Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινή Εφημερίδα ms Hreiρou- Ιδρυτήs Εuθ. Τζάλλas Ετos 940- Αp. Φλου 25014-Πέμπ 18 Μαρύου 2021-0.60 e
ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Το στοίχημα Παραμονής
του Παννίκη
Πα ηρόεδρος
της Ομοσπονδίας ο Τ. Λάγκας
Ντοκουμέντα για την
ιστορία των Τζουμέρκων
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΣΕΛΙΔΑ 9
Σε δυσμένεια
οr Λυκογιργος
Άδοξο τέλος φαίνειαι Πως έχει και η Προσπάθεια της δημοτικής αρχής να Προχωρήσι
στη δημιουργία ενός νέου Αναπτυξιακού Οργανισμού, σε σύμπραξη με τον δήμο Βορείων Τζουμέρκων
ΒΡΗΚΕ ΤΟΙΧΟ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ
όηως όλα δείκναυν, aι σχέοας ανάμεoο στον δημοτικό ούμβουλο ,πρην
αντδήμαμκο Πάνη Λυκογργο και τη
6pίaon ταυ δημοτικού ουμβουλίου.
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Ανοιχτό στοίχημα
η διεύρυνση
Μοναδικός στόχος
είναι να μη δοθεί
καμία δυνατότητα
στην δημοτική αρχή
να Παράγει έργο
τόνισε ο δήμαρχος
Ιωαννίνων ,
αμφισβητντας τα
επιχειρήματα με τα
τος συς εκλαγές tοu 2019 κα mv neΣΕΛΙΔΑ 4
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
Αντίδραση
στην υπόδειξη
της BΙΠΕ.
ΔΗΗΑΡΧΕΙΟ
Tην έντονη ανιδροη του Eήμου Ζioας
Προκολεί η υnόδαξη του δήμου Δ
δνης γα Χωροθέτηση μονόδων βο αρευστνοτη Βομικη κή Περωή .
οΠoίa εναντιθηκαν
βαsή του οτο Περιφερεισκό Συμβούλο
Περιβαλλανικίς Αδειοδότησnς
ΣΕΛΙΔΑ 6
στο εγχείρημα οι
Παρατάξεις της
αντιπαλίτευσης
ΣΕΛΙΔΑ 3
Παρεμβάσεις
για ενίσχυση
ΕΤΟΙΜΑ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΚΛΙΝΕΣ COVID
ΤΑ ΔΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Στον δήμο Ιωαννιτν
τα 184 ενεργά
κρούσματα
Που θα Πάμε
σε περίπτωση σεισμού
nepopoικν μέτρων ένος μεγόλος
αριeμός στειρήcευν, καθς το .
κονομικό επελείο της κυβέρησης δε
τpα na oνό δοστήματο ανοκονει.
ΣΕΛΙΔΑ 7
Το καρέ των Σχεδίων Αντιμετπoης Εκτακτων Ανογκν του δήμου 1ωoννι
τν ήρθε να ουμπληρσει το σχέδιο ιο την εκδήλωση σεισμού nou ψηψίστηκε
αμάφωνα από το δηματικό ουμβούλο σε συνέχεια συτν nou είχον ήδη εγκρθεί για την αντιμετnιση nupκαγιν, nλημμυρν κα χιανοπτεων- naγετού
ΣΕΛΙΔΑ 3
Έβαζαν κινητά
και ναρκωτικά στς
Στον δήμα ωνντν βρο καύ κρούομοτο της περιφε.
φυλακές Ιωανίνων
ΣΕΛΙΔΑ 6
γεγονός noυ anotunνει την
έξοιρετικό δύσκαλη κατδοτ
σn στην nόλη, με τιςυγειονομικές δομές να οιραταύνε
Προς το nορόν Αυτd αναδεί.
ΑΜΕΣΑ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ>
Υγεία
Εισαγγελική εντολή
για τη χορήγηση των
εγγράφων για τους ΣΜΑ
. ΔΗΜΟΛΙΑΤΗΣ
Ανοσία Αγέλης
θρίαμβος
των Εμβολίων
tου δημουκού ουμβαυλίου
αnό τον δήμαρχο Μωυoή Ελοdφ , επιoημαίνοντας πως ο ορθμός των ενερ .
νoν κρουσμάτων ουν πάλη είνα σuς ο μεγαλύτερας από την έναρξη της
ΣΕΛΙΔΑ θ
νται και 141βρίοκονται οε και οίκον νοσnλεία
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα