Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

18

ΜΑΡΤΙΟΥ
2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5683

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΟΙ -ΚΑΤΑ ΠΕΛΕΤΙ∆Η- «ΤΑΞΙΚΕΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ» ΚΑΙ ΟΙ ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ

Πεδίο
αντιπαράθεσης
το 1821

ΕΝΩ ΘΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

n ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ: ΑΠΑΞΙΩΝΕΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΟΣ Ο Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

«Η Ελλάδα θα
είναι ανοιχτή
το καλοκαίρι»

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΡΣΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΣΕΛ. 5

Τον Ιούνιο οι
πανελλαδικές
ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 11

ΣΤΟ 101% Η ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΘ ΤΟΥ ΠΓΝΠ

Σφυροκόπηµα
στο σύστηµα υγείας

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ

Τίτλοι τέλους
στις 31
Μαρτίου

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΕΛ. 2

∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΗ, ΜΕΣΩ
ΤΗΣ «Γ» ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ,
ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΛΙΓΚΟΥ
ΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ
∆ΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ
∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΧΑΪΑ: 130 ΟΙ ΝΕΕΣ
ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ, 198 ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Προανήγγειλε
επιστράτευση
ιδιωτών γιατρών
ΣΕΛ. 3-4

ΕΝΩ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΚΟΡΩΝΟΠΑΡΤΙ ΟΡΓΙΑΖΕ

ΣΤΟ ΙΤΥΕ-∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ

Νέα πνοή µε
πρόεδρο τον
∆. Σερπάνο

Την «πλήρωσε»
το οικογενειακό
τραπέζι!

ΣΕΛ. 6

ΑΛΛΑ 2,5 ∆ΙΣ. € ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

Τι δείχνει το
30ετές οµόλογο

n ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ
ΜΕ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 5.100 ΕΥΡΩ ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 21-26

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: ΚΙ ΑΛΛΗ ΙΣΟΠΑΛΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΓΚΟΛ, ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ

∆εν µπορεί... έτσι
να πάει πουθενά

Ο ΑΡΧΙΜΑΝ∆ΡΙΤΗΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΠΟΥ∆ΑΣΕΙ
ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Πατρινός
ο Μητροπολίτης
40 Εκκλησιών
ΣΕΛ. 19