Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 13.03.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6745
Πελνη
Όμ μιθητικές παιελάσεις, μόνο η στρμποτική στην Αθήνα
Περισσότερα από 20 έργα , προϋπολογισμού περίπουυ 110 εκατ.
ευρ αναμένεται να δημοπρατηθούν μέχρι το τέλος Απριλίου
από την Κοινωνία της Πληροφορίας . Πρόκειται για έργα που,
όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές , έχουν ως τελικό στόχο και
αποδέκτη την εξυπηρέτηση του πολίτη.Σύμφωνα με τον Γενικό
Διευθυντή Έργων ΚτΠ κ. Δημήτρη Γιάντση, ο αριθμός των έργων
που θα δη μοπρατη θούν το επόμενο διάστημα θα αυξη θεί ακόμα Βιομηχανία, στις 98,9. μον .
περισσότεoo, λαμβάνοντας υπόψη τα έργα της
Βελτίωση προσδοκιν
στη βιομη χανία, στις
98,9 μονάδες ο δείκτης
Βελτίωση των επιχειρηματικν
προσδοκιν
<Βίβλου του Ψηφιακού Μετασχηματισμού ν τα οποία
πρόκειται να ανατεθούν στην Κοινωνία της Πληροφορίας, καθς και τα έργα του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης τα οποία θα ενταχθούν και θα χρηματοδοτηθούν από το ταμείο ανάκαμψης και μέρος των
οποίων πρόκειται να υλοποιήσει η Κοινωνία της
Πληροφορίας. Αυτή τη στιγμή η ΚιΠ διαχειρίζεται 150
συμβάσεις δημοσίων έργων , σε διάφορες φάσεις βιομηχανία Δέρματος και
ωριμότητας, προϋπολογισμού περίπου 1.8 δισ. ευρ .
τον Φεβρουάριο από τις
94,9 μον. τον Ιανουάριο
καταγράφει ο ΙΟBE σε
ανάλυσή του για τον κλάδο.
Στο σύνολο του 2020, ωστόσο, καταγράφεται μείωση
βιομηχανικής παραγωγής
2% (J-0y), έναντι μείωσης
μεγαλύτερη υποχρηση στη
ΕΕ27.
δερμάτινων ειδν (-25,4%)
και στα Είδη ένδυσης ( 24,5% ).Από την άλλη πλευρά , τα στοιχεία δείχνουν
αύξηση εξαγωγν βιομ
ηχανίας 14,8 % τον Δεκέμ
βριο (-0-y) και υποχρη ση
εμπορικού ελλείμματος στο
Ε1,9 δισεκ. από Ε2 ,2 δισ . τον
Δεκέμβριο του 2019. Στο
σύνολο του 2020 , άνοδος
των εξαγωγν βιομηχανίας,
3,8%, στα E20,5 δισ . και.
εξασθένιση
ελλείματος κατά 22% σε
σχέση με το 2019.
Σημαντική είναι η συμβολή
βιομηχανίας φαρμάχων σε
αξία παραγωγής και
προστιθέμενη αξία , με αξία
παραγωγής στο Ε1,4 δισ . το
2019 (+22,2% σε σύγκριση
με το 2018) και προστιθέ
μενη αξία στο Ε 1,2 δισ. το
2019 (+5,5% σε σύγκριση
με το 2018).
Πός την πάτησαν οι ληστές που
έβαλαν στο μάτι ΑTM της Εθνικής
βαρύ οπλισμό.
Τοποθέτησαν εκρηχτι
ΑTM της Εθνικής Τρά - κά και ανατίναξαν το
πεζας , στο 406 χιλιόμε-ATM της τράπεζας,
τρο της Αντικής Οδού χωρίς όμως να καταφ
έρουν να αποσπάσουν
ATM είναι τοποθετημέούτε ένα ευρ, λόγω
των συστημάτων ασφαΗ απόπειρα ληστείας λείας με τα οποία είναι
θωρακισμένη η Εθνική
ξημερματα . Από τις ΤράπεζαΕΤΕ -0,12%
ασφυλείας και το δίκτυο φυσικά
των ΑTΤMS που διαθέτει
σε όλη την ετικράτεια
Στο χενό έπεσε η απόπειρα ληστείας του
ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Κστας Σxρ έκας, είχε τηλεδιάσκεψη με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Έρευνας Λια νεμπορίου Καταναλωτικν Αγαθν (ΙΕΛΚΑ) αι
εκπροσπους των μεγάλων αλυσίδων super market της χρας.
Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν τα θετικά αποτε λέσματα από την επιβολή του περιβαλλοντικού
τέλους στις πλαστικές σακούλες , καθς τα τελευταία έτη η χρήση τους έχει περιοριστεί αισθητά
από τους καταναλωτές.
εμπορικού
στην Παιανία , όπου το
σημειθηκε σήμερα τα
κάμερες
προχύπτει ότι οι ληστές
ήταν τέσσερις και έφερ>>
Created by Universal Document Converter