Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράpος
τον τόπο του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ
lΔονήτης.Ειδότης Διευθυντής ΒΑΣ ΤΕΡΒΑ Ετος 45ο - μ Φολλου 1908 Τιμή 080 ευρέ tετiρτη 17 Ναρτίου 2021
HEOΜIΚΗ ΕΠΤΡΟΠΗ ΕΜΕΟΛΑΣΜΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΕ
ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΕΜΒ0ΛΙΑΣΜΑΝ
ΜΕ ΤΟ ASTRAZENECA
η συνέχιση tων ορκετές χρες , για nep μηρίωση nou να σεξ
εμβολιοσμν στη στατικό Οpομβσεων σε το 6ρομβοεμβoλικά εxρα μος με το ανeρnoυς nou είχαν nοόδια με το εν όyω
εμβόλιο της βρε , nάpει το εμβόθιο . Με εμβόλιο
τανοοοunδεκής ετοιρεί - αυτό το δεδομένο , τα
ας AstraZenoca ανακοί - ραντεβού των εμβολιο- κάλεσε ούγuon σε non
νωσε επiσήμως xθες Τρί . σμν συνεχζοντα κα. noύς nonίtες , ουνεδρία
tnn Εθνικn Enτponn Eμ νονικά ως έχουν.
βολιασμν οφότου με .
hέτησε όλα τα τελευταί βολιασμν κατέληξε εκ γκόσμιου Οργανσμού Υ.
α επιστημονικά στοικεία νέου στο ουμηέρασμα ό- γείας.
μετά τις ανοφορές αno τδεν υnaρκει καμία τεκno το θέμα. nou npo
σε εκτάκτως και η Εn
Η Εθνικη Eπτponn Eμ - τpon Εδικν του Πa |Μετά την αύξηση κρουσμάτων
Για 26 ψέματα, ανακρίβειες, fake news, μισές αλήθειες
Ανήσυχη είναι η κοινωνία της Πρέβεζας
και συκοφαντίες αnό δελτί tύnou του ΣΥΡΙΖΑ
Για τηw αστυνομική βία
Κάνει λόνο σε ανακοίνωσή του
το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Γα 26 φέματα ανακρίβειες, fake news, μ
Αρχές Μαΐου
ανοίει ο Τουρισμός
ξία για την
ριoτερο εμηόδιο για nv ροτέρων της Ευρnnς navuστόσεως τα Ψορά
κυριορχία του τουρκ . δυνάμεων, για να na - tίxαv 7000 κατοίκους,
επερχόμεκού στόου στο Αγοίο.
ρουν την anάντηoη ότι Τρα , μως, εv υ
νη τουρι.
Τα Ψαρά ενοκλούooν . Ο noλεμος ημν κατά nεpβeί τις 30000, διοτι
Πιoης καιτους Ευρna των Οθυμανν ως εθν εxεί είχαν καταφύγε
ους με υς νηoψtες τους κός , nonu δαφέρει aπό npόoφuγες ano uς Κυ στα εμηορικά nnoia. r τους των Ροων και δωνίες τα Μοσονησα
συτό στις 12/12/1823 ο των Αγγλw.
στική περ .
ζουν κυ.
βερνητικά
στελέχη.
Όπως σημεινουν η Κυβέρνηση
Τηv εντολή κατα .
διαμαρτυρηθηκαν στροφής των Ψaρν νoί ταξίδευαν με το
στους δημογέροντες δωσε ο Μαχμούτ Β nλoίa τους, ο Ψαρισνοί
προγραμματίζει το άνοιγμα με προοοχή κα σχεδιο και αναμένεται αu .
ξηση στον αριθμό των εroκεπtν
τuν φορν noς aν δεν στον Χοορέφ nood , nou κάλεσαν tn' αμοoβή
ες στον κόληο της τερστας νουτικής δυ - νες noneμιστές