Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: 2474
ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
ΕΥΖΑΝΤHC
ΕΒΔΟ M ΑΔΙΑ Ι Α ΕΦ Η Μ Ε ΡΙ Σ ΤΩ Ν ΑΠΑΝ ΤΑ Χ 0Υ Φ Λ Ω ΡΙΝ ΙΩΝ
ΕΠΙΚ ΟΙΝΩ ΝΙΑ
Τηλ.: 23850 22195
Fax: 23850 22288
ΕΤΟΣ: 60ο
Αριθμός Φύλλου: 2912
Τιμή Φύλλου: 50 Λεπτά
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
E-mail: [email protected]
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΤΟΥ 2022: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
ΑΠΡΙΛΙΟ & ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2021 ΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΟΡΙΟΥ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ
ΣΤΟ 600 ΧΡΟΝΟ ΕΚΔΟΣΗΣ Η <ΦΩΝΗ>
Με αυτό το φύλλο η <ΦΩΝΗ> εισέρχεται στο 600 έτος
συνεχούς και ανελλιπούς έκδοσης.
Στις σελίδες της εφημερίδας μας επί 59 χρόνια, από
το πρτο φύλλο, στις 17 Μαρτίου 1962, καταγράφουμε γεΣυνέντευξη τύπου παραχρησε ο βουλευτής Φλρινας της ματίζεται για το τέλος του προσεχούς Απριλίου εν του αρδευτικού
Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Αντωνιάδης και συγκεκριμένα αναφέρ θηκε στα χρονοδιαγράμματα της δημοπράτησης των αρδευ-ρικά με την μελέτη του οδικού άξονα Ξινό Νερό -Αμμοχρι
τικν Παρορίου και Τριανταφυλλιάς καθς και του Κάθετου
Αξονα της Εγνατίας , της νέας χάραξης Ξινό Νερό-Αμμοχρι .
Αφού αναφέρθηκε ο βουλευτής στο ιστορικό των έργων , ανακοί
νωσε ότι η δημοπράτηση του αρδευτικού Παρορίου προγραμτης Τριανταφυλλιάς προγραμματίζεται για το Σεπτέμβριο. Αναφογνωστοποίησε ότι είναι πλέον σε εξέλιξη η διαδικασία για όλες |γονότα και απόψεις με στόχο να υπηρετήσουμε την περτις απαιτούμενες μελέτες και αναμένεται η ολοκλήρωση τους,
καθς και του κτηματολογίου, μέχρι τον Μάρτιο του 2022 εν η
ολοκλήρωση της δημοτράτησης προβλέπεται το φθνότωρο του 2022
ιοχή μας, τους συμπολίτες μας και τους συμπατριτες
μας όπου της γης
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ: ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΝ
ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔ0 ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Ακολουθούμε τον δρόμο που χάραξαν οι ιδρυτές της,
η Ασημούλα και ο θεόδωρος Βόσδου.
Γ) Για τις λοιπές επιχειρήσεις μείωση 30% επί των ως άνω
Σειρά νέων μέτρων για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχει
ρηματικότητας, τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς οφειλόμενων τελν .
και της δημόσιας διοίκησης και την αντιμετπιση των συνεπειν
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού , Ψήφισε ομόφωνα το
δημοτικό συμβούλιο Φλρινας στη συνεδρίαση της 12ης Μαρτίου
2021.
Η πρόταση της δημοτικής αρχής , όπως εκφράστηκε μέσα από
την εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου κ . Βασίλειου Χατζητιμοθέου, στοχεύει στην ανακούφιση όσων επλήγησαν από την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού για την αποφυγή διασποράς του
κορωνοϊού , εν όπως τονίστηκε η δημοτική αρχή αφουγκράζεται
τις ανάγκες της κοινωνίας και για οτιδήποτε προκύψει θα επανέ λθει με νεότερη πρόταση .
