Previous Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέα Καστοριά:Recognized text:
Νέα Καστοριά
ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΚΑΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Πέμπτη 1 18 | Μαρτίου 2021
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τιμή 1 | Έτος 65ο Ι Αριθμός Φύλλου 2.984
ΓΙΟΡΤΑΖΖΟΥΜΕ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ
Ο Δήμαρχος Καστοριάς μετέφερε
μέσω επιστολής προς την
Κυβέρνηση τις αντιδράσεις του
επιχειρηματικού κόσμου για την
άνιση μεταχείριση σε ότι αφορά
επιδοτήσεις που δίνονται α
γεπονικές περιοχές,
Βαδζοντας μέσα
στο τρίτο κύμα της
πανδημίας καλό είναι
να σταματήσουμε για
μια στιγμή και ψύχραιμα
να δούμε τι έχουμε στα
χέρια μας
12-13
σελ . 9
σελ . 14
200 Χ ΡΟΝΙΑ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΧΑΡ. ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ: ΚΥΡΙΟ ΜΕΛΗΜΑ ΜΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Ε.ΔΗ.ΚΑ. Α.Ε.
ΕΛΛΑΔΑ-2021
Αδελφοί Μαρκίδες Πούλιου:
οι πρτοι και οι πρωτοπόροι
της έντυπης μαχητικής
δημοσιογραφίας
Η προβληματική
εταιρεία. .. με το
σκοτεινό παρελθόν!
Γράφει ο Δημήτρης Ιωαννίδης 4
25 Μαρτίου: Ανελεύθεροι
Πολιορκημένοι!
Ελένη Κωστοπούλου
Αποκριές-Σαρακοστή
Ήθη και Εθιμα στην Καστοριά
Δήμος Καστοριάς
Αναβαθμίζονται ενεργεια κά
σχολικές μονάδες
Υγειονομική βόμβα!
εαφορμή την συνέντευ-πέραν της δέουσας σημασία στις Δ.
ξη του προέδρου του οικήσεις της εταιρείας, κάθε αίτημα γ
Επιμελητηρίου Καστορωση όχι για την τύχη του κτηρίου
που στεγάζει την εταιρεία, αλλά για
τις μετοχές τους και το αύρο της
τούσαν την λύση των περισσοτέρων εταιρείας Υπάρχουν εμπορεύματα,
προβλημάτων θεωρντος πως έτσι μηχανήματα, λουπός εξοπλισμός κ ΚΑ, ξαναζωντάνεψαν μνήμες από το θα εξυπηρετού σαν τα συμφέροντα φάλαιο , τι θα γίνει μ υτά; Δεν θα
έπρεπε ναπραγματοποηθεί μια ΓενιΞαφνικά άμως, όπως όλα τα ωραία κή Συνέλευση, στην οποία θα δοθούν
Αλήθεια , ποιος άμεσα σχετιζόμε- τελεκνουν έτσι και η μεγάλη αυτήν απαντήσεις, αλλά και θα μεταφέρει
νος με την γουνοποία, τον τουρισμό , εταιρεία με το ξέσπασμα της κρίσης της την εταιρεία σε καθεστς λύσης και
τα ξενοδοχεία, ακόμη και τα Τ.Ε.Ι, δεν γούνας από το 2013 και μετά βρίσκεται εκκαθάρισης και όχι στο θολό καθε
στς της αναστολής λετουργίας που
κονομικής ύφεσης Εντεχνα αποφασί βρίσκεται σήμερα; Εκτός και αν αυτό
Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρ στηκε η αναστολή της λειτουργίας της βολεύει ορισμένους οι οποίοι μέχρι
και τρα επιμελς κρύβονται πίσω
λειές με φούντες ρυθμιστής τοων Συνελεύσεις οι οποίες θα αποφάσιζαν από το δάχτυλό τους και σιωπούν θετην λύση και εκκαθάριση όπως ο νόμος λημένα, νομίζονταις πως έτσι θα κα
μόνο επί σειρά ετν ήταν το ΔΣ. της ορίζε, η πολυμετοχικότητα πήγε περί ταφέρουν να λυτσουν τις μεγάλες
ΝΙ Ρς σετικά με το κτή.
Οι εισαγόμενοι εργάτες γης
νόταν σχεδόν άμεσα δεκτό και επιζηριο και τις εγκαταστάσεις της ΕΔΗΚωνσταντίνος Αυγίκος:
Η πρτη οφθαλμολογική
εξέταση πρέπει να γίνεται
αμέσως μετά τον τοκετό.
ένδοξο παρελθόν της μεγάλης αυτής γενικότερα του κλάδου της γούνας
εταιρείας των Γουνοποιν.
θμάται τα χρόνια της πλούσιας δρά - σε μία μακρά περίοδο αδράνειας και οισης της
σελ . 5
παρήλασαν από τα τομεία της δου - μυστηρωδς δεν υπήρξαν Γενικές
εξελίξεων στα θέματα γούνας κι όχι
Φίλιππος Πετσάλνικος:
Ένας χρόνος απουσίας
εταιρείας ακόμη και με την τύχη των
τμημάτων του ΤΕ. Καστοριάς είχε
πατο και η ενη μέρωση των μετόχων για ευθύνες που τους αναλογούν
το μέλλον ανύπαρκτη ,
Πολλοί μέτοχοι αναρωτιούνται
Ναμην ξεχνάνε όμως πως η μεγάλη ησυχία φέρνει και τον μεγαλύτερρο
σελ. 3
Βουλευτές και Υπουργοί έδιναν τ μέλλει γενέσθαι ζητούν ενημέ Βόρυβο. . . .
σελ . 15
Οι ηρωίδες νοσηλεύτριες του Νοσοκομείου Καστοριάς
σελ. 7