Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected] dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ
17 ΜΑPΤΙΟΥ 202 1
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27747
Ανατρεπτικές
τεχνολογίες με
χρηματοδότη
Ανοίγουν τα καταστήματα με
κλειστά τα σχολεία
την ΕΕ
Πς μπορούν να επωφεληθούν ελληνικές st artups
Η ΕΕ αναζητά καλές ερευνητικές και
επιχειρηματικές ιδέες για να δσει υπόσταση σε στόχους όπως το Green Deal
και ο ψηφιακός μετασχη ματισμός και οι
ελληνικές startups, μικρομεσαίες επιχει
ρήσεις αι ερευνητικοί οργανισμοί, που
θέλουν να κεξάγουνw έρευνα και καινοτομία, μπορούν να διεκδική σουν χρηματοδότηση αι συμβουλευτική καθοδήγηση,
για να το πετύχουν.
Πρόκειται για κεφάλαια ύψους 10 δισ.
ευρ για επενδύσεις σε
πρωτοποριακές τεχνολογί- Σ 2
ΕΛΤΑ: Παιδικός
Διαγωνισμός
Ζωγραφικής Η
Επανάσταση του
1821>
ου με τραπέζια για τους πελάτες στους εξωτερικούς χρους.
<Σταδιακό άνοιγμα ποος το τέλος
Μαρτίουν
Πάντως από την πλευρά του , ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικν, Στέλιος Πέ
τσας, έκανε λόγο σήμερα για μια σταδιακή χαλάρωση των περιορισμν του
1ockdown από τα τέλη Μαρτίου . Ωστόσο,
όπως εξήγησε μιλντας στο ραδιόφωνο
.ΘΕΜΑ 104,6) μια τέτοια εξέλιξη εξαρτάται άμε σα από τα επιδη μιολογικά δεδομένα στη χρα με τον χορονοϊό.
Σε κάθε περίπτωση , τουλάχιστον για το
Πάσχα, εκτίμη σε ότι το φετινό
διαφορετικό από το περσινό.
* Εξετάζεται άρση της απαγόρευσης μετακίνησης από δήμο σε δήμο και το όριο
των δύο χιλιομέτρων , στε να επιτραπεί
ξανά η μετακίνηση με αυτοκίνητο εντός
της περιφερειακής ενότητας με τον κωδιΣε έκτακτη συνεδρίαση προχωρά η επιτροπή των λοιμωξιολόγων , προκειμένου να εξετάσει το στάτους της πανδημίας στη χρα και ένα ενδεχόμενο άνοιγ
μα των δρα στη ριοτήτων. Το άνοιγμα της
αγοράς, τουλάχιστον στην αρχή , θα γίνει
σταδιακά , σύμφωνα με τους Λοιμοξιωλό* Μετακίνηση αργότερα από τις 19:00 η
απαγόρευση κυκλοφορίας το ΣαββατοκύΗ ζωγραφιά σου μπορεί να
γίνει γραμμ ατόση μο
γους.
Κυβέρνηση και Λοιμοξιωλόγοι συνεκτι
μούν την κόπωση των πολιτν , αλλά χαι
τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει
στην οικονομία το σκληρό lockdown.
Πς αναμένεται να γίνει το lοckdown
Η πρτη χαλάρωση των μέτρων , σύμ
φωνα με ρεπορτάζ τηλεοπτικού σταθμού ,
αναμένεται να γίνει ως εξής:
ριακο.
* Πιθανό άνοιγμα κομμωτηρίων αλλά
και συνοικιακν κατα στη μάτων με click
away στις 22 Μαρτίου.
Πλήρης επαναλειτου ργία στις 29
Μαρτίου για το λιανεμπόριο.
* Τα σχολεία αναμένεται να ανοίξουν
στις 5 Απριλίου και όχι στις 29 Μαρτίου.
* Ανοιγμα της εστίασης στις 19 Απριλί
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προσκ.
λούν παιδιά ηλικίας από 7 έως 15 ετν
σε έναν πρωτότυπο , on line παιδικό διαγωνισμό ζωγραφικής με τίτλο <Η
σταση του 1821 , από τον οποίο θα προκύψουν τα γραμματόση μα της επόμενης
σειράς γραμματοσήμων!
Στην ψηφιακή πλατφόρμα https:||
1821.elta.gr/, που σχε δίασαν τα ΕΛΤΑ ει
δικά για το διαγωνισμό, τα
παιδιά μπορούν να κατεβά - Ε 3
τανάείναι
Στην αγορά 50.000 δόσεων του ρωσικού εμβολίου
προχωρά η Κύπρος
Πρωτόγνωρη αν
και Προσωρινή
μείωση της
ατμοσφαιρικής
ρύπανσης λόγω
lockdown
Μετά από 16 χρόνια το Δημόσιο
βγαίνει με 30ετές ομόλογο
Στην αγορά 50.000 δόσεων του ρωσι
κού εμβολίου θα προχωρήσει η κυπριακή
κυβέρνηση, όταν αυτό λάβει τη σχετική
έγκριση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Φαρμάκων (ΕMA) . Μιλντας στο κρατι κόραδιόφωνο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος, ανέφερε πως η
Κύπρος θα προχωρήσει στην αγορά πενήντα χιλιάδων δόσεων του Sputnik V, όταν αυτό εγκριθεί από τον ΕΜΑ και τις
αρμόδιες ευρωπαϊκές Αρχές.
αΘα είναι μια διμερής συμφωνία , η οποία εγκρίθηκε προ δεκαπε νθημέρουν ανέφερε ο χ. Κούσιος και συνέχισε: Το
συγκεκουμένο θέμα το χειρίζεται ο υπουρ γός Υγείας, με υπηρεσιακούς παράγοντες.
Μόλις έχου με έγχριση εμβολίου θα προ
χωρήσουμε σε αγοράν .
Σημείωσε παράλληλα ότι ΣΕΛΑ 2
Μετά από 16 χρόνια το ελληνικό Δημόσιο βγαίνει στις αγορές με 30ετή ομόλογα.
Κατά σύμπτω ση ήταν και πάλι Μάρτιος, του 2005, όταν ο τότε υπουργός Οικονομίας
και Οικονομικν, Γιργος Αλογοσκούφης, αποφάσισε να δανειστεί για πρτη φορά η
χρα με την έκδοση ομολόγων διάρκειας 32 ετν.
Η έκδοση για τα δεδομένα τής τότε εποχής χρίθηκε αρχετά επιτυχημένη καθς υπερκαλύφθηκε δύο φορές , σχεδόν, από ξένους θεσμκούς επενδυτές. Το επιτόκιο των ομολόγων , που αν δεν αχουρευότανw με το Psi θα έληγαν το 2037, Σω3
<Σε πολλές περιοχές του κόσμου πα
ρατηρήθηκε πρωτόγνωρη, όμως προσωρι
νή, βελτίωση στην ποιότητα του αέρα το
2020, με τους περιορισμούς λόγω της
covid-19 να προκαλούν ραγδαία πτση
της χρήσης των ορυκτν καυσίμων , υπογράμμισε ο Λάουρι Μιλιβίρτα του Κέντρου Ερευνν για την Ε .
νέογεια και τον Καθαρό Α ρα (CREA), που συμμετείχε
CimopfGSIOn.g

Τελευταία νέα από την εφημερίδα