύπλοκα; Aς ρίξουμε μια
ματιά στους κερδισμένους, τους χαμένους και
τους άλλους.
Κερδισμένοι;
Η επιχείρηση ανάπτυξης εμβολίου κατά της
Covid είναι ένα στοίχημα που μπορείνα φέρει κέρδη , κυρίως για τις
Τα ελληνικά ομόλογα αναδύονται από την φωτιάν του
2011 ισχυρότερα από ποτέ ,
σύμφωνα με το δημοσίευμα . Οι
συναλλαγές στα ελληνικά ομόλογα παραμένουν περιορι
σμένες . Σύμφωνα με στοιχεία
της Τράπεζας της Ελλάδος, το
ύψος των συναλλαγν στην
Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) ανήλθε σε 2,6 δισ. ευρ συνολικά τον περασμένο μήνα, έναντι του υψηλού 136
δισ. ευρ που σημειθηκε τον Σεπτέμβριο του 2004.
Αυτό σημαίνει ότι η επικείμενη έχδοση αποτελεί επίσης μία στάνια ευχαιρία για τους επενδυτές να αγοράσουν ελληνικούς τίτλους , ιδιαίτερα καθς η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δίνει στήριξη με την
ΣΕΠΑ 3
ε την έκδοση 30ετούς ομολόγου, που εί .
μηλό κόστος δανεισμού για να χρηματο δοτήσει την
ανάκαμψη της οικονομίας της από την χρίση της
πανδημίας .
Η πληση των ελληνικν ομολόγων σηματοδοτείτην αποκατάσταση της φήμης της χρας, δήλο
σε ο Αλέξανδρος Μάλαμας, χρηματιστής της
Piraeus Se curities στην Αθήνα.
Ο διαχειριστής κεφαλαίων , Charles Diebel, δήλωσε ότι η έκδοση του ομολόγου σημαίνει ότι η Ελ
λάδα είναι τρα ξανά στο παιχνίδυ .
<Ολοκληρνει την επάνοδό της>, δήλωσε ο Jan
von Gerich, επικεφαλής αναλυτής της Nordea Bank
Abp. Θα είναι πραγματικά ενδιαφέρον λόγω της
μεγάλης διάρκειας και ένα καλό τεστ για το κλίμα
που υπάρχει στην αγορά ομολόγων όσον αφορά τον
χίνδυνο , πρόσθεσε .
Για τους επενδυτές , τα ελληνικά ομόλογα έχουν
ήδη αποφέρει καρπούς , καθς μόνο πέρυσι είχαν αποδόσεις περίπου 18%, σημεινοντας τις καλύτερες
ναι η πρτη τόσο μεγάλης διάρκειας από το
2008, η Ελλάδα ολοκληρνει την πλήρη επάνοδό
της στις κεφαλαιαγορές, αναφέρει δημοσίευμα
Πανδημία: Ανθισε
το ηλεκτρονικό
εμπόριο και τα
ιντερνετικά
παιχνίδια
του Bloomberg.
Η πόληση, σημεινει , αποτελεί ένδειξη του πό
σο μαχριά έχει προχωρήσει η Ελλάδα την περασμένη δεκαετία, καθς στο απόγειο της χρίσης χρέους
το 2012 οι αποδόσεις των 10ετν ομολόγων είχαν
εκτοξευθεί στο 44% , με τη χρα να έχει αποκλεισθεί από ι διεθνείς αγορές .
Σήμερα , οι αποδόσεις είναι χαμηλότερες από το
1%, δίνοντας στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να ε δσει μαχροπρόθεσμα ομόλογα και να ολοκληρ-.
σει την καμπύλη των αποδόσεων της, αναφέρει το
Bloomberg
Η Ελλάδα, αναφέρει το Bloomberg, ακολουθεί.
άλλες χρες της Ευρπης, εκμεταλλευόμενη το χα
αγορά ομολόγων , σημεινει το Bloomberg.
2,5 δισ . ευρ άντλησε το Δημόσιο από το 30ετές
ομόλογο
Με 2,5 δισ. ευρ ενισχύει τα ταμε ιακά του δια θέσιμα το Ελληνικό Δημόσιο μετά την επιτυχή έκδοση του 30ετούς ομολόγου.
Οπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικν , Χρήστος
Σταϊκούρας, <η έκδοση συμβάλλει σημαντικά στην
περαιτέρω βελτίωση της βιωσιμότητας του δημοσίου
χρέους . Καταδεικνύει και επιβεβαινει, ακόμη πιο
Η χρίση που προκάλεσε η πανδημία της
Covid-19 <τράβηξε χειρόφρενον σε ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη, μεταξύ περιοριστικν μέτρων
και κλεισίματος ολόκληρων τμημάτων της οικονομίας , ωστόσο ορισμένοι κλάδοι ευνοήθηκαν σε
μεγάλο βαθμό από την κατάσταση αυτή.
Από την ΑAm azon έως τη Lego , μέσω της Air France, της Chevron ή της 3
Sony, μια γρήγορη επισκό πη ση των
εμφατικά σε σύγκριση με προηγούμενες εξόδους στις αγορές , την
Μείωση της ανεργίας τον Δεκέμβριο
Τα τέλη κυκλοφορίας
στήριξαν τα έσοδα του
το 15,8% διαμορφθηκε το ποσοστό της αΤην Πεπατημένη ακολουθεί το
πρόγραμμα των Πανελλαδικν
Παρατείνεται το σχολικό έτος
νεργίας στη χρα τον περασμένο Δεκέμβριο , έναντι 16,4% τον Δεκέμβριο 2019 και 16,2% τον Nοέμβριο 2020. Ωστόσο, καταγράφεται αύξηση στις
πλέον παραγωγικές ηλικίες 15-34 ετν και στα
νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, εν υπήρξε
και μείωση της συνολικής απασχόλησης.
Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού
της ΕΑΣΤΑT, οι άνεργοι ανήλθαν σε 726.360 άτομα
και μειθηκαν κατά 44.853 άτομα σε σχέση με τον
Δεκέμβριο 2019 ( μείωση 5,8% ) χαι κατά 24.332 ά.
τομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2020 (μείωση
3,2% ).
Το σύνολο τον απασχολου μένων εκτι μάται ότι
ανήλθε σε 3.880.364 άτο μα. Οι απασχολούμενοι
μειθηκαν κατά 36.853 άτομα σε σχέση με τον Δεχέμβριο 2019 (μείωση 0,9% ) και χατά 12.697 άτομα
σε σχέση με τον Νοέμβριο 2020 (μείωση 0,3%). Με
βάση τις κατευθύνσεις της Eurostat, λόγω της πανδημίας , ταάτομα που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εξακολουθούν να θεωρούνται
απασχολούμενοι, εφόσον η διάρχεια της αναστολής είναι μικρότε 2021
α έσοδα από φόρους τον μήνα Φεβρουάριο
είναι αυξημένα κατά 428 εκατ. ευρ ή 12,0% ένα ντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγη τική έχθεση του Προύπολογισμού 2021. Η υπέρβαση αυτή του στόχου οφείλεται κυρίως στην παράταση είσπραξης των τελν κυκλοφορίας και αντανακλά επίσης το προσωρινό άνοιγμα της οικονομίας κατά τον μήνα Ιανουάριο και την- έστω
και περιορισμένη - λειτουργία του λιανεμπορίου
με click away στη διάρκεια των εορτν . Τα αποτελέσματα του lockdowη που ακολούθησε επιδρούν
δυσμενς ήδη στα έσοδα του Μαρτίου και θα συνεχίσουν με βεβαιότητα να έχουν αρνητική επί πτωση στην επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού στους επόμενους δύο μήνες.
Τη δήλωση αυτή έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικν ,
Θεόδωρος Σκυλακάκης, δνοντας στη δη Η
υπουργός Παιδείας , Νίκη Κεραμέως, ενημέρωσε πως θα υπάρξει παράταση του σχολικού έτους ε
ντός του Ιουνίου , εν κανονικά θα γίνουν οι πανελλήνιες.
Η υπουργός, σε ραδιοφωνική της συνέντευξη στο Πρτο Θέμα, ξεκαθάρισε πως παραμένει καπόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης να ανοίξουν τα σχολείαν.
Απόλυτη μέριμναν , όπως είπε, υπάρχει για τα Γυμνάσια και τα Λύκε ια της χρας , εν όψει και των πανελ
λήνιων εξετάσεων.
Ο λόγος που αποφασίστηκε το νέο κλείσιμο όλων των σχολείων της χρας έως και τις 29
Μαρτίου ήταν η αύξηση της επιδημιολογικής εικόνας , κυρίως λόγω τον μεταλλάξεων του ιού , ΕΤΑ
αimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα