Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πρόσθετο "μέτρο" στήριξης έως τον Μάιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜ|1PΙΚΗ Μ!a
91 771234
567133
Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 / τιμή: 1,30 E
ΟΙκο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑl ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.472
Πρόσθετο Πακέτο)
στήριξης έως τον Μάιο
2018-2020
Διπλασιάστηκαν οι τιμές
των Ποιοτικν αποθηκν
Αύξηση της μέσης τιμής αγοράς αποθηκευτικν χρων κατηγορίας Α από τα 300
ευρ/ τ.μ. περίπου το 2018 σε 400
ευρ/τ.μ. το 2019 και σε 560 ευρ/τ. μ. το
2020, δηλαδή σε δύο χρόνια 86%, διαπστνει η Arbitrage Real Estate, βάσει των
Πράξεων Που έχει καταγράψει, γεγονός
Που το αποδίδει στην αύξηση της ζήτησης
για καλής ποιότητας αποθηκευτικούς
χρους. σελ. 10
8η ΕΠιστρεπέα-Παράταση αναστολν-Νέες εκπτσεις ενοικίων-Επιδοτήσεις δαπανν
Δύο όπλαν, Που θα επιτρέψουν στις κυβερνήσεις
των χωρνμελν της Ευρωζνης να στηρίξουν τις
οικονομίες τους μέχρι να ξεπεραστεί πλήρως η Παν
δημία, έχουν στα χέρια τους οι υπουργοί Οικονομικν
μετά τις αποφάσεις Που ελήφθησαν στο Eurogroup .
Πρτον, δεν απαιτείται να Παραχθούν υψηλά Πρω
τογενή Πλεονάσματα ούτε το 2022 και , δεύτερον, έχουν πέσει στο τραπέζι Περιλαμβάνει έναν ακόμη παγίων δαπανν και για το Πρτο εξάμηνο του
επιτρέπεται να εφαρμοστούν μέτρα στήριξης για γύρο επιστρεπτέας προκαταβολής για να καλύψει 2021, τη διατήρηση των μειωμένων ασφαλιστικν
όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί στε να ανακτηθεί
το θετικό Πρόσημο μεταβολής του ΑΕΠΜε λυμένα εφόσον Προχωρήσει- θα έχει είτε μηνιαία διάρκεια αλληλεγγύης και για το 2022. σελ. 3
Πλέον τα χέρια, το οικονομικό επτελείο της κυβέρ- είτε διμηνιαία, προκειμένου να ενσωματωθεί και ο
Vησης ήδη αρχίζει να σχεδιάζει τα επόμενα μέτρα Μάιος. Επίσης, μεταξύ άλλων, ενσωματνει την Πα
στήριξης, τα οΠοία κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: ράταση του Προγράμματος αναστολν συμβάσεων
τα βραχυπρόθεσμα, αλλά και τα μεσοπρόθεσμα, εργασίας, των μειωμένων ή μηδενικν ενοικίων ,
Που θα καλύψουν το β' εξάμηνο της φετινής χρονιάς την ελάφρυνση τωντεκμηρίων για τους Πλητιόμενους ,
αλλά και το 2022. Ο κατάλογος των μέτρων Που
Ελληνική Ένωση Τραπεζν
Οδικός χάρτης για αναστολές
προθεσμιν λήξης επιταγν
Τις προθεσμίες, αλλά και τις διαδικασίες που
Πρέπει να ακολουθηθούν, Προκειμένου να
ανασταλεί n πληρωμή των επιταγν αποσαφηνίζει η Ελληνική Ένωση Τραπεζν , εν
από χθες ξεκίνησαν οι δηλσεις αναστολής
επιταγν στις τράπεζες. σελ . 5
τη μείωση της Προκαταβολής φόρου, την επιδότηση
τις απλειες εσόδων του Απριλίου. Ο 8ος γύρος-εισφορν και για το 2022 και το Πάγωμα της εισφοράς
Λήμνος-RF Energy
Υπερπλήρεις oΜΕΘ
στην Αττική
13 κομβικές επενδύσεις
στο Ταμείο Ανάκαμψης
Φύσηξε αέρας για το θαλάσσιο
Με στόχο την ένταξη του έργου
κατασκευής θαλάσσιου αιολικού Πάρκου
ισχύος 498,15 MW στα βορειοανατολικά
της Λήμνου στις στρατηγικές επενδύσεις,
n RF Energ, της οικογένειας Ρέστη και της
F.G. Europe A.Ε., ενέκρινε στη γενική της
συνέλευση την προθηση του σχετικού
σχεδιασμού. Πρόκειται για έργο ύψους 2
δισ. ευρ. σελ . 14
ΕΠιμένει n Ελλάδα
στο εμβόλιο της AstraZeneca
Στρατηγικές μεταρρυθμίσεις
Τις 13 κομβικές μεταρρυθμί- υποδομές 5G και οπτικν ινν ,
σεις και επενδύσεις Που επιδικει να ροωθήσει η ελληνι- ρολογικν αρχν, νέες έξυπνες
κή κυβέρνηση αξιοποιντας μέθοδοι καταπολέμησης της
τους Πόρους του Ταμείου Ανά - φοροδιαφυγής, μεταρρύθμιση
καμψης Παρουσίασε ο υπουρ
γός Οκονομικν Χρήστος Σταϊ
κούρας στο χθεσινό ECOFINΝ,
μιλντας για ένα εξωστρεφές,
ανταγωνιστικό και Πράσινο οι
κονομικό μοντέλο, το οΠοί0 θα
στηριχτεί από φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις . Στο
ελληνικό Πακέτο Περιλαμβά- μετασχηματισμό, Που επιδρά
νονται μεταξύ άλλων επενδύσεις
ενεργειακής αποδοτικότητας, στηριότητα της χρας. σελ. 3
Πλήρης ψηφιοποίηση των φοτης εργατικής νομοθεσίας, της
υγείας, καθς και επενδύσεις
στους τομείς του Πολιτισμού,
του τουρισμού και της αγροδιατροφής. Παρουσιάζοντας το ελ
ληνικό σχέδιο, ο υπ. Οικονομι
κν έκανε λόγο για έναν θεμε
λιδη οικονομικό και κοινωνικό
Με οδηγό τις τράπεζες
σε υψηλό έτους το Χ.Α.
Οι τέσσερις τράπεζες (Πειραις Financial
Holdings 26,1 7%, Εθνική Τράπεζα 5,94%,
Alpha Bank 4,26% και Eurobank 3,3 7%)
ηγήθηκαν της χθεσινής ανόδου στο Χρηματιστήριο. Το αποτέλεσμα ήταν να
καταγραφεί νέο υψηλό έτους τόσο για τον
γενικό δείκτη (επίπεδα 18 Οκτωβρίου 2019)
όσο και για την κεφαλαιοποίση, Που αναρριχήθηκε στα 57,407 δισ. ευρ. σελ. 18
. Βαλβίδες αποσυμπίεσης"
από την κόπωση των lodkdowns
αναζητεί η κυβέρνηση
. 1,5 δισ. ζημιά για την αγορά
της Θεσσαλονίκης
από το δεύτερο lockdown
συνολικά στην οικονομική δρασελ.4, 6
Στις αγορές
Μειθηκαν οι εκκρεμείς
κύριες συντάξεις το 2020
Τις 153.000 έφτασαν οι εκκρεμείς κύριες
συντάξεις στα τέλη του 2020, δηλαδή
στις 31 του περασμένου Δεκεμβρίου,
σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας έκθεσης
του συστήματος Ατλας Που δημοσιεύθηκε χθες από τον e-ΕΦΚΑ. Από τις
152.949 αιτήσεις κύριων συντάξεων Που
εκκρεμούσαν στα τέλη του περασμένου
Δεκεμβρίου οι 121.863 ήταν ήδη ληξιπρόθεσμες, εκκρεμούσαν δηλαδή πάνω από
90 ημέρες. σελ . 7
Ανοίγει
nαυλαία για
το ομόλογο
της Motor Oil
Οδηγός
υποβολής
βεβαισεων για 30ετές
ομόλογο
αποδοχν
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
200 εκατ. ευρ
σελ. 13
Στην έκδοση ομολόγου 30ετούς διάρκειας,
έπειτα από 13 χρόνια, Προχωρεί ο ΟΔΔΗΧ, με
στόχο τη βελτίωση της καμπύλης των ελληνικν
μακροπρόθεσμων ομολόγων. Με μια επιτυχημένη Σε 3 Πυλνες
έκδοση στο 30ετές ομόλογο-η οΠοία μΠορεί να
αποφέρει ακόμη και 1,5 δισ. ευρ αλλά και με
την άντληση επιπλέον 400 εκατ. ευρ μέσα από
τα έντοκα γραμμάτια- n φετινή ένεση ρευστότητας ενίσχυση
θα (Πιάσειν τα 8 δισ. ευρ από το Πρτο κιόλας
τρίμηνο. σελ. 2
Έως και τις 29/3 έχουν προθε
σμία οι υπόχρεοι υποβολής βε
