Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 18.03.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7567
29 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ για έργα ενεργειακής
ΕΤΕΠ: Δάνεια-ρεκόρ
απόδοσης στην Ελλάδα
Βορείου Ελλάδος
Vodafone DDoS
προσφέρεται διαρκής παρακολούθηση της εισερχόμενης κίνησης
νodaione: Πάς θα Προστατέψετε
Κ ΡΝΑ ΕΝΕΡΙ Η,
r Την εταιρεία
σας από κυβερνοεπθέστες
Σημαντικές επιχειρήσες της ελληνιής αγοράς έχουν επλέξα Την καινοτόμο υπηρεσία
Todafbne DDo Miigation, η οποία προσφέρα Προστασία από κυβερνοεπιθέσεις και
συμβάλλει στην επιχερησακή συνέχεια και ομαλή λετουργία τον Ψηφιακν συστημάτον
των επιχερήσειων, σημεινα σε ανακοίνωσή Της η oafone. Η επίθεση DD0S (Distributed
Denial-of Sevice) είναι μα κυβεριοεπιθεση με την οποία ο επιτθέμενος χρησιμοποιεί
χλάδες μοναδικούς υπολογιστές αυποψίαστων χρηστν,
τους οποίους ελέγχει απομακρυ
σμένα, Προκαλντας μεγάλο όγκο
δικτυακής κίνησης με σκοπό να
καταστήσει μα υπηρεσία ή ένα
δίκτυο μη διαθέσιμο. Μια DD0S
επίθεση μπορεί να Πλήξει σημαντ
κά την ομαλή λετουργία μας
επιχείρησηςκαθιστντας
εμπορικά κλειστή για ρες ή
μέρες, δημιουργντας ζημά εκα
a Πάνω από 140.000 ΑΦΜ κάνουν γρήση της πλατρόρμας ΜyData
Η υποχρεωτική χρήση της πλατφόρμας, ΑΦΜ Που έχουν εγγραφεί και κάνουν
MYDATA, της Ανεξάρτητης Αρχής χρήση της Πλατφόρμας ξεπερνούν τους
Δημοσίων Εσόδων μετατέθηκε για την 1η
140.000.
Ιουλίου, όμως, όλο και περισσότερες Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, έχουν
υποβληθεί 19,5 εκατομμύρια παραστατι
κά, με την πλατφόρμα ηλεκτρονικής
Τιμολόγησης να δέχεται κοντά στα
επιχειρήσεις τη χρησιμοποιούν .
Ο αριθμός των χρηστπν αυξάνεται καθ
ημερινά, δεδομένου ότι, μέχρι σήμερα, οι
300.000 Πα ραστατικά την ημέρα.
σε συνέδιο ΕΚΤΑ
για την επανάσταση
Του 21
Το Διοικητικό Οπως αναφέρει μέγιστα στην καλό μας φίλο κατατεθεί ένα
Συμβούλιο του
ΣΕΔ ανακοίνω
ο Σύνδεσμος, καθολική αναγΒαγγέλης νριση
σε με οδύνη Νταγκουνά κης Συνδέσμου από θερμά
και εκφράζο-Ποσόν
Πιο μνήμη Του , για
μας κοινωνικό
την απρόσμενη υπήρξε ένας την επενδυπική συλλυπητή ρια σκοπόν , κατα
χρηματ- στην οικογέ- λήγει η ανακοίνωση.
htracom Deiense:
απλεια Του Α
Αντιπροέδρου στυλοβάτες στηριακή νειά του.
Βαγγέλη Νταγκουνάκη από τελευταία 15
κορωνοϊό .
κοινότητα.
Το ΔΣ θα εκπρΑποχαιρετού με οσωπηθεί στην
με θλίψη τον κηδεία και θα
χρόνια
συνέβαλε τα
Created by Universal Document Converter