Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πέμπτη
Οικονομική
Μαρτίου
(Κιδημερινή οικονομική ειδική ερμρίδ Διακηρύβευν-Δημοηρασιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7317
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
3+1 λόγοι Που
καθυστερεί η
απονομή των
συντάξεων
e-φοροελεγκτήs:
- Στο μικροσκόπιο ακόμη και οι επισκέψει
σε αισθητικούs-Πs θα λειτουργεί
Πληροφορίες
κοινωνικά δίκτυα που
αποτυπνουν χλιδάτη
ζωή εκεί που φορολογικά δεν ταιριάζει.
Αγορές
αξίας από καταστή ματα ηλεκτρονικού εμπορίου . Ίσως ακόμη
και οι συχνές επισκέΑνεξάρτητηςαρχής
Εσόδων
ανατρέπει μια και καλή
όλα όσα ξέραμε για
την Εφορία: Επέκταση
της χρήσης ταμειακν
μηχανν που συνδέονται online με POS και
ΑΑΔΕ, Ψηφιακά εργα λεία φορο - ελέγχων,
Δημοσίων
Φέτος αναμένεται
να κατατεθούν περισσότερες από 150.000
αιτήσεις συνταξιοδότησης καθς εξαντ
λείται η μεταβατική
περίοδος θεμελίωσης
με τα παλαιά-πιο ευνοϊκά όρια ηλικίας .
Οι μαζικές αιτήσεις
συνταξιοδότησης , η
πανδημία με την συνακόλουθή τηλεργασία και η απουσία
συνέχεια στην 11
ιδιαίτερης
ψεις σε αισθητικούς αναβάθμιση Taxisnet
αδιορθσεις-: περιλαμβάνονται στο
Κάθε συναλλαγή ή κ νηση που θα κάνει ο
αμενού- των αλλαγν .
Εκείνη όμως η αλλαγή
οποιοσδή ποτε πολίτης που θα κάνει την διαθα καταγράφεται και
ατακτοποιείται
φορά ακούει στην
φράση Data mining ή
στα ελληνικά αεξοδεδομένων..
Μοιάζει με τίτλο ταινίας αλλά δεν είναι .
Πρόκειται για το νέο
Τεχνητής
" βουτιά . σε μια θάλασσα- πληροφοριν
και να αλιεύει" εκείν .
τα δεδομένα που θα
την οδηγούν σε Φοροφυγάδες.
'Τεχνητή νοημοσύνη
για την Εφορία
Όχι, δεν είναι σενά που ήδη δρομολογούνται οι διαδικασίες να
εφαρμοστεί και στην
χρα μας . Η Ανεξάρ τητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων δρομολογεί
έναν διαγωνισμό που
θα αλλά ξει τα πάντα
στη διενέργεια ελέγχων , Και το Ταμείο
Ανάκαμψης
εκείνο που θα χρηματοδοτήσει αυτό το με
συνέχεια στην 10
στις αψηφιακές- αποθήκες της Εφορίας
στε να αξιοποηθεί .
Μειωμένα αταλήλο
ενοίκια:
φορά που θα ανάβεω
το απράσινο φως . ο
σύστημα
νέος ηλεκτρονικός . .. Νοημοσύνης με το
Μαρτύριο
οι αnozημισειs
για Πολλούs
ιδιοκτήτεs
ελεγκτής.
Το Ταμείο ΑνάκαμΨης και η χρηματοδόοποίο εξοπλίζεται η
Εφορία . Η Ανεξάρτητη φαντασίας, είναι μια
Αρχή Δημοσίων Εσόριο
επιστημονικής
είναι
τηση μέσω αυτού , της δων θα έχει τη δυνατης
τότητα
πραγματικότητα που
ήδη έχει υιοθετηθεί σε
προηγμένες χρες και
Ψηφιοποίησης
κάνει.
Ασφαλιστικές
εισφορές:
Δεν έχουν λάβει
- Σχέδιο
σεις για τα κουρεμένα
ενοίκια πολλοί ιδιο κτήτες ακινήτων . Σύμ
εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ".
καθυστερήσεις στον
έλεγχο και την επ
για την Περαιτέρω
μείωσή τοus
- Τα δύο σενάρια Που
εξετάζοντα
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9