Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 17.03.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 29ο-Αρ Φύλου: 7566
29 χρόνια
ΠΑΝΙΛΛΗΝΙΑΦετος θα έχουμε καλύτερη χρονιά από την περσινή
Θεοχάρης στο Reuters:
Βορείου Ελλάδος
>>( Τελ.
Κόντραν Χατζηδά κη εργαζόμ ενων στην Κοινωνική Ασφάλιση
Πολεμος Χατζηδάκη
Εργυσίας
α με υπηρεσιακούς του Un. Εργασίας
Του ΜARKET-I
Την έντονη αντδραση των υπαλλήλων Του υπουργεου Εργασίας και δη τον εργαζόμενων
στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικν Ασφαίσεων Προκάλεσαν οι δηλάσες του υπουργού
Κωστή Χατζηδάκη, συμφωνα με τις οποiες υπέγραψε μόνος του, μαζ με Τη Γεική Γραμ.
ματέα Κοινονικής Ασφάλισης την υπουργική απόφαση για την Προκαταβολή
σύνταξης Σιγκεκρμένα, ο υπουργός Εργισίας μιλντας στο ραδόφωνο του ΣΧΑΪ δήλασε μεταξύ άλλων ότι τα υπόλοιπα στελέη του υπουργείου αρνήθηκαν
να συνυπογράψουν την απόφασή
του για τη χορήγηση της Προκα
ταβολής σύνταξης, αφήνοντας να
ενοηθεί ότι φοβήθηκαν μήπως
και τους ζητηθούν ευθύνες . <άεν
αντέχω να μην το Πω, το κρατάω
Τόσες μέρες μέσα μου, είπε ο .
Χατζηδάκης και πρόσθεσε : αΑ
δείτε την υπουργική απόφαση την
έχω υπογράψε εγ και η γεν .
γραμματέας του υπουργείου.
φpέσχον χρήμα μπήκε στα Αμοιβαία Κεφdλαα
Ξεπέρασε το μισό δισεκατομμύριο βρίου 20 20-Φεβρουαρίου 2021 διαευρ το καθαρό Ποσό Που ΤοποθέΤ- μορφθηκαν στα 521 εκατ. ευρ και
ησαν οι επενδυτές στα αμοιβαία κεφ συγκεκριμένα 84,7 εκατ. ευρ προάλαια των εγχριων ΑΕΔΑΚ κατά το στέθηκαν το Νοέμβριο, 90,5 εκατ.
τελευταίο τετράμηνο.
Ειδικότερα, οι καθαρές κεφαλαιακές υάριο και 143 ,6 εκατ. ευρ τον
εισροές κατά το Τετράμηνο Νοεμ- Φεβρουάριο.
Τον Δεκέμβριο, 203 εκατ. Τον ΙανοΤελ.
Σε αύξηση της Piraeusμονάδες της των
παγκό- απόκτηση χαρΤιμής-στόχου Securities, Μυτιληναίος σμιων τάσεων τοφυλακίου 20
15 ευμ αι ιο
προς τη βιω- φωτο βολταϊ-.
πάρκων
με την συνολικής
σχετίζονται με Piraeus ισχύος 1,48GW
για τη μετοχή διατηρντας μπορούν
Μυτιλ- αμετάβλητη τη αδράξουν σιμότητα . Σύμφ κν
ηναίοςΜΥΤΙΛ σύσταση .
EΙκνούν τα έργα διτύον
την μετάβαση Securities,
η καθς
χρηματ στην πράσινη Μυτιλ-έργων αποθήευρ Προηγο-στηρια κή ανα- ενέργεια , εν η ηναίοςΜΥΤΙΛκευσης ενέρεταιρεία μπορεί +0,23% αναυ μέν ως φέρει Πως οι
προχρησε η επιχειρηματικές να επωφεληθεί κοίνωσε
γειας από ην
την Egnatia Group.
Created by Universal Document Converter