Αναλυτικότερα, το δημοτικό συμβούλιο Φλρινας ψήφισε
) Την επικαιροποίηση των υπ' αριθ. 47 και 64/2020 αποφάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου Φλρινας και την λήψη πρόσθετων
μέτρων σχετικά με την μείωση/ απαλλαγή των επιχειρήσεων για
το έτος 2021 και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα μέτρα περιορισμού από την καταβολή:
1 ) Του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του
α' εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/1975 (A74) ,
2) Των τελν παραχωρημένου κοινοχρήστου χρου ,
3 ) Των τελν διαμονής παρεπιδημούντων 0,5%
4) Του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων 0,5%
5) Του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης
-ζωντανής μουσικής 5% , ως εξής:
A) Για τις επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και
έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με
τον κορωνοϊό COVID-19 και διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία
τους, για τοχρονικό διάστημα εφαρμογής των σχετικν περιορισμν,
πλήρης απαλλαγή από την καταβολή των ως άνω τελν .
Β ) Για τις επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται εκ της πανδημίας
COVID-19 περιορίζοντας τον κύκλο εργασιν τους για το έτος
2020 σε ποσοστό τουλάχιστον 20% σε σχέση με το έτος 2019,
μείωση για το έτος 2021 κατά 50% επίτων ως άνω οφειλόμενων τελν .
1) Την απαλλαγή καταβολής τροφείων των Βρεφονητιακν και
Παιδικν σταθμν του Δήμου Φλρινας, για τα παιδιά που φοιτούν
στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Φλρινας για το χρονικό
διάστημα που αυτοί παρέμειναν και παραμένουν κλειστοί .
1) Ως προς τα μισθματα:
A) Για τις επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και
έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με
τον κορωνοϊό COVID-19 και διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία
τους , για το χρονικό διάστημα εφαρμογής των σχετικν περιορισμν,
πλήρης απαλλαγή της καταβολής του ενοικίου για όλο το χρονικό
διάστημα που ήταν και παραμένουν κλειστές οι επιχειρήσεις τους.
Σε περίπτωση καταβολής των μισθωμάτων του χρονικού διαστήματος που είχε σταματήσει η λειτουργία τους θα διαγραφούν με
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροτής μισθματα αντίστοιχου χρονικού
διαστήματος επομένων μηνν καθς και σε περίπτωση καταβολής
μέρους των μισθωμάτων τα ποσά θα συμψηφιστούν με μισθματα
επομένων μηνν .
B ) Για τις επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται εκ της πανδημίας |πικότητα του , υπηρέτησε ακούραστα την τέχνη , με αφοσίωση
COVID-19 περιορίζοντας τον κύκλο εργασιν τους για το έτος
2020 σε ποσοστό τουλάχιστον 20% σε σχέση με το έτος 2019 ,
μείωση των μισθωμάτων για το έτος 2021 κατά 50% . Η έκπτωση
των μισθωμάτων των μηνν Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου
που τυχόν καταβλήθηκαν στο ακέραιο θα συμψηφιστεί με επόμενα
μισθματα .
Γ ) Για τις λοιπές επιχειρήσεις μείωση των μισθωμάτων κατά
ποσοστό 30%. Η έκπτωση των μισθωμάτων των μηνν Ιανουαρίου,
Φεβρουαρίου και Μαρτίου έτους 2021 που τυχόν καταβλήθηκαν
στο ακέραιο θα συμψηφιστεί με επόμενα μισθματα.
ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΒΟΣΔΟΥ (1962-1998)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΣΔΟΥ (1998-2015)
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ
"Τάκης Μπέσσας.
Καλλιτέχνης-Δάσκαλος -Πανεπιστημιακόςν
0 αείμνηστος Τάκης Μπέσσας , με την πολυσχιδή προσωτην εκπαίδευση, με πάθος την Φλρινα αφήνοντας ανεξίτηλο
το στίγμα του στην κοινωνία της πόλης μας αλλά και στην
ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανετιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Με την ευγενική χορηγία της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας κυκλοφόρησε συλλογικός τόμος με τίίλο
<Τάκης Μπέσσας. Καλλιτέχνης-Δάσκαλος -Πανεπιστημιακός.
