Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
56 νεκροί
630 διασωληνωμένοι
3465 νέα κρούσματα
65 νέα χρούσματα
στην περιφέρεια ΑΜΘ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
22 στην ΠΕ Καβάας
10 στην ΠΕ Ξάνθης
19 στην ΠΕ Bρoυ
3 στην ΠΕ Ροδύτης
Χαριτωνίδου Ειρήνη:
Πλησίασε
Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης
ή Κέντρο συναυλιν,
λαμπιονιν, απευθείας αναθέσεων
Τα του Καίσαρος τω Καίσαρ . .
την κορυφή ο Α0Ε
Μεδύνομη και πόθος
νίησε 10 το Λεβοδειακό
| αρατηρντας τα γεγονότα nou έλα
βαν χρα στην Κεντρική Πλατεία της
_ πόλης μας Σάββατο απόγευμα), κα
θς και στη γέφυρα του Κόσυνθου ( Κυρια
κή απόγευμα) δεν μπορούμε να πούμε ότι
γίνα με σοφότερο.
Από την αρχή διαμαρτυρηθήκαμε και
κρούσεμε τον κδωνα του κνδύνου για τις
επικίνδυνες προκτικές /πολιτικές του προ.
δρου του Κέντρου Πολιτισμού κ Aσκαρίδη
σχετικά με Τις ΘΛΕ 2021
Επέκταση WiFi
αναφορικά
MiFr4EUσε περισσότερα σημεία
της Πόλης
ΒΡΑΒΕΙΟ
" ΘΑΡΡΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ"
ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΜINE ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΗ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΜΑΚΩΝ ΞΑΝΟΗΣ
γα το εργοστάσιο του Ομίλου της στην Ξάνθη
lνaκac στην οποίa συμμετείχαν ειτός των αnnu ο nρσβης Η Π.Α στην ΕΠnaδα Go.
|afirey Pγatt rEKη Πράξενος των Η.Π. Α. στm EΛλάδα Eiza beth Lee η Υnεuθuη Δημοσίυν και Μορφωτικν
| ΥnoBeσεωι Cyrtria Harvey, n Πρόεδρος της Women Aεr Μay Σaπri , ο υπευθυνος του απthi Techlat' Δn.
μπτρης Γαινοκού δης εκπροσωποι Τοnκn Αυτοδιοίκησης, καθηγπτές Πανεπιστη μίων και Δημοσιογρόφο, τι.
1. Διπλωματούχους Πολυτεχνικν Σχολων
Εμπραχτη στηριξη των εργαομένυν
και της οικογένειας
Family leave' από τη JTI Hellas:
20 εβδομάδες
πληρωμένη γονείκή άδεια
Τση οικογενειακή άδεια
για τους νέους γονείς, ανεξαρτήτως
φύλου ή τρόπου από τησης παιδιο
ελέγχοu ποτητος
. Καλή γνση Αγaκwν
. Συνεεή σνάπιυψη οργανωεν δομν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα