Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Σάββατο 13.03.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 29ο-Αρ Φύλου: 7565
29 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΟ1 οικοδομικές άδειες Που εκδόθηκαν το 2020
Αυξήθηκαν 9,2ο
Βορείου Ελλάδος
Κλιμακνεται το όφελος Σε 60 δ6σεις απτό το 2022 οι πληρωμές
ΥΠΗΡΕΣΙΚ
Ποιοι Επστρηπτες
ελιαφρύνονται στις
Κμε 1 έως 3,
πός μοιράζεται η 7
8ντάσσονται στο
Δόρο 570 εχατ. ειρ σε 100.000 επιχειρήσεις, α οποίες απασχολούν 230.000 εργαζόμενο
υς κάνει το δημόσο μετά Τις ανακονσεις για ακούρεμαν 30-50 % στους Τρεις πρτος
κύκλους επιστρεπτέας Προκαταβολής Το μέτρο το οποίο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός
εξεδίκευσε το οικοτομκό επτλείο της κυβέρτησης δευκρνίζοντας Πως όσες επιερήσεις
είχαν πτόση τζρου τουλάχιστον 15% το 2020 σε σχέση με το 2019, δεν θα επιστρέψουν το
30% Τον ενισύσεων Που έαβαν ειό γα Πτση τζρου τουλάχστον 30%, το κούρεμαν
δευρύνεται σε 50% με ρήτρες διατήρησης της απασχολησης
Πρόσθετη έκπτωση 15% θα έχουν
όσοι αποπληρσουν εφάπαξ
εντος του 2020 Τς ενισχύσεις Που
έλαβαν από τις επιστρεπτέες Προ
καταβολές εν για όλους τους
κύκλους διευρύνεται η περίοδος
αποπληρωμής από τους 40 μήνες
σε 60 , με την πρτη να καταβάλ
λετα έως Τις 31 Ιανουαρίου 2022
και την Τελευταία τον Δεκέμβριο
Του 2027
Το πακέτο Πέρασε στα 10 ευρ ανά
Ενα πακέτο 3,2 εκατ . μετοχν ή του
3,09 % της ΓΕΚ Τέρνα ΓΕ ΚΤΕΡΝΑ μετοχή, με μικρό premium σε σχέση
+3,05% Πέρασε μέσω του Χρηματι - με την τιμή του Τίτλου στο ταμπλό ,
στηρίου, Προφανς στο πλαίσιο των
κινήσεων
Reggeborgh.
εν η αξία της συναλλαγής ανέρχεται
στα 32 εκατ. ευρ.
αποεπένδυσης
Επιτροπή διαπραγμάτευ-κο ινν
Εισαγωγν και
ση Κοινού ομο- με τους όρους
Που ειδικότερα
έως έχουν γνωστοαπό
Εκδότη,
ΟΙΟΛΟΥΙΟΥ ΤΗCστηρίου Αθη- Ρυθμιζόμενης -0,70% επιτυχούς σύμφωνα με
(1SIN: GRC4261 ολοκλήρωσης σχετική αναση στην Κατ- ανωνύμων λογιακού
ΔιαΠΟΟΥΙΟΤΕΙΟη Et Λειτουργίας ηγορία Τπλων ομολογιν, της Δανείου
Σταθερού Εισο- εταιρίας Ε200.000.000, Ποιηθεί
Χρηματι- δήματος της