0 τόμος, από τις εκδόσεις
.Επίκεντρο, περιλαμβάνει τα
της ομοτιμίας του και κείμενα
συναδέλφων του Καθηγητν
Πανεπιστημίου καθς και χαι
ρετισμό του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας
Θεόδωρου Θεοδουλίδη.
Η παρουσίαση του τόμου,
συνέχεια στην σελίδα 4
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ: ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΡΟΛΟΓΙΑ
ΜΙΑ ΩΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος την τελευταία Κυριακή του
Μαρτίου θα αλλάξει η ρα από χειμερινή σε θερινή. Τα ξημερματα της Κυριακής 28 Μαρτίου, στις 4 π.μ , θα γυρίσουμε |προγραμματίζεται για το προτους δείκτες των ρολογιν μας μια ρα μπροστά, ίσως για
τελευταία χρονιά.
Όπως είναι γνωστό , το Ευρωκοινοβούλιο στις 26 Μαρτίου
2019 ψήφισε τον τερματισμό της αλλαγή ρας από το 2021.
Σύμφωνα με την απόφαση, πρέπει να σταματήσει την τελευταία
Κυριακή του Μαρτίου 2021 για τις χρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που θέλουν να διατηρήσουν μόνιμα τη θερινή ρα,
εν για τα κράτη-μέλη που επιθυμούν τη χειμερινή ρα, η αλλαγή θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου 2021.
Βέβαια , λόγω των ανατροπν που έχει επιφέρει η πανδημία
του κορωνοΐού το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει οριστικοποιήσει
τη θέση του.
Το μέτρο της αλλαγής της ρας υιοθετήθηκε για την εξοικονόμηση ενέργειας καθς κατά τους μήνες της θερινής ρας,
σύμφωνα με τους υπολογισμούς, εξοικονομούνται 210 ρες
ηλεκτρικής ενέργειας με την εκμετάλλευση του ήλιου.
"0ψεις του 21
το νέο βιβλίο του Ν. Ι. Μέρτζου
σεχές φθινόπωρο.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, Έλενα Γρίβα, Κστας Κασβίκης
Τάκης Μπέσσας
Καλλπέψης Βόπαλος- Παλεπιατημιακός
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΝΑΣ ΠΗΡΙΩΤΩΝ
ΚAΙ ΤΕΝ ΠΕΡΙΕ ΕΝ ΡΙΝΗ
Οι εκδόσεις Μλητος κυκλοφόρησαν πανελλαδικά το νέο
βιβλίο του Ν. Ι. Μέρτζου Όψεις του 21 , Είναι αφιερωμένο
στον εορτασμό των Διακοσίων Χρόνων από την Εθνεγερσία και
περιλαμβάνει τα ακόλουθα 13 κεφάλαια: Η Ρωμιοσύνη πριν και
μετά το 1821 , Οι Μακεδόνες στην Εθνεγερσία, Οι Αρμάνοι
Βλάχοι στην Εθνεγερσία, Η περίδοξη Αρβανιτιά μας, Οι Εμφύλιοι
Πόλεμοι μέσα στον Ιερό Αγνα, Η Ηρωϊκή Εξοδος του Μεσολογγίου ,
0 Ιωάννης Καποδίστριας και η παρακαταθήκη του, 0 Πρτος
Αινας από το 1821, Το Γένος πριν και μετά την Εθνεγερσία,
Οι 0θωμανοί προ των πυλν μετά 200 χρόνια, Άγνωστα Παρασκήνια
της Ιστορίας, 0 Μακεδονικός Αγνας , Η καθ ' ημάς Ανατολή.
Σε ανάμνηση του μεγαλοπρεπούς εορτασμού της
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘ0ΔΟΞΙΑΣ
που οργάνωναν οι προγονοί μας στο αλησμόνητο
και δοξασμένο ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ,
ο Σύνδεσμος Μοναστηριωτν και των Πέριξ εν Φλωρίνη
θα τελέσει την Κυριακή 21 Μαρτίου 2021
ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ στον Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής
Τηρούμε όλα τα μέτρα που προβλέπονται
για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας