Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής -Μίκό λας Καραθάνος 1951-1974 *διοκτήτρια-Ει ότ μα Σταυρίδου L Σευλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' 1974)
Αp. φύλλου 6380-12.314
0,50 ε
Σπασμένα παιχνίδια
σε ανοιχτή παιδική
χαρά στην πλατεία
Αθανάτων
Αρχίζουν σήμερα
Από τον αντιδή μαρχο Διοικητικν
Υπηρεσιν κ. Μ. Τάσσου
Απολογισμός για
τη λειτουργία
της υπηρεσίας
καταγραφής
αιτημάτων πολιτν
Προσλήψεις με 8μηνη
σύμβαση στο Δήμο
Προσοτσάνης
για ενίσχυση της
παραγωγικότητας
οι τελευταίες
εκδηλσεις
της Δράμας
της ΔΕΚΠΟΤΑ
Δήλωση Περιφερειάρχη ΑΜΘ για την μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Νέες αποφά σεις από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δοξάτου
Και νέοι ΚΑΔ
στη μη επιστρεπτέα
ενίσχυση από την ΑΜΘ
Αποφασίστηκε η ανέγερση νέου
Γυμνασίου -Λυκείου στο Καλαμπάκι
και η κατεδάφιση του παλαιού
Νέα τρίμηνη παράταση για υποβολή αιτήσεων μέχρι 18
Ιουνίου στη μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Αυξάνεται ο προϋπολογισμός από 45 εκατ . ευρ στα 65
Παπαζτου: Τέλος του μήνα ολοκλη ρνονται οι μελέτες από τη Δ/νση Τεχνκν Υπηρε σι ν του Δήμου
Πιθανά χρηματοδοτικά προγράμματα το Αντ. Τρίτσης ή το ΠΕΠ της Περιφέρειας ΑΜΘ
Ι Του Θανά ση Πολυμένη
EΝΔΑΦΕΡΟΥΣΕΣ εξε
ξες υπάρχουν , όσον
αφορά το ζήτημαα του
1 Γυμνασίου-Λυκείου Καλαμ1 πακίου . Μόλις προχθές , ο
1 Δήμος Δοξάτου αποφάσισε
την ανέγερση νέου κτιρίου
στη θέση του παλαού, το
οποίο τελικά θα κατεδαφ
! στεί και στη θέση του θα κατασκευαστεί
! σύγχρονο κτίρο με όλα τα
1 απαραίτητα.
Την απόφαση αυτή πήρε
κατά πλειοψηφία , το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου, σε
περιφοράς συνεδρία σή
τουυ στις 14 Μαρτίου.
Το θέμα που εισήχθη
1 στο Δημοτικό Συμβούλια
1 είχε δύο σκέλη : [A Λήψη
απόφασης περί της αναγκαιότητας ανέγερσης
νέου κτιρακού συγκρο 1 τήματος Γυμνασίου Λυ κείου Καλαμπακίου και
1 κατεδάασης του υριστάμενου σχολικού κτιρίου.
B. Ανάκληση της υπ'
1 αρθμ 28/2017 απόφασης Δ.Σ Δοξάτου περί
1 της παραχρησης δω
ρεάν και κατά πλήρες δικαίωμα χρήσης για ανέγερση Στο εισηγητικό πpος το Δημοτικό Συμβούλιο στις 14
σχολικού κτηρίου στην ΚΤΥΠ Α.Ε, του οικοπέδου με Μαρτίου 2021 , αναφέρεται όλο το στορκό για το Γυαριθμ . 20Α , του Ο.Τ. 2A , εμβαδού όπως αναγράφεται μνάσιο-Λύκeιο Καλαμπακίου , το οποίο δρύθηκε το
στον τίτλο ιδιοκτησίας , για την ανέγερση κτιρίου Γυμνασίου -Λυκείου Καλαμπακίου]
ΟΠρωινός Τύπος - παρακολουθεί το σοβαρό αυτό αρκετά προβλήματα σταθερότητας , εν σύμφωνα με.
θέμα εδ και μεροκά χρόνια , από τότε που για πρτη σχετική μελέτη που έγινε , διαπιστθηκε η ύπαρξη δια φορά ανακνήθηκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή βρωμένων στοιχείων σκυροδεμάτων και οπλισμν και
του κ . Δαλακάκη . Η τελευταία δημοσίευση σχετικά του δόθηκε εντολή για τη δακοπή των εργασιν - , καθς
ΠΤ ήτον στις αρχές Ιανουαρίου 2019 , όπου ο τάτε δή είαν ξεκινήσει εργασίες βελτίωσης των υποδομν αι
μαρχος κ Δαλακάκης , είχε επισκεφθεί τον περιφερε
άρχη Αν Μακεδονίας-Θράκης κ . Μέτιο , ζηπντας του Δοξάτου . [Συμφωνα με το πόρισμα της μελέτης στατνα εκδοθεί σχετική πρόσκληση, στε να μπορέσεινα κα
1 ταθέσει τις μελέτες και στη συνέχεια το έργο να ενταχ
θεί στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ προς σχολικού συγκροτήματος δεν καλύπτει ις απαπήσεις
! χρηματοδότηση.