βαισεων αποδοχν ή συντάξεων έτους 2020, στις οΠοίες
Πρέπει να αναγράφεται το σύνολο των αποδοχν Που κατέ
Ξεκινά σήμερα η Δημόσια
Προσφορά και εγγραφή των εν
διαφερόμενων επενδυτν στο
επταετές ομόλογο της Motor
Oil ύψους 200 εκατ. ευρ, Που
Sunrise
η κεφαλαιακή πως ανακοίνοσε n εαιρεία
ΠΡΟΤΑΣΗΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ
ΠΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΦΡΕΓΑΤΩΝ
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
βαλαν στο φορολογικό έτος, κα
θς και ο φόρος Που Παρακρατήθηκε, επισημαίνεται σε νέο
οδηγό της ΑΑΔΕ. σελ.9
θα έχει εύρος απόδοσης 1,9%
2,3%. Η Δημόσια Προσφορά θα
διαρκέσει τρεις εργάσιμες ημέ
ρες. σελ . 13
της Πειραις

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Πολλοί στρατοί πασχίζουν να βρουν νεοσύλλεκτους. Στη Σουηδία τους διώχνουν
  Η εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία αφύπνισε απότομα την Ευρώπη για την ανάγκη αξιόμαχων, ετοιμοπόλεμων στρατών. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών λένε ότι η Ρωσία προβλέπει σύγκρουση με το ΝΑΤΟ…Πολλοί στρατοί πασχίζουν να βρουν νεοσύλλεκτους. Στη Σουηδία τους διώχνουν - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ισραήλ: Ανακαλεί την απόφαση για το Associated Press μετά τις αντιδράσεις
  Μετά την διακοπή της ζωντανής μετάδοσης του Associated Press και την κατάσχεση του εξοπλισμού του από το Ισραήλ, ο υπουργός Επικοινωνιών Σλόμο Κάρχι ανακοίνωσε ότι ανακαλεί την απόφασή του για…Ισραήλ: Ανακαλεί την απόφαση για το Associated Press μετά τις αντιδράσεις - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Wall: Νέα υψηλά για Nasdaq και S&P 500
  Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν και τη σημερινή συνεδρίαση οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq, καθώς οι επενδυτές περιμένουν εναγωνίως τα κέρδη της Nvidia αύριο Τετάρτη. Ο Nasdaq ενισχύθηκε 0,22%…Wall: Νέα υψηλά για Nasdaq και S&P 500 - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Κ. Μητσοτάκης: Αφήσαμε πίσω μας τις δημοσιονομικές δυσκολίες- Δεν θα συμβεί ποτέ ξανά με κυβέρνηση ΝΔ
  Ως «το ισχυρότερο κάστρο της ΝΔ» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την Καστοριά, την οποία και επισκέφτηκε σήμερα. Πρόκειται για τον τελευταίο σταθμό της περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία. Ο…Κ. Μητσοτάκης: Αφήσαμε πίσω μας τις δημοσιονομικές δυσκολίες- Δεν θα συμβεί ποτέ ξανά με κυβέρνηση ΝΔ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ρωσία: Η ΕΕ, αργά ή γρήγορα, θα επιστρέψει τα «κλεμμένα»
  Για «απρόβλεπτες συνέπειες» έκανε λόγο κορυφαίος Ρώσος διπλωμάτης αναφερόμενος στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διοχετεύσει στην Ουκρανία κέρδη από δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας. Αυτό μετέδωσε το…Ρωσία: Η ΕΕ, αργά ή γρήγορα, θα επιστρέψει τα «κλεμμένα» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