Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

17

ΜΑΡΤΙΟΥ
2021

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5682

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Ο «ΠΑΓΟΣ» ΣΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΣΦΥΞΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για δεύτερη χρονιά
στα όρια της απόγνωσης!
n ΠΑΝΩ ΑΠΟ 50 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ Η ΖΗΜΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΜΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ

Το 1821…
πάει στο
∆ηµοτικό!
ΣΕΛ. 6

ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΣΥΡΙΓΟ
ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

H Σύγκλητος
αποφασίζει
ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 11

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ASTRA ZENECA

H ανησυχία

έφερε ακυρώσεις
ΤΙ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΚΝ
«ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» ΚΑΙ ΤΑ Κ.Υ. ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ,
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ,
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ» Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ

ΗΤΑΝ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ

Πήγε βόλτα,
«εισέπραξε»
πρόστιµο!

Και 5η κλινική COVID
στο Π.Γ.Ν.Π.

ΣΕΛ. 5

n ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ 23ΧΡΟΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ,
ΠΟΥ ∆ΙΑΣΩΛΗΝΩΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ
n «ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ» ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ «Γ»,
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΤ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΕΛ. 3-4

ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ KAI NEEΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

Άλµατα
µπροστά από
το Ε.Α.Π.

ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

«Βλέπουν»
Ελασσόνα
µέσω Πατρών

n ΤΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑΝ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΙ
ΤΗΣ ∆.Ε. ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΤΕΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 21-25
ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ

Στις 3 µ.µ.
το τελευταίο
αντίο στον
Χάρη Παρίση

• ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΟΥ
ΚΑΚΑΒΑ ΚΑΙ Ι. ΦΛΩΡΑΤΟΥ
• ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