Δύο χρόνα πρw , με ομόφωνη απόφαση του Δημοτυού φωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) και η
Συμβουλίου Δοξάτου στις 24/10/2017 , το ακόπεδο στο Φέρουσα κανότητα του κτιρίου δεν είναι επαρκής)
οποίο εδράζεται το υφιστάμενο κτίριο του Γυμνασίουένα
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΤ.
ΤΑ ΖΗΤΗ ΜΑΤΑ που αφορούν την
μη επιστρεπτέα προκαταβολή
καθς και τα ποβλήματα που
έχουν παρουσιαστεί μεε την εταιρεία ΔΕ
ΣΜΟΣ ΑΜΘ, αναφέρεται σε δελτίο Τύπου
που εξέδωσε χeες, ο περιφεραάρχης Αν.
Maκεδονίας-Θράκης κ. Μέτιος .
Αρχκά , ο κ. Μέτιος αναφέρεται σε κάτοιχεία
της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης
επισημαίνοντας όπ , σύμφωνα με Μέτιος: α . από την πρτη
την ενημέρωση που έχει από τη ΔΕ
ΣΜΟΣ ΑΜe, ολοηρθηκε η στιγμή , συγκεκριμένοι
αξολόγηση εππλέον 10.004 ατή - άνθρωποι ξεκίνησαν
σεων για τη μη επιστρεπτέα ενίσχυση επιχειρήσεων ( από ης
23.200 και πλέον που έχουν υπο βληθεί συνολικά μέχρι τρα) .
Από αυτές τις 10.034 νέες αιτήσεις noυ αξιολογήθηκαν , 7.703 είναι στη
φάση της ένταξης , καθς αξιολογήθη- (τοτά, καφές , ζάχαρη , λουλούδια και
καν θετικά , με προϋπολογισμό 19.370 φυτά κλπ) και υποστηρετκές προς τη
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
Λυκείου Καλαμπακίου, παραχωρήθηκε δωρεάν και
κατά πλήρες δικαίωμα χρήσης για τη μελέτη-κατα σκευή σχολικού κτιρίου στις Κτιριακές Υποδομές ΑΕ
(ΚΤΥΠ ΑΒ, προκειμένου να προχωρήσει η μελέτη και
η κατασκευή του νέου κτφίου α Αυτοδιοητικές εκλο
Υές του 2019 σταμάτησαν προσωρνά τις εξελίξεις , ου
αποίες συνεχόστηκαν από την ανάληψη της νέας δημο
Tκής αρχή του κ . Ζεκερίδη.
μματος
ένα λυσσαλέο πόλεμο
κατά του προγράμματός μας.
1975 και κατασκευάστηκε το 1978. Σήμερα το κτίριο
αυτό έχει πάψει να χρησμοποιείται, καθς παρουσιάζει
και ειδικότερα χονδροκού εμπορίου
δασοκομία υπηρεσίες .. Όπως επσημα
Όσες αιτήσεις δεν αξιαλογήθηκαν θε- νεται οι νέοι κωδικοί αντιστοιχούν σε
τικά μπορούν να υποβληθούν εκ νέο .
Θυμίζουμε ότι τον περασμένο φe - θα μπορέσουν να ενισχυθούν και αυτέςβρουάριο είχαν ενταχθεί οι πρτες 1022 Επίσης , γνεται γνωστό ότι δνεται τρ ατήσεις , με προϋπολογισμό 2.614.100 μηνη παράταση στην υπαβολή αιτήσεων
περάτου 1.250 εuπλέον ειχειρήσες που
εκπαιδευτικν μονάδων της ΔΕ. Καλαμπακίου Δήμου
μέχρι
Ιουνίου 2021 , ται στε να
κής επάρκειας η οπαία εκπονήθηκε στο πλαίσο της από
20-07-2016 σύμβασης δαπιστθηκε ότι το κτήρο του
Με νέα απόφαση, στη μη επιστρεπτέα υπάρχει επαρκής χρόνος για τις νέες εππροκαταβολή , προστίθενται επίσης και χειρήσεις να υποβάλουν τις αιτήσεις
νέοι Κωδικοί Δραστηριότητας Επειφή - τους αλλά και για όσες δεν αξιαλογήθη
σεων όπως: Ασφαλιστικοί πράκτορες
εκμετάλλευση αθλητικν εγκαταστά - νέου.
σεων , τυχερν παιχνιδν , μεταποίησης
του στόχου ανασχεδιασμού ο οποίος επλέχθηκε σύμ
καν θετικά να μπορούν να υποβληθούν εκ
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α )
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
στη Β' ΜEΝN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κν: 697 7422 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Καθημερνές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (ετός Τετάρτης)
Σοββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα