Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
3ΙΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Μαρτίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν,
Αριθ.φύλλου 7710
Τιμή φύλλου 0.50
Η ΠΕΔ Διτικής Λακήνας
δίπλα στους αεσμάπλικτος
Ρύθμιση
ασταμάνης και Κορδλας σε
Βασσόνα, Δαμάσι και ΒλαχογάνΜ
100 δόσεων για τις οφειλές σπους δήμους
Συνέχεια στην 7
νοι ημερομηνίες,
τα κριτήρια και οι δικαιούχοι
για την υπαγωγή
στη ρύθμιση των οφειλν
προς τους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτο διοίκησης
e- λαϊκή
Συνέχεια στην 10
-Ντομάτες , πατάτες ,
πορτοκάλια στην πόρτα συ
. Eshop και delive ry
για τους παραγωγούς
λαϊκν αγορν
Πανελλήνιες 20217
Οι ανατροπές και οι αλλαγές
- Κόφτης για χιλιάδες υποψηφίους
Συνέχεια στην 4
Συνέχεια στην 11
Μαθήματα και
το καλοκαίρι
- Το Προανήγγειλε η Μακρή
Eπίσημos Συνεργάτηs ΜEΕΑ ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε
Συνέχεια στην 6
Οι κανόνεs
έναρξηs Προπονήσεων
και αγνων
ΓΡΕΒΕΝΑ
43ης Οκτωβρίου 151
τns r' Εθνικής και
τns A' εθνικής γυναικν
Συνέχεια στην 